Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOKUSERA PÅ FÖRJÄNSTEN!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOKUSERA PÅ FÖRJÄNSTEN!"— Presentationens avskrift:

1 FOKUSERA PÅ FÖRJÄNSTEN!
Du kan bara leva på företaget om det tjänar pengar och du tjänar bara pengar när du får mer betalt av kunden än det kostar dig att utföra arbetet eller köpa in varan med alla dess omkostnader. Se inte bara till omsättningen, se till förtjänsten!

2 TRE GRUNDREGLER För att förhindra dålig lönsamhet är det avgörande att man försöker följa tre grundregler när man står i beredskap att ta på sig nya jobb: Vissa typer av kunder är mer lönsamma än andra. Lär dig vilka som är lönsamma för dig! Vissa typer av arbeten är mer lönsamma än andra Lär dig vilka arbeten som lönar sig för dig! Oavsett vad man väljer måste man kunna kalkylera och räkna rätt på jobben. Lär Dig kalkylera!

3 VILKA KUNDER ÄR LÖNSAMMA?
Regelbundet återkommande kunder som betalar sina räkningar i tid och som uppskattar ditt yrkeskunnande är några av de bästa. Undvik att bli beroende av några få, stora kunder. Det är mycket sårbart nu i lågkonjunkturen. Lär känna dina kunder väl och följ årligen upp vilka dina bästa och mest lönsamma kunder är. Dessa ska du vårda väl.

4 VILKA ARBETEN ÄR LÖNSAMMA?
Enkla servicetjänster som många kan utföra är prispressade och svåra att få lönsamma. Arbeten som kräver specialkunskap och lång erfarenhet klarar högre prissättning och det är mindre konkurrens om jobben. Lär känna marknadspriset på dina tjänster - försök att klättra högre upp i värdekedjan!

5 OLIKA SÄTT ATT RÄKNA En entreprenör måste alltid räkna med att det finns konkurrenter som också vill ha jobben. Därför använder vi en marknadsmässig kalkylmetod kallad täckningsbidragsmodellen. Vi delar på kostnaderna i en del rörliga och en del fasta kostnader. Den rörliga kostnaden är vad det kostar oss att göra ännu ett uppdrag eller arbete utöver det vi redan gör idag. Täckningsbidraget är det som blir över när vi betalat alla rörliga kostnader.

6 TÄCKNINGSBIDRAGSMODELLEN

7 ARBETSKRAFT Arbetskraften är den viktigaste enskilda kostnadsfaktorn, på samma gång som den är företagets största tillgång. Välj rätt fördelning av kompetensnivå för arbetet. Och sätt priset därefter! Enkla servicetjänster som många kan utföra är prispressade och svåra att få lönsamma. Arbeten som kräver specialkunskap och lång erfarenhet klarar högre prissättning och det är mindre konkurrens om jobben.

8 MASKINER Din maskinella utrustning betyder också mycket för lönsamheten. Den är viktig för att höja och optimera effektiviteten men maskinerna utgör också en betydande kostnad för företaget. För små entreprenörer är det också viktigt att välja en riktig finansiell lösning och fundera på om maskinen kommer att utnyttjas tillräckligt mycket för att motivera ett köp. Grundprincipen är alltid att desto fler timmar maskinen nyttjas per år, desto lägre blir den fasta kostnaden för ränta, avskrivning, skatt, försäkring etc. per arbetstimme.

9 MATERIAL Material, som säljs direkt till kunden, är en liten del av serviceentreprenörens kostnader, men betydligt större om man arbetar med bygg- och anläggning. Många serviceuppdrag genererar dock mindre tilläggsarbeten i form av just bygg och anläggning och dessa tilläggsuppdrag kan ge bra förtjänst om de utförs i samband med servicearbetet. Då blir det inga extra transporter och man har redan kontakt med kunden. Material som inte säljs direkt till kunden utan används i företaget, räknas som en indirekt kostnad och sorteras in under overheadkostnaderna.

10 TRANSPORTER Tänk på transporter och logistik från början.
Hur är det bäst att transportera arbetarna, deras verktyg, maskiner och material ? Hur mycket tid och pengar kostar det dig att transportera, lasta på och lasta av allting du behöver för att utföra arbetet på plats ? Det gäller att få ned spilltiderna. Restiden kan ibland inte faktureras kunden. Får du inte betalt för restiden, försök att inte ta kunder på större avstånd än km från din utgångspunkt.

11 INDIREKTA KOSTNADER - OVERHEAD
Vid sidan om de direkta produktionskostnaderna har en entreprenör också indirekta kostnader, gemensamma för hela företaget. Sådana kostnader kallar man för overheadkostnader. Det är kostnader för administration, bokföring, lönehantering, fakturering, marknadsföring, försäkringar, skatter mm. Kostnaderna för kontor, garage, förråd, verkstad hör också hit, liksom avskrivningar och ränta på byggnader och inventarier. Overheaden producerar inte direkta tjänster för kunden men är lika viktiga att tänka på eftersom dessa också måste finansieras av de inkomster som kunderna genererar.

12 OVERHEAD SOM PÅSLAG Alla overheadkostnader slår vi ut som ett påslag på de direkta arbetskraftskostnaderna, de produktiva arbetstimmarna som vi utför för kundernas räkning. Räkna efter hur stort påslag du behöver göra på arbetstimmarna i företaget för att täcka overhead-kostnaderna. Dela overheadkostnaden med antalet säljbara (produktiva) arbetstimmar per år och du har kostnaden per timme. Lägg till overheadkostnaden per timme i din arbets-kraftskalkyl och du vet vad som återstår som vinst.

13 SE TILL HELHETEN! Frigör dina tankar från bara det enskilda kontraktet och se på hela det täcknings-bidrag som hela omsätt-ningen ger upphov till. Den totala summan av alla täckningsbidrag måste bli så hög att den åtminstone täcker alla våra fasta kostnader men helst också så hög att den räcker till att ge en vinst för hela verksamheten. Alla kontrakt behöver inte ge lika stor förtjänst Vi behöver heller inte ha samma förtjänst under hela året.

14 Det är vinsten som räknas!
Det är bättre att skära i kostnaderna än att skära bort vinsten

15 ANVÄND OLIKA GRUNDKALKYLER
Arbetskraftskalkylen använder du för att räkna fram timpriset för arbetskraft med arbetskläder, handredskap, förbrukningsmaterial. Här kan du också lägga till dina overheadkostnader som ett kronpåslag. Maskinkalkylen använder du för att räkna fram årskostnader och timpriser på maskiner och fordon. Budgetkalkylen. använder för att beräkna dina intäkter och kostnader. De fasta kostnaderna för administration, marknads-föring, lokaler, försäkring, avskrivningar etc. för du över till arbetskraftskalkylen som påslag. Projektkalkylen använder du för att räkna på hela uppdrag. Du behöver uppgifter från arbetskrafts-, maskin- och budgetkalkylerna. Gör dessa först. Detta material är ett utdrag ur boken ”Prissättning och Anbudsgivning från Acama konsult AB”., läs mer på


Ladda ner ppt "FOKUSERA PÅ FÖRJÄNSTEN!"

Liknande presentationer


Google-annonser