Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningsstöd 2014 Nytt • stödsystem från 2014 01 01 – nya/ändrade bidragstyper o belopp • ansökningsförfarande – ansökan sker digitalt • utökat stöd med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningsstöd 2014 Nytt • stödsystem från 2014 01 01 – nya/ändrade bidragstyper o belopp • ansökningsförfarande – ansökan sker digitalt • utökat stöd med."— Presentationens avskrift:

1 Föreningsstöd 2014 Nytt • stödsystem från 2014 01 01 – nya/ändrade bidragstyper o belopp • ansökningsförfarande – ansökan sker digitalt • utökat stöd med 250 000 kronor

2 Föreningsstöd 2014 FöreningFörening = förenings(kund)register BidragBidrag= ansökan på webben BokningBokning= på webben m.m.

3 Föreningsstöd 2014 • Övergripande mål för stöd till ideella föreningar – stödformerna skall bidra till …… – allmänna bestämmelser….. – ansökan om stöd skall ske digitalt( hur kommer längre fram) – ingen beloppsreducering vad gäller försent inkomna ansökningar vid detta tillfälle 23 december 2013 – insyn och granskning, årlig uppdatering av föreningsuppgifterna (snarast efter årsmöte ) skall ske på följande sätt:

4 Föreningsstöd 2014 • Årlig uppdatering av Föreningsuppgifter – skall ske i FRI föreningsregister – användarnamn och lösenord behövs (erhålles av Therese N) – uppgifter som behövs är • årsmötesprotokoll • ekonomiskt bokslut • socialt bokslut(först 2015) • verksamhetsberättelse • verksamhetsplan för kommande år • revisionsberättelse • stadgar – om förändring skett • ändrade uppgifter

5 Föreningsstöd 2014 • Verksamhetsstöd 1.Lokalt aktivitetsstöd Stöd kan beviljas förening för verksamhet 3 – 25 år och + 65 år Ledare/deltagare som har funktionsnedsättning oavsett ålder erhåller dubbelt stöd per deltagare tillfälle. Stöd utgår med 3 – 6 år 4,50 kr/pr deltagartillfälle 7 – 20 år 6kr/deltagartillfälle 21 – 25 år 4,50 kr/pr deltagartillfälle + 65 år 6 kr/deltagartillfälle Funktionsnedsatta 12 kr/ deltagartillfälle Ansökan sker här senast den 25 februari 2014 för perioden 1 juli – 31här december 2013. Nästa ansökningstillfälle är den 25 augusti 2014 för verksamhet under perioden 1 januari – 30 juni 2014

6 Föreningsstöd 2014 2. Kulturstöd är ett särskilt riktat stöd avsett att bidra till att stödja och utveckla kulturverksamheterna i Sjöbo Stöd utgår årsvis efter kommunstyrelsens beslut Ansökan för stöd 2014 sker här senast den 23 december 2013 här Nästa ansökningstillfälle är den 25 augusti 2014 och avser då år 2015. OBS! Förening äger eller förhyr anläggning o/e lokal skall söka separat om detta. 3. Stöd till studieförbundens verksamhet är ett stöd för att främja folkbildning och stimulera till engagemang i samhällsutvecklingen. Stöd utgår med högst 100 kr/studietimma som målgruppstöd och 40 kr/studietimme i volymstöd Ansökan för stöd 2014 sker här senast den 23 december 2013 här Nästa ansökningstillfälle år den 25 augusti 2014 och avser då år 2015.

