Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ung Privatekonomi Lektion 6 - Analysera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ung Privatekonomi Lektion 6 - Analysera."— Presentationens avskrift:

1 Ung Privatekonomi Lektion 6 - Analysera

2 Initiativtagare och huvudsamarbetspartners
Samarbetsföretag Här brukar jag säga att UP funnits i 18 år. Att det inte alltid varit just föreläsningar vi sysslat med men att det har utvecklats till det projekt vi har idag. Det kostar inget för skolan att jag är här, men det kostar för mig att komma hit så därför har vi sponsorer och samarbetsföretag. De översta på sliden är de som startat projektet. Ung Privatekonomi

3 Resultaträkning i sammandrag
Nettoomsättning, rörelsens intäkter Kostnad för sålda varor, råvaror, personal, distribution etc. Bruttoresultat Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Minoritetens andel av resultatet Resultat efter skatt 2006 2005 7000 -5900 1100 -400 700 -160 540 -284 256 -77 -5 174 5850 -5073 777 -380 397 -140 257 -50 207 -62 -5 140 Ung Privatekonomi Källa: Aktieboken 2006/2007

4 Balansräkning i sammandrag
2006 2006 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen Obeskattade reserver Periodiseringsfond Långfristiga skulder Lån mm. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder mm. Summa Eget kapital och skulder Tillgångar Anläggningstillgångar Maskiner, fastigheter mm. Omsättningstillgångar Kassa, kundfordringar, varulager mm. Summa Tillgångar 1790 500 100 3553 599 174 5343 1373 80 1050 1550 1290 5343 Ung Privatekonomi Källa: Aktieboken 2006/2007

5 Relativ analys Ung Privatekonomi
Vid relativ analys jämförs nyckeltal för det aktuella bolaget med liknande bolag i Sverige och/eller utomlands Ung Privatekonomi

6 Företagsanalys Ung Privatekonomi Ekonomisk ställning JEK/aktie
Soliditet Likviditet Lönsamhet Vinst/aktie Avkastning på eget kapital Utdelning Direktavkastning Utdelningstillväxt eller Effektivavkastning Kursnivå P/E tal PEG tal P/S tal Ung Privatekonomi

7 Ekonomisk ställning Ung Privatekonomi Justerat eget kapital (JEK)
JEK/aktie Eget kapital + 70% obeskattade reserver Eget kapital + 70% obeskattade reserver antal aktier Ung Privatekonomi

8 Ekonomisk ställning, forts.
Likviditet Soliditet Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder JEK Balansomslutning Ung Privatekonomi

9 Lönsamhet Ung Privatekonomi Vinst/aktie Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto – 30% skatt Antal aktier Resultat efter finansnetto Justerat eget kapital Ung Privatekonomi

10 Kursförändring + utdelningar
Direktavkastning Utdelningstillväxt eller effektivavkastning Utdelning per aktie Aktuell aktiekurs Kursförändring + utdelningar Investerat kapital Ung Privatekonomi

11 Kursnivå Ung Privatekonomi P/E tal PEG tal P/S tal Aktuell aktiekurs
Vinst per aktie P/E tal Vinsttillväxt i % Aktuell aktiekurs Försäljning per aktie Ung Privatekonomi

12 Betavärde – ett riskmått
Hur rör sig kursen i jämförelse med övriga marknaden? Betavärde 0 = rör sig helt oberoende av övriga marknaden Betavärde 1 = rör sig exakt som övriga marknaden Om marknaden stiger med 10% Aktie Betavärde Stiger aktien med Företag Ett AB 0, % Företag Två AB % Företag Tre AB 1, % Ung Privatekonomi

13 Teknisk analys Ung Privatekonomi Grundar sig i historiska kursrörelser
Likviditetsströmmar Betalningsströmmar till och från institutionella placerare Nyemissioner Nyintroduktioner Uppköp Sammanslagningar Ung Privatekonomi

14 Grafer och trender Ung Privatekonomi

15 Dagliga kursrörelser Ung Privatekonomi

16 Fatta köpbeslut Ung Privatekonomi En aktie kan vara köpvärd när:
Kurstillväxten varit långsammare än försäljnings- och vinsttillväxten P/E talet är historiskt lågt Bolagets ekