Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktier och aktiesparande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktier och aktiesparande"— Presentationens avskrift:

1 Aktier och aktiesparande

2 Varför ska man spara i aktier? SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?
>> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten att få in kapital som kan användas för exempelvis investeringar, expansion eller dylikt. Förhoppningen är att investeringarna skall återbetala sig på sikt och i många fall kan det leda till ökad lönsamhet, nya produkter eller fler jobb, vilket på sikt gynnar samhället som helhet. Främjar ägarspridningen Förr i tiden var det väldigt vanligt att de svenska företagen var familjeägda. Genom aktiemarknaden ges allmänheten möjlighet att bli ägare och på så sätt även rätten att besluta om bolagets framtid på bolagsstämman. Ger allmänheten bättre insyn i näringslivet Alla noterade bolag har rapporteringsplikt gentemot bland annat sina aktieägare. Detta har gjort att insynen i dessa bolag är betydligt bättre än hos de som är privat ägda. På senare tid har detta även lett till att diverse intresseorganisationer kunnat verka för stora reformer inom områden som bland annat personalhantering, miljö, jämställdhet mm. Ger individen möjlighet till bättre avkastning Aktier har historiskt sett varit den investeringsform som gett bäst avkastning på lång sikt. Som investerare har man möjlighet att dels ta del av företagens vinster men även av eventuella kursuppgångar i takt med att företagets verksamhet utvecklas.

3 Avkastning - olika sparformer 1945 – juni 2011
SIDA 3: OLIKA SPARFORMER – LÅNG SIKT Grafen illustrerar hur stor avkastning du hade fått om du hade investerat 1 krona år 1945: Aktier: Hade du investerat 1 krona på aktiemarknaden hade du år 2010 haft 3655 kronor. Detta är uträknat på börsindexet som mäter den genomsnittliga utvecklingen på börsen. Är du duktig placerare kan detta således bli högre. Som ni ser har aktiekurvan levererat bäst avkastning på lång sikt, men att den är väldigt hackig och riskfylld på kortare sikt. Vi kan utläsa kriser som svenska fastighetskrisen 1990, IT-bubblan 2000 och finanskrisen 2008, men ser att på sikt så balanserar det upp igen. Man brukar säga att aktiemarknaden går upp mellan cirka procent per år, trots tillfälliga avvikelser. Obligationer: Sparande i obligationer, dvs räntebärande papper där du enkelt uttryckt lånar ut pengar till staten mot en förbestämd ränta, hade du istället tjänat ihop 74,10 kronor. Avkastningen är betydligt mindre, men å andra sidan på är inte risken heller så stor, vilket vi ser i att kurvan är betydligt slätare. Bankkonto: Det allra tryggaste sparandet i Sverige idag är att sätta in pengarna på ett bankkonto där din avkastning hade varit 48,60 kronor. Den genomsnittliga räntan på svenska bankkonton ligger idag mellan 0,5-2 % vilket förklarar den låga avkastningen, men så är systemet också väldigt tryggt. Det finns dessutom en statlig insättningsgaranti som innebär att staten går in och ersätter kapital upp till euro per person och bank ifall banken skulle gå i konkurs. Inflation: Något som inte får glömmas bort i beräkningen är inflationen, dvs att penningmängden i samhället ökar, vilket gör att den allmänna penningvärdet minskar. Så hade du sparat din enkrona i madrassen år 1945 hade du enbart kunna handla 1/19 mindre för din peng idag.

