Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslutsdispositioner Obeskattade reserver

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslutsdispositioner Obeskattade reserver"— Presentationens avskrift:

1 Bokslutsdispositioner Obeskattade reserver

2 Bokslutets fyra delar Avstämning
Periodisering – korrigering av intäkter/kostnader i resultaträkningen Värdering – korrigering av värdena på tillgångar och skulder i balansräkningen Skattemässiga justeringar

3 Syfte med bokslutsdispositioner
Minska det skattemässiga resultatet Utjämna vinst- och förlustår över tiden – skattemässigt

4 Bokslutsdispositioner/Obeskattade reserver
Bokslutsdispositioner i RR 88-konton Obeskattade reserver i BR 21-konton En avsättning blir en kostnad i RR och bildar en obeskattad reserv i BR, en återföring minskar den obeskattade reserven i BR och ger en intäkt i RR

5 Frivillighet/tvång Att sänka sitt resultat inom reglerna för bokslutsdispositioner är frivilligt Reglerna för återföring av de obeskattade reserverna är tvingande

6 Tre olika obeskattade reserver
Lagerreserv – om det 3%-iga inkuransavdraget är ett belopp som väsentligt påverkar företagets resultat och ställning. BFN U92:1 Avskrivningar över plan – räkenskapsenlig avskrivning Periodiseringsfond - en del av det skattemässiga resultatet bildar en obeskattade reserv

7 Räkenskapsenlig avskrivning
Får tillämpas av företag med ordnad redovisning som avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning Lika stora avskrivningar i bokföringen som i inkomstdeklarationen Får tillämpas på både materiella och immateriella anläggningstillgångar

8 Periodiseringsfond AB 25% av det skattemässiga resultatet varje år får sättas av till en periodiseringsfond Avsättningen görs i bokföringen Återföring senast efter sex år, dvs max sex p-fonder samtidigt. Alltid OK med tidigare återföring

9 Periodiseringsfond Fysiska personer får sätta av 30% av det skattemässiga resultatet Avsättningen görs i inkomstdeklarationen, dvs inte i bokföringen.

10 Skattemässigt resultat inför p-fond
Beräknas som: Resultat efter finansiella poster justerat för Avskrivningar över plan +/- Återföring av gamla p-fonder + Ej skattepliktiga intäkter - Ej avdragsgilla kostnader + Schablonränta på ingående p-fond 72% på SLR i nov året före bokslutsåret + Andra skattemässiga justeringar +/-

11 Ej skattepliktiga intäkter
Intäktsränta på skattekonto Ackordsvinst Utdelning från kapitalförsäkring Vissa skadestånd

12 Ej avdragsgilla kostnader
Delar av representation Gåvor Kostnadsränta på skattekontot Böter Medlemsavgifter


Ladda ner ppt "Bokslutsdispositioner Obeskattade reserver"

Liknande presentationer


Google-annonser