Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 21 Periodisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 21 Periodisering."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 21 Periodisering

2 Företagsekonomi 2 Centralt innehåll
Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med detta behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar. Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet.

3 Periodisering Periodisering betyder fördelning, dvs. fördelning på viss period Periodiseringar är viktiga för att resultatet ska vara rättvisande

4 Intäkter Ibland så har företaget utfört ett arbete en månad/år, men inte skickat faktura förrän nästa månad/år Ibland så har företaget fått betalt innan det har skickat faktura, t.ex. en kund har betalat i förväg

5 Kostnader Ibland betalar företaget något i förväg innan det är förbrukat, t.ex. hyra Ibland förbrukar företaget något i förväg och betalar senare, t.ex. när fakturan erhålls nästa månad/år

6 Att periodisera: Att se till att bokföra alla affärshändelser under rätt period

7 Hyra Exempel på utgift som brukar betalas i förskott är hyror, leasingavgifter och försäkringar. Vanligt att hyror faktureras per kvartal, dvs. i december erhålls en faktura på hyran som avser januari-mars nästa år. Detta belopp behöver periodiseras på januari, februari, mars.

8 Hyra Fakturan som erhålls i december uppgår till 18 000 kr
Avser januari, februari, mars, dvs kr per månad i hyreskostnad (18 000/3) I december bokförs: Konto Debet Kredit 2440 Leverantörsskulder 1710 Förutbetald hyra

9 Hyra I januari (samt februari och mars) ska hyran periodiseras och bokföras Konto Debet Kredit 1710 Förutbetald hyra 5010 Hyreskostnad

10 Varulager & Varukostnad
Handelsföretag köper vanligtvis in varor flera gånger om året (bokförs som varuinköp). När Resultaträkningen ska göras måste kostnaden för sålda varor räknas fram. Det exakta värdet på varulagret räknas fram vid en inventering.

11 Varukostnad Lagrets värde vid årets början + inköp under året
Lagrets värde vid årets slut = Årets varukostnad

12 Varukostnad Lagrets värde 1/1 100 000 + inköp 1/1-31/12 900 000
Årets varukostnad kr

13 Varulagerförändring Lagrets värde 1/1 100 000
Dvs. har ökat med kr under året. Bokförs: Konto Debet Kredit 1400 Varulager 4900 Varulagerförändr

14 Anläggningstillgångar
Är avsedda att användas i företaget en längre period (till skillnad från omsättningstillgångar), vanligen mer än tre år. Vanligast anläggningstillgångarna är byggnader, maskiner, inventarier. Köp av anläggningstillgångar bokförs på tillgångskonton. Utgift för anskaffning fördelas över beräknad ekonomisk livslängd. Periodiseringen som görs kallas för avskrivning.

15 Bokföring av inköp anläggn.tillgång
Inköp maskiner för inkl. moms kr Konto Debet Kredit 1210 Maskiner 2640 Ing. moms 2440 Lev.skulder

16 Bokföring av avskrivn anl.tillg.
Inköp kr Ekonomisk livslängd 10 år Skrivs av med kr per år ( /10 år) Konto Debet Kredit 7830 Avskrivning 1219 Avskrivning

17 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2013 ht


Ladda ner ppt "Kapitel 21 Periodisering."

Liknande presentationer


Google-annonser