4 Avkastning - olika sparformer
SIDA 4: OLIKA SPARFORMER – MEDELLÅNG SIKT Det är viktigt att komma ihåg hur viktig tidsaspekten är när man skall välja sparform. Tittar man på en kortare tidsperiod ser vi att aktier inte alls behöver vara det alternativ som ger bäst avkastning. Hade man investerat kr för tio år sedan hade den bästa avkastningen kommit via obligationer. Man hade fortfarande, trots två finanskriser, gjort en vinst på aktiemarknaden men inte lika stor som om man sparat på längre sikt. Man brukar säga att aktiemarknaden lämpar sig bäst till den som är intresserad av att spara på minst 5-7 års sikt. En annan anledning till att spara på lång sikt, oavsett sparform, är den så kallade ränta-på-ränta-effekten som innebär att man får ränta inte bara på sitt ursprungliga kapital utan även på den ränta som kapitalet gett upphov till tidigare. Detta gör att avkastningen därför inte blir som en rät linje över tid, utan tvärtom exponentiell. >>

5 Miljonärskalkylatorn
SIDA 5: MILJONÄRSKALKYLATORN Tabellen visar hur lång tid det skulle ta att bli miljonär, dvs tjäna ihop en miljon, beroende på hur mycket man sparade varje månad samt till vilken årlig ränta/avkastning. Sparar du i/på Bank kommer du få cirka 1-2 % i avkastning, vilket gör att det kan dröja ett tag, även om man sparar lite högre summor. Obligationer kommer du få ut mellan 4-6 % i avkastning Aktier kommer du få ut mellan 8-12 % i avkastning om du följer index >> Exemplifiera! Skulle man exempelvis spara 500 kronor i månaden i aktier (index) så skulle man vara miljonär precis lagom till pensionen. Och är man dessutom lite vassare och får bättre avkastning och kanske har möjlighet att spara mer så går det ju betydligt snabbare. Viktigt att ta med sig härifrån är att Riksbankens årliga inflationsmål ligger på 2%. Detta innebär att om dina sparade pengar inte ökar med minst 2% varje år, kommer de tappa värde. >> 5

6 Hur funkar aktiemarknaden?
En aktie är en ägarandel i ett företag kapital betalning börsen emission aktier aktier SIDA 6: HUR FUNKAR AKTIEMARKNADEN? (1) En aktie är en ägarandel i ett företag vilket innebär att så fort du köpt en aktie, om det så är för tio kronor, så är du delägare och har rätt att bland annat ta del av bolagets vinster och uttala dig på årets bolagsstämma. Emission När ett företag behöver kapital för att exempelvis finansiera en investering eller få bättre likviditet i kassan, kan det välja att notera sig på börsen och göra en aktie-emission , dvs utfärda aktie. Företaget tar fram ett prospekt som beskriver verksamheten och framtidsplanerna som de sedan presenterar för potentiella investerare. De som sedan väljer att investera köper aktier för ett visst förutbestämt pris. Nu kan företaget finansiera de investeringar man tänkt sig och verksamheten fortsätter rulla och beroende på hur förväntningarna på företagets framgång ser ut kommer aktiekursen öka eller minska i takt med tiden. Börsen Företaget kan om aktieägarna vill, notera sig på en börs för att underlätta handel med företagets aktier. De som nu är aktieägare kan sedan välja att sälja sina aktier vidare, det är denna handel som sker på börsen. För att de ska kunna sälja sin aktie måste det finnas någon som är villig att köpa och tvärtom. Förhoppningsvis gör de en vinst i denna affär. 3. De nya aktieägarna kan sedan i sin tur fortsätta köpa och sälja. I denna handel är företaget inte involverat alls utan all handel sker per automatik på börsen. Kommentar: Ibland kan man läsa i media om att ”alla säljer på börsen”, men man måste komma ihåg att det måste finnas en köpare för att man ska kunna sälja, fast då till ett lägre pris om efterfrågan inte är lika stor. Investeringar Likviditet etc

