Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR AKTIEBOKEN 2009/2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR AKTIEBOKEN 2009/2010."— Presentationens avskrift:

1 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR AKTIEBOKEN 2009/2010

2 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR  Sverige är världsbäst på aktiesparande  Ca 7 miljoner aktieägare i Sverige  85% av svenska folket sparar i fonder  3 av 4 bland alla ungdomar äger aktier (15-29 år) Inledning

3 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR Långsiktig avkastning Så utvecklades din 1 000-lapp

4 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR Stockholmsbörsens utveckling 2003–2008 Om du hade investerat 10 000 kronor på Stockholmsbörsen i januari 2003 skulle de ha vuxit till knappt 16 000 kronor i maj 2009, efter att ha toppat på 27 600 i juli 2007 Stockholmsbörsens utveckling 2003–2008

5 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR Vad är en aktie?  Ägarandel i ett aktiebolag - 300 000 aktiebolag i Sverige  Finansieringskälla - Aktier är ett sätt för bolag att ta in nytt kapital - Aktiekapitalet i ett bolag kallas ofta för riskkapital  Kapitalplacering - Aktier kan ge avkastning i form av värdestegring och utdelning

6 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR Aktier av olika slag Aktieslag Preferensaktier Stamaktier A-aktier B-aktier Skillnad beträffande rätten till andel i bolagets vinst rösträtten på bolagsstämman

7 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR Aktiekapitalet  Varje aktie har ett nominellt värde – Det nominella värdet är aktiens del av bolagets aktiekapital

8 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR  Den svenska aktiemarknaden består av en rad olika marknadsplatser för aktiehandel till exempel: – OMX Nordisk Börs 1) – Nordic Growth Market 1) – Aktietorget 2) – Alternativa aktiemarknaden 2) – First North 2) 1) Fondbörs, 2) Auktoriserad marknadsplats Aktiemarknaden

9 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR  I Sverige finns ca 600 marknadsnoterade bolag  Handeln bedrivs via börsmedlemmar, dessa kan vara banker eller fondkommissionärer – Börsmedlemmarna har tillsammans ca 600 mäklare – Mäklarna gör affärer på uppdrag av säljare/köpare  All handeln på Stockholmsbörsen sker via det elektroniska handelssystem SAX  Alla mäklare måste ha licens Aktiemarknaden

10 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR  Underlättar bolagens kapitalanskaffning  Effektiv fördelning av resurser  Gör aktier till en likvid kapitalplacering  Främjar insyn i börsbolagen  Bidrar till ägarspridning Aktiemarknaden

11 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR Det finns många fördelar med en börsnotering:  Ägarspridning (t.ex. anställda får möjlighet att köpa)  Underlättar handel med bolagets aktier  Bolaget blir mer känt  Bolaget får högre status  Bolaget kan använda aktier som betalningsmedel  Marknadsvärdering av bolaget Varför en börsnotering?

12 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR  En börsnotering ställer hårda krav på bolagen – Tre års siffror – Gå med vinst (annars visa finansiella resurser) – Börsvärde på minst 1 miljon euro – Personer i ledning som kan ge information till aktiemarknaden – Minst 25% av aktier och 10% av röster i allmän ägo – Första handelsdagen ska kursen vara minst 25 kronor Börsnotering

13 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR  Direkt ägande – Öppna depå hos Aktieinvest – Öppna depå hos bank eller fondkommisionär – Registrera konto hos Euroclear och köp aktier via bank  Indirekt ägande – Köp fondandelar hos bank eller fondbolag Olika sätt att bli aktieägare

14 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR  En köporder innehåller – Bolag – Aktieslag – Antal aktier – Pris – Limitera eller bäst möjliga – Hur länge ordern ska gälla  Att sälja aktier sker på motsvarande sätt Att köpa aktier

15 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR Privatekonomi

16 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR Privatekonomi

17 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR  Rättigheter Delta på bolagsstämman Del i bolagets vinst (rätt till ev. utdelning) Delta i emissioner  Skyldigheter Deklarera Betala skatt Att äga aktier

18 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR Att hålla sig informerad

19 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR  Ett bolags börskurs påverkas av en lång rad faktorer. Dessa kan exempelvis vara: – Konjunktur – Företagets vinst – Utdelning – Likviditet – Företagsköp – Penningtillgång – Ledningsförändringar Börskursen

20 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR  Förstå vad du köper  Håll dig informerad  Spara långsiktigt  Spara regelbundet  Begränsa riskerna Placeringsstrategi

21 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR Analys Några viktiga nyckeltal vid aktieanalyser:  Finansiell ställning  Soliditet  Likviditet  Lönsamhet  Vinst per aktie  Avkastning  Utdelning  P/E-tal  P/S-tal

22 AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR  Det finns alternativ till aktier på aktiemarknaden – Konvertibler – Aktieindexobligationer – Optioner – Terminer – Teckningsoptioner – Warranter – Emissionsrätter Aktierelaterade värdepapper


Ladda ner ppt "AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR AKTIEBOKEN 2009/2010."

Liknande presentationer


Google-annonser