Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sambandet mellan Resultat- och Balansräkningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sambandet mellan Resultat- och Balansräkningen"— Presentationens avskrift:

1 Sambandet mellan Resultat- och Balansräkningen
Resultaträkningen matchningsprincipen (utgift-inkomst teorin) intäkter och kostnader Balansräkningen “lager” för periodiseringarna i RR värderingsprinciper tillgång och skulder 1 1

2 Sambandet mellan Resultat- och Balansräkningen
2 2

3 Uppdelning enligt Wolk
Explicit och implicit Explicit synsättet som används 3

4 Uppdelning enligt Wolk
Implicit Inget direkt matematiskt förhållande mellan RR och BR möjlighet att använda det mest lämpliga sättet skillnaden tas upp i bilagor kursförluster då de realiseras helheten i bokslutet blir dålig 4

5 Explicit samband tydligt samband mellan RR och BR, nettoinkomsten = förändringar i EK intäkter och kostnader, BR en sidoprodukt till RR tillgång och skulder, resultatet är en sidoprodukt från värderingen av dessa nettoutredningsbalans 5

6 Explicit samband: Exempel
Värdering av förbrukade tillgångar Avskrivningar Resultatregleringar Reserveringar 6

7 Värderingsprinciper stort utrymme för värdering tillgångar
Bokf.Lagen: maximi NSL: minimi 7

8 Ändring av Bokföringslagen -1997...eller 1998? (Järvinen)
Förslag på kommande internationella utvecklingen investerarnas och placerarnas informationsbehov EU:s 4. och 7. direktiv 8

9 Ändringarna i huvuddrag
rättvisande bild offentlighet ändringar i uppställningen av RR och BR ger mera information (behövs mindre bilagor) 9

10 Ändringar i BR “aktiva sidan” delas upp i Långverkande och Kortverkande Långverkande aktiva immatriella tillgångar matriella tillgångar placeringar 10

11 Ändringar i BR Kortverkande aktiva omsättningstillgångar fordringar
värdepapper kassa och banktillgodohavanden 11

12 Ändringar i BR “passiva sidan” eget kapital bokslutsdispositioner
värderingsposter bokslutsdispositioner obligatioriska reserveringar främmande kapital kapitallån 12

13 Ändringar i RR indelningen i rörliga och fasta kostnader försvinner
försäljningsbidrag och driftsbidrag försvinner avskrivningarna enligt plan och nedskrivningar upptas före “övriga kostnader” påverkar “första” resultatet posterna mera specifierade 13

14 Värderingsprinciper Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar
Fordringar och skulder försiktighetsprincipen orealiserade kursförluster 14


Ladda ner ppt "Sambandet mellan Resultat- och Balansräkningen"

Liknande presentationer


Google-annonser