Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur går företaget Det måste löna sig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur går företaget Det måste löna sig."— Presentationens avskrift:

1 Hur går företaget Det måste löna sig

2 Intäkter - kostnader Inkomst När vi säljer varor eller tjänster Intäkt Inkomst under en viss period Inbetalningar När kunden betalar Utgift När vi anskaffar en resurs, gör ett inköp Kostnad När utgiften (resursen) förbrukas Utbetalning När vi betalar

3 Intäkter - kostnader Begreppen hänger ihop Inkomster och utgifter handlar om själva affärsuppgörelsen Intäkter och kostnader används när man beräknar företagets lönsamhet Inbetalningar och utbetalningar används när man är intresserad av företagets betalningar (likviditet)

4 Varukostnad Varukostnaden beräknas ut så här: Ingående lager
+ Inköp under året Utgående lager = varukostnaden

5 Värdeminskning/Avskrivning
Värdeminskning beräknas så här: Investeringen Livslängd

6 Värdeminskning med restvärde
Värdeminskning med restvärde räknas ut så här: Investeringen – restvärdet Livslängden

7 Ersättning för risken Det redovisade resultatet skall räcka till risktagningen Redovisat resultat Lön 0 Ränta på satsat kapital Framtida investeringar Reserver för framtida behov Summa Ersättning för ägarens risktagande

8 För lite vinst Vad gör du ifall vinsten inte räcker Sälja mer
Höj priset Minska kostnaderna

9 Konkurs Om det går riktigt illa kan företaget sättas i konkurs, genom att: Fordringsägare lämna in konkursansökan till tingsrätten Företaget kan själv lämna in konkursansökan till tingsrätten. Vid konkurs tar konkursboet över tillgångarna och skulderna och driver företaget vidare tills man har lagt ner det.


Ladda ner ppt "Hur går företaget Det måste löna sig."

Liknande presentationer


Google-annonser