7 Hur funkar aktiemarknaden?
Som ägare tar du del av företagets vinster utdelning SIDA 8: HUR FUNKAR AKTIEMARKNADEN? (2) Utdelning I takt med att företaget tjänar mer pengar i verksamheten från exempelvis ökad omsättning, välgjorda investeringar eller ökade marginaler, växer kassan i bolaget. Företaget kan då välja att dela ut en andel av vinsten till sina aktieägare. De som då vid ett visst förutbestämt avstämningsdatum är aktieägare i bolaget, får ta del av bolagets vinster. Hur stor andel av bolagets vinst som skall delas ut till aktieägarna beslutas på företagets bolagsstämma, men praxis hos många bolag är att man delar ut cirka 50% och återinvesterar resten i företaget. Antalet aktier man äger avgör hur stor andel av vinsten man får. Direktavkastning: För att kunna avgöra vad som är en god utdelning brukar man dividera utdelningen med kursen, detta kallas för direktavkastning. >> Gör exempel på tavlan: En aktie i företag A kostar 10 kronor och ger en utdelning på 2 kronor. En aktie i företag B kostar 100 kronor och ger en utdelning på 10 kronor. Vilken utdelning är bäst? Svar: Utdelningen i företag A är bättre eftersom den motsvarar 20% av de pengar man investerat, i företag B får man endast 10%. I praktiken innebär det att man hade kunnat investera hela sin hundralapp i företag A och få en total utdelning på 20 kronor. Återköp: Ibland går det så bra för företaget att det kan välja att göra något som kallas för återköp, som innebär att företaget köper tillbaka en del eller alla de aktier bolaget har emitterat (för att slippa dela ut vinsten exempelvis). Tjäna pengar: Det finns således två sätt att tjäna pengar på aktier; genom att sälja dyrare än vad du köpt aktien för eller tjäna på direktavkastningen. Investeringar Likviditet etc

8 Så handlar du Öppna en aktie-depå 2. Sätt in pengar
Marknader och tjänster Rörligt courtage, minimicourtage 2. Sätt in pengar Överföring från ditt ordinarie bankkonto 3. Välj aktie och antal Företag – Aktietyp – Antal – Köpmetod SIDA 8: SÅ HANDLAR DU (1) Öppna en aktiedepå För att kunna handla med aktier måste du ha en så kallad aktiedepå, vilket kan jämföras med att ha ett konto där du har din aktieportfölj. En depå kan du antingen öppna hos din bank eller via så kallade nätmäklare. Innan du väljer en mäklare bör du fundera över vilka marknader (länder) du vill kunna handla på, vilka tjänster du vill ha tillgång till och vilka gränssnitt du gillar. Hur mycket pengar du har tänkt investera spelar också en väldigt stor roll eftersom det avgör vilket courtage du ska betala. Courtage är en engångsavgift som du betalar varje gång du köper eller säljer aktier. Beroende på hur stora summor du handlar med betalar du antingen en rörlig avgift eller en minimiavgift. Minimiavgiften ligger på ungefär 99 kronor hos storbankerna och mellan kronor hos nätmäklarna, vilket är en av förklaringarna till deras framgång. Det rörliga courtaget brukar ligga på 0,05-0,15 % av investerat belopp (men det finns både högre och lägre) och börja gälla först ifall det är större än minimicourtaget. Man bör således tänka på avgiften även när man skall handla, så att den inte äter upp för stor del av kapitalet. Det är dock inga svårigheter att när som helst flytta sitt innehav till en annan bank eller mäklare ifall man ångrar sig, utan det finns ganska enkla och tydliga rutiner för detta. 2. Sätt in pengar För att kunna handla måste du ha pengar på din depå, vilket du gör via en vanlig kontoöverföring från ditt ordinarie bankkonto. Detta brukar ta mellan 1-3 bankdagar, så ha framförhållning. 3. Välj aktie och antal Sedan är det bara att välja företag och antal aktier du vill köpa, vilket vi ser på nästa bild.

