Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014

2 2 Balder i korthet • Noterad 2005 • 57 % kommersiella fastigheter • 43 % bostadsfastigheter • Fastighetsvärde ca 29,1 Mdkr • 1 997 tkvm, 501 fastigheter, 2,5 Mdkr i hyresvärde • Ekonomisk uthyrningsgrad 95 % • Antal anställda 288 • Både stam- och preferensaktier noterade på NASDAQ OMX Stockholm • Börsvärde ca 17 Mdkr, ca 16 500 aktieägare Fastighetsvärde, Mkr Belåningsgrad fastigheter

3 3 Utfall 2013 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 1 738 Mkr (1 162),motsvarande 10,11 kr per stamaktie (6,69) • Hyresintäkterna uppgick till 1 884 Mkr (1 701) • Driftsöverskottet uppgick till 1 274 Mkr (1 164) • Överskottgraden uppgick till 68 % (68) • Förvaltningsresultatet uppgick till 854 Mkr (691), motsvarande 4,57 kr per stamaktie (3,73) • Värdeförändringar: Fastigheter 854 Mkr (812), Derivat 433 Mkr (-71) • Finansiella placeringar, likvida medel samt outnyttjade checkräkningskrediter uppgick till 1 004 Mkr (470)

4 4 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 282 Mkr (406),motsvarande 1,45 kr per stamaktie (2,36) • Hyresintäkterna uppgick till 566 Mkr (448), en ökning med 26 % • Driftsöverskottet uppgick till 350 Mkr (272), en ökning med 29 % • Överskottgraden uppgick till 62 % (61) • Förvaltningsresultatet ökade med 45 % och uppgick till 234 Mkr (161), motsvarande 1,15 kr per stamaktie (0,82) • Uthyrningsgraden har ökat till 95 % (93) • Värdeförändringar: Fastigheter 247 Mkr (170), och Derivat -124 Mkr (189) • Finansiella placeringar, likvida medel samt outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 1 432 Mkr (259) • Avyttrat samtliga återköpta aktier för 221 Mkr 4 Utfall 2014 Q1

5 5 Fastighetsportföljen Fastighetsvärde per region Fastighetsvärde per kategori

6 6 Förvärv under 2013

7 7 Diversifierad och högkvalitativ kundbas • Största hyreskontraktet motsvarar 1,7 % (1,6) av intäkterna • De 10 största hyreskontrakten motsvarar 9,3 % (8,6) av de totala intäkterna och har en genomsnittlig kontraktstid på 11,1 år (10,3). • Den genomsnittliga durationen i den kommersiella portföljen uppgår till 5,3 år (4,3). Helsingborg, Verdandi 1 Hyreskontraktsstruktur 2014-03-31

8 8 Aktuell intjäningsförmåga

9 9 Strategin framöver • Fortsatt fokus på förvaltningsresultatet • Behålla tillväxt till rätt avkastning • Fortsatt geografisk koncentration av fastighetsbeståndet • Förvärva centralt belägna kommersiella fastigheter i storstadsområdena och bostäder i storstadsområdena och större städer. • Avyttring av fastigheter i icke fokus områden • Bibehålla en stark balansräkning Förvaltningsresultat, Mkr

10 10 • Räntebärande skulder ca 17 900 Mkr • Belåningsgrad fastigheter 56,3 % • Genomsnittlig löptid på lånen 5,0 år • Genomsnittlig räntebindning 3,3 år • Eget kapital om 11 649 Mkr motsvarande 54,02 kr per stamaktie och substansvärde om 63,41 kr per stamaktie 2014-03-31 10 Finansiering Kreditgivare Räntebindning

11 11 Aktieägare per 31 mars 2014

12 12 Varför investera i Balder ? • Diversifierad och hög kvalitativ hyresgäststruktur. Största kontraktet understiger 2 % av hyresintäkterna • 2 /3 av det kommersiella beståndet ligger centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö. • Substansvärdet (EPRA NAV) per aktie har sedan noteringen vuxit med 30 % per år. Aktiens pris (SEK 82,00) / Substansvärdet Substansvärde utveckling Stockholm Spårvagnen 4


Ladda ner ppt "Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser