Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Veta - Episteme Kunna - Techne Förstå - Phronesis

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Veta - Episteme Kunna - Techne Förstå - Phronesis"— Presentationens avskrift:

1 Veta - Episteme Kunna - Techne Förstå - Phronesis
Grundläggande ekonomi I. Företagsekonomi II. Nationalekonomi III. Samhällsekonomi Veta - Episteme Kunna - Techne Förstå - Phronesis

2 Ekonomi - Oikos Boplats/Hushåll Behov Resurser/Äganderätt - Natur - Produktion Utbyte/Handel Transaktionskostnader

3 Företag och marknad Säljare Skördemarknad Köpare

4 Lasse, Knutte & Pehr-Olof
Företag och marknad Lasse, Knutte & Pehr-Olof USA - marknaden FAZER - DANSKE SPRITYFABRIKER - ÅLÄNDSKA ODLARE CHIPS CHIPS ORKLA Teknologi – Produktutveckling – Rådgivning - Varumärkesutveckling

5 Utvidgning – Upprepning
Företag och marknad Global marknad Benneton Nätverk Försäljning = Information Unika kombinationer Utvidgning – Upprepning Utveckling

6 Inbetalningar – Utbetalningar
Företag som konto Tillgångar Skulder Kapital Kostnader Intäkter Dubbel bokföring Inbetalningar – Utbetalningar Inkomster – Utgifter Intäkter - Kostnader

7 II. Nationalekonomi Köpare Säljare Efterfrågan Utbud Pris Pris Volym

8 Nationalstaten MARKNAD JÄMVIKT
Säkerhet Trygghet Stabilitet Välfärd Skatt Avgifter Skatt Avgifter Varor/Tjänster Hushåll Företag Lön, vinster MARKNAD JÄMVIKT

9 Nationalräkenskaper Bruttonationalprodukt Förädlingsvärde
Summan av alla inköp av varor och tjänster Summan av alla faktorinkomster – löner & realkapital Summan av alla förädlingsvärden Lön Kapital Vinst Inköp Förädlingsvärde

10 Nationalräkenskaper – olika begrepp
BNI (Bruttonationalinkomst) = BNP + Faktorinkomster från utlandet, netto NNP (Nettonationalprodukt) = BNP – Kapitalförslitning NI (Nationalinkomst) = BNI – Kapitalförslitning DNI (Disponibel nationalinkomst) = NI + Nettotransfereringar från utlandet

11 III. Samhällsekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi handlar om abstrakta begrepp och modeller som grund för att förstå samhällets ekonomi i allmänhet. Samhällsekonomi handlar om hur ett särskilt samhälle fungerar, styrs och utvecklas.

12 Skatter och avgifter Finansiering Välfärdsfördelning
Konjunkturutjämning Resursanvändning Utvecklingsstimulans

13 Samhällsekonomisk politik
Offentlig – Privat Drift – Investering avskrivning) Anslag – Kalkyl Budget – Bokslut Tid: Inflation – Ränta – Konjunktur

14 Norm 225 meuro 15 meuro

15 Samhällsekonomiska argument
Kultur- och kongresshuset blev dyrare än beräknat Med ökade skatteinkomster blir det mer att dela ut Infrastruktur borde inte kosta någonting Vem ska betala för kabeln, avfall…? Sjöfartsstödet är ett nollsummespel Studiemedel borde ses som en samhällsinvestering Skattegottgörelsen borde delas ut till …?

16 Samhällsinformation Grundläggande ekonomi
Att fundera och repetera Vad är ekonomi Vad är marknad Varför finns det företag Nationalekonomins kretslopp Nationalräkenskaper Skatter och avgifter: olika funktioner Ekonomisk politik på Åland


Ladda ner ppt "Veta - Episteme Kunna - Techne Förstå - Phronesis"

Liknande presentationer


Google-annonser