9 Så handlar du Bolag och aktietyp Marknadsval (Burgundy/NasdaqOMX)
Ordertyp = köp eller sälj Antal = antal aktier du vill köpa/sälja Pris = det pris/kurs du vill köpa/sälja för Senast = senaste kurs för köp Köp = köparnas ”önske”-kurs Sälj = säljarnas ”önske”-kurs SIDA 9: SÅ HANDLAR DU (2) Beroende på vilken mäklare man har, kan de olika gränssnitten se olika ut, men basfunktionerna som val av bolag, antal och pris återfinns hos samtliga. Bolag och aktietyp Välj vilket bolag du vill investera igenom att antingen söka eller klicka i bolagslistan. Marknad I Sverige kan man numera handla både på Nasdaq OMX (det som brukar kallas för Stockholmsbörsen) eller via den nya börsen Burgundy (eller på diverse mindre marknadsplatser). Från många depåer kan du även handla på utländska marknader. När du ska handla en aktie som återfinns på mer än en börs kan du antingen välja specifik börs att handla på eller en så kallad smart order som väljer den börs där din order kan behandlas snabbast/till bäst pris. Ordertyp Köp eller sälj. Antal Antal aktier man vill köpa eller sälja. Pris Den kurs man vill köpa/sälja till. Man kan antingen välja rådande marknadspris eller om knappa in en specifik kurs. Väljer man marknadspriset brukar ordern gå igenom nästan direkt. Väljer man en specifik kurs kan det dröja innan ordern går igenom. För att säkerställa sig om att man inte ska behöva makulera sin order, kan det därför vara lämpligt att kolla igenom orderdjupet, som vi ska prata mer om på nästa sida. Senast Den senaste, i detta fall, köpkurs som registrerats. Väljer du marknadspris är det troligtvis denna kurs du kommer få betala. Köp Den lägsta kurs köpare vill betala. Sälj Den högsta kurs säljare vill erhålla.

10 Så handlar du 4. Bestäm pris 5. Köp!
Egenvald kurs / Rådande marknadspris 5. Köp! SIDA 4: SÅ HANDLAR DU (3) 4. Bestäm pris Om man vill bestämma kurs på egen hand kan det vara bra att titta på något som kalls för orderdjupet, som visar hur många aktier som finns till försäljning/vill köpas och till vilka priser. Här kan man få en uppfattning om vad en rimlig kurs kan ligga på, samt om det finns ett starkare köp- eller säljtryck, vilket indikerar om vart marknaden kan vara på väg kortsiktigt. I vårt exempel verkar säljtrycket vara något högre, vilket ger det rimliga antagandet att kursen kan gå ner något, men marginellt. 5. Köp!

11 Att vara aktieägare A och B-aktie Deklarera Skatt på vinst
Anger rösträtt – Rätt att delta på bolagsstämma Deklarera K4-blankett – Genomsnittsmetoden/Schablonmetoden (20%) Skatt på vinst 30 % avdrag på överskott – 30% skattereduktion på underskott - Kvittning SIDA 11: ATT VARA AKTIEÄGARE A och B-aktie Hos många bolag finns det möjlighet att välja om man vill teckna (köpa) en A-aktie eller en B-aktie. Detta brukar benämnas med ett A eller ett B i slutet av aktienamnet. Kursen hos de båda typerna brukar generellt följas åt, det som skiljer är antalet röster de berättigar till på bolagsstämman. Generellt ger A-aktien tio gånger så många röster som B-aktierna. Vilken typ ska man som sparare välja? Då A-aktierna innehåller mer röster brukar ägarna av dessa generellt vara storägare som vill kunna påverka verksamhetens utformning. Dessa aktier tenderar att handlas med i betydligt sämre takt än B-aktierna. Är man således en vanlig småsparare är det i princip alltid lämpligare att handla med B-aktier, eftersom denna handel kommer vara mer aktiv och man kan förutsätta att det kommer vara lättare att köpa eller sälja vid de tillfällen man vill. Deklaration Som aktieägare måste man betala skatt på de eventuella vinster man gjort vid försäljning av värdepapper, och således även deklarera. Detta görs på en särskild blankett som heter K4. Hos många mäklare kan man skriva ut en färdigifylld blankett direkt från sin depå, vilket underlättar. Vinsten kan i övriga fall beräknas enligt antingen genomsnittsmetoden (där man i princip subtraherar sitt försäljningspris med inköpspriset) eller schablonmetoden (där ”vinsten” beräknas som 20% av försäljningspriset). Hur man gör allt detta står dock väldigt detaljerat på K4-blanketten. Vilken metod som är lämpligast har att göra med hur mycket ens aktier har gått upp i värde, där en större vinst brukar gynnas av schablonmetoden. Skatt på vinst Är det så att man haft både vinster och förluster kan man kvitta dem mot varandra. Skatt på överskott/vinst ligger på 30%. 70 % av förlusten får tas upp för en skattereduktion på 30 % upp till kr, vilket innebär 21 % av förlusten i praktiken. Vid förluster över kr sker ytterligare en förändring där 70 % av överskjutande belopp får tas upp för skattereduktion, vilket blir 14,7 % av förlusten i praktiken.