7 Föreningsstöd 2014 • Anläggnings- och lokalstöd 1.Stöd i föreningsägda anläggningar o/e lokaler Stöd kan utgå med högst 60% av nettokostnaderna till förening som redovisat minst 250 deltagartillfällen enligt lokalt aktivitetsstöd. För föreningar som inte uppnår detta kan stöd utgå med högst 30% av nettokostnaderna. Ansökan avseende stöd 2014 sker här senast den 23 december 2013 för driftskostnader som förening haft för år 2012 och för planerade investeringar under år 2014. här Nästa ansökningstillfälle är den 25 augusti 2014 som då avser stöd för år 2015

8 Föreningsstöd 2014 2. Hyresstöd Stöd kan utgå med högst 60% av nettokostnaderna till förening som redovisat minst 250 deltagartillfällen enligt lokalt aktivitetsstöd. För föreningar som inte uppnår detta kan stöd utgå med högst 30% av nettokostnaderna. Ansökan avseende stöd 2014 sker här senast den 23 december 2013 för nettodriftskostnaderna som förening haft för år 2012här Nästa ansökningstillfälle är den 25 augusti 2014 som då avser stöd för år 2015 Kommentar: Förening som planerar investeringar i hyrda anläggningar o/e lokaler ansöker om stöd för detta som ett utvecklingsstöd

9 Föreningsstöd 2014 3. Stöd till föreningsägda samlingslokaler Stödberättigad förening är den vars huvudsakliga uppgift är att hålla samlingslokalerna tillgängliga för bl.a föreningsverksamhet. Stödet beräknas efter inkomna och godkända ansökningar och fördelas i förhållande till tillgängliga medel. Ansökan avseende stöd 2014 sker här senast den 23 december 2013 för nettodriftskostnaderna som förening haft för år 2012här Nästa ansökningstillfälle är den 25 augusti 2014 som då avser stöd för år 2015 Kommentar: Förening som planerar investeringar i föreningsägd samlingslokal ansöker om stöd för detta som ett utvecklingsstöd.

10 Föreningsstöd 2014 Arrangemangs- och utvecklingsstöd 1. Arrangemangsstöd kan utgå till arrangemang som kommunstyrelsen anser angelägna både till stödberättigade föreningar och andra aktörer Ansökan sker här senast två månader före genomförandet.här Stöd kan utgå antingen ekonomiskt eller som en förlustgaranti 2. Utvecklingsstöd kan utgå till projekt och andra utvecklingsinsatser som kommunstyrelsen anser angelägna både till stödberättigade föreningar och andra aktörer Ansökan sker här senast två månader före uppstarthär

11 Föreningsstöd 2014 Vad gäller/händer nu ??? 1.Inloggningsuppgifter till FRI - Therese 2.Kontrollera och vid behov uppdatera föreningsuppgifterna 3.Ansök om stöd för 2014 senast den 23 december 2013( ej lokalt aktivitetsstöd) 4.Stödbeslut kommer att ske i slutet av januari månad 2014 och utbetalning snarast därefter 5.Lokalt aktivitetsstöd söker ni 25 februari 2014 för verksamhet genomförd 1 juli – 31 december 2013, utbetalning sker snarast därefter. Komplettera vid behov uppgifter om genomförd verksamhet + 65 år samt för funktionsnedsatta. 6.Kom ihåg – nästa ansökningstillfälle som är den 25 augusti.

12 Föreningsstöd 2014 Stöd, support och hjälp • enheten för kultur, turism och fritid kommer att hjälpa Er alla att ansöka lätt och rätt. • skicka e-post till therese.nilsson2@sjobo.se eller ring henne på 0416-272 30 för att boka in möte eller för support på telefon,therese.nilsson2@sjobo.se • ni kan även kontakta Renée Jönsson-Fiegen på tel 0416- 27202 eller e-post Renee.Jonsson-Fiegen@sjobo.se> • vi är till för Er och kommer att göra allt vi kan för att underlätta för ER både vad gäller uppdateringar av era föreningsuppgifter och era ansökningar. • vi har också gjort några mallar(se hemsidan) för Er vad gäller – verksamhetsplan – socialt bokslut som Ni kan använda vid behov


Ladda ner ppt "Föreningsstöd 2014 Nytt • stödsystem från 2014 01 01 – nya/ändrade bidragstyper o belopp • ansökningsförfarande – ansökan sker digitalt • utökat stöd med."

Liknande presentationer


Google-annonser