12 Vad påverkar priset? 12 SIDA 12: VAD PÅVERKAR PRISET?
Utbud och efterfrågan Som med all annan handel är det utbud och efterfrågan som styr vad priset/kursen blir. Ju attraktivare aktie desto fler köpare kommer det finnas i förhållande till de som vill sälja, vilket kommer ge en ökad kurs. Och tvärtom. Denna efterfrågan kan dock styras av faktorer som förväntade utdelningar om bolaget blivit uppköpt och fått ny ledning eller ny verksamhet historiska företagsvinster vart man befinner sig i konjunkturen och därmed också exempelvis hur stor allmän konsumtion/försäljning av varor och tjänster bolaget kan vänta sig Hur utvecklingen på de utländska börserna ser ut Allmänna rykten, skvaller och spekulationer >> 12

13 Placera efter bransch Teknologi Telekom Skog Verkstad Finans
Tillväxtaktier Teknologi Telekom Cykliska aktier Skog Verkstad Räntekänsliga aktier Finans Fastigheter Defensiva aktier Läkemedel Dagligvaror SIDA 13: PLACERA EFTER BRANSCH Olika branscher tenderar att uppvisa olika beteenden på börsen beroende på vart man befinner sig i konjunkturcykeln. Detta kan man definitivt utnyttja för att förstå och förutspå hur de egna investeringarna kommer utvecklas. Tillväxtaktier Till denna kategori räknas vanligen företag som sysslar med innovativa produkter som får stor spridning under kort tid. Vilka branscher som ingår i kategorin tillväxtaktier brukar variera över tid. För bara något decennium sedan var det tjänstesektorn som uppvisade tillväxtbeteende och innan dess verkstadsindustrin. Under högkonjunktur brukar dessa branscher blomstra som följd på ökad konsumtion och ökade investeringar. Under lågkonjunktur är det ofta denna typ av investeringar som såväl företag som privatpersoner drar ner på, vilket även brukar synas på aktiens kursutveckling. Cykliska aktier Cykliska aktier tenderar att följa konjunkturen nästan exakt. Detta på grund av att branscher som skog och verkstad sitter inne på stora fasta kostnader som exempelvis stora maskinparker. Detta gör att marginalerna och därmed även vinsten minskar radikalt i takt med orderdjupet under lågkonjunktur. Och tvärtom under högkonjunktur. Räntekänsliga aktier Räntekänsliga aktier tar hänsyn till ränteutvecklingen i ett land. När räntan höjs brukar det generellt gå bättre för finansbranschen och sämre för fastighetssektorn. Detta för att många fastighetsbolag sitter inne på ganska många lån som ju blir dyrare i takt med att räntan höjs, plus att branschen dessutom blir mer avvaktande ju dyrare det blir att finansiera nya investeringar. Banker brukar å andra sidan under denna period kunna öka sin spread. Defensiva aktier Defensiva aktier karaktäriseras av företag som levererar produkter som konsumeras oavsett om det är låg eller högkonjunktur, som exempelvis mat, hygienprodukter, livsmedel mm. Dessa företag tickar generellt på oavsett konjunkturläge, även om vissa läkemedelsföretag under senare tid börjat uppvisa tillväxtbeteende. 13

14 Analysmetoder p/e-tal Fundamental analys Teknisk analys kurs vinst
att utifrån historiska finansiella fakta göra en bedömning av framtida prestation. Analyserar: underliggande balansräkningar underliggande värden jämför ett bolag med dess konkurrenter etc. Teknisk analys att utifrån historisk kursdata försöka förutspå framtida prestation. Analyserar: trender trendförändringar p/e = SIDA 14: ANALYSMETODER Det finns många olika tekniker för att analysera företag. De två stora skolorna är den fundamentala analysen som tittar på värden inom ett bolag och den tekniska analysen som istället analyserar börsbeteende och kursutveckling. De flesta moderna analytiker brukar kombinera de båda metoderna för att få fram eventuella köp- eller säljsignaler. Fundamental analys Fundamental analys svarar på frågan: ”hur hittar jag en köpvärd aktie?” och strävar efter att utifrån historiska finansiella fakta göra en bedömning av framtida prestation. Främsta analysverktyget i detta arbete är bolagets årsredovisning där man kan ta reda på en mängd finansiell fakta och bland annat titta på företagets lönsamhet, likviditet och soliditet. Årsredovisningen kan man bland annat ladda ner på företagets hemsida. P/E-talet Ett av de vanligaste nyckeltalen som används inom den fundamentala analysen är p/e-talet som anger huruvida aktien är högt eller lågt värderat på börsen. Detta tal brukar man hitta i de flesta börslistor. Genom att dividera kursen med senaste vinst som man fått per aktie får man en kvot som kan jämföras med andra bolag inom samma bransch. De flesta storbolag i Sverige har ett p/e-tal på runt 15. Svagheter med fundamental analys Informationen kan vara felaktig Estimat av nuvärden kan vara felaktiga Det kan dröja lång tid tills ett företags aktiekurs möter nuvärdet (om någonsin) Tar ej hänsyn till bolagets affärsidé Teknisk analys Den tekniska baserar sig på tesen att historien upprepar sig själv, och att man med hjälp av historisk data kan försöka förutspå framtida prestationer. Den tekniska analysen bryr sig inte alls om företaget, utan tittar enbart på kursens utveckling. Trend Det finns en mängd olika formationer och indikatorer inom den tekniska analysen, men den som är basen i det mesta är att kunna utmäta en trend, dvs åt vilket håll kursen går. Man menar att om en kurs exempelvis på sikt gått åt ett visst håll är chansen större att den fortsätter åt samma håll än att den avviker. I grafen till höger ser vi en klassisk uppåtgående trendkanal med stigande toppar och bottnar. Indikation om potentiell trendbrott kan vara om kurvan exempelvis beskär den nedre linjen (stödet). Kritik mot den tekniska analysen Kursrörelser är slumpmässiga och att historisk prestanda inte säger något om framtiden. Ett visst rörelsemönster inte behöver upprepas bara för att det har uppvisats tidigare, då den rådande marknaden spelar större roll för utvecklingen. Den tekniska analysen enbart fungerar som en självuppfyllande vetenskap, dvs om tillräckligt många använder samma regler kommer de till slut att uppfyllas.

15 Planera ditt sparande 15 SIDA 15: PLANERA DITT SPARANDE
Innan man ska börja spara kan det vara vettigt att skapa sig en investeringsstrategi, som hänger ihop med den riskprofil som passar just dig och din privatekonomi. >> Planera ditt sparande 15

16 Vem är investeraren? 16 SIDA 16: VEM ÄR INVESTERAREN?
Innan man ska börja handla kan det vara vettigt att ha lite självinsikt i vem man är som investerare. Väldigt många ser på sig själva som logiska, analytiska investerare som baserar sina beslut på konkret data och nyckeltal. I verkligheten drivs vi betydligt mer av känslor, förhoppningar och farhågor. En amerikans undersökning har bland annat visat att hjärnaktiviteten hos en investerare som gör en väldigt kraftig vinst eller en väldigt kraftig förlust kan jämföras med hjärnaktiviteten hos någon som är kraftigt drogpåverkad. Detta kan förklara varför börsen inte alltid beter sig så logiskt och välbalanserat, något som vi sett prov på flera gånger under det gångna året. Undersökningar visar att investerare, oavsett kön, ålder eller kassastorlek, tenderar att uppvisa liknande beteende när det är fest eller frossa på börsen. Det finns till och med ett fenomen som kallas för Självsabotage, som i princip går ut på att investerare rycks med och går emot sina egna strategier. Känner man dock till de vanligaste fällorna, kan det bli lättare att undvika dem. >> 16

17 När det går bra… Överdrivet mottagliga för positiv information
Förklarar bort alla hot Hot anses mindre beroende på tid Säljer vinstaktier framför förloraraktier SIDA 17: NÄR DET GÅR BRA… När det går bra är investerare överdrivet mottagliga för positiv information och väljer gärna att tolka till sin fördel. Alla eventuella hot förklaras bort med ”det kommer inte hända mig” och ”risken är ju så liten”. Eventuella hot som finns långt fram i tiden anses vara mindre än de som är närmare i tiden. Man säljer ofta vinstaktier för att låsa in vinster, istället för att låta den fortsätta generera vinst till sin portfölj. >>

18 När det går dåligt… Undvik fällorna
Överdrivet mottagliga för negativ information Behåller förloraraktier i hopp om förändring Undvik fällorna 1. Kom ihåg att historien upprepar sig 2. Det finns inga ”lätta pengar” 3. Inse att du har fel ibland 4. Gift dig inte med dina aktier 5. Skapa en strategi SIDA 18: NÄR DET GÅR DÅLIGT… Läs ovan. >>

19 Första steget? Ditt sparande 19 SIDA 19: FÖRSTA STEGET
Innan man sätter igång med sitt sparande är det bra att kartlägga vilken typ av investerare man är och vilken typ av strategi som passar en bäst. Din privatekonomi Hur mycket pengar kan jag de fakto lägga undan varje månad? Tidshorisont När kommer jag vilja använda mina pengar? Är det på lång sikt kan jag välja att ta mer risk, men ju närmare jag kommer uttagsdatum desto lämpligare är det att gå över till mindre riskfyllda metoder. Avkastning/risk Vilken avkastning vill jag få och vilken risk är jag beredd för att kunna få den, dvs hur mycket kan jag tänka mig att eventuellt förlora? Tid/intresse och kunskap Hinner jag kolla börslistorna varje dag eller vill jag bara kolla en gång per år? Välj investeringstyper som tillåter dig att vara så lite eller så mycket intresserad som du egentligen är. 19

20 De gyllene reglerna Förstå vad du köper 2. Håll dig informerad
3. Spara långsiktigt 4. Spara regelbundet 5. Sprid dina risker SIDA 20: DE GYLLENE REGLERNA En enkel strategi som bland annat intresseorganisationerna Aktiespararna och Unga Aktiesparare tagit fram för att hitta lämpliga rättesnören för småsparare är den som brukar kallas för ”De gyllene reglerna”. Håller man sig till dessa kommer man väldigt lång i arbetet mot att få en god avkastning till en överkomlig risk. 1. Säkerställ att du förstår vad företaget tjänar sina pengar på och hur de påverkas av förändrade omvärldsfaktorer. 2. Säkerställ att dina ursprungliga köpkriterier fortfarande vidhålls genom att hålla dig informerad kring företagets utveckling. 3. Spara långsiktigt, på så sätt får du både ner risken och tjänar på ränta-på-ränta-effekten 4. Det är nästan omöjligt att pricka toppar och bottnar. Genom att spara regelbundet får du ett bra snittpris och tjänar istället på att börsen går upp på sikt. 5. Köp aktier i minst 7-8 företag fördelat på olika branscher. Du kan även sprida dina risker genom att spara i olika sparformer och tillgångsslag. 20


Ladda ner ppt "Aktier och aktiesparande"

Liknande presentationer


Google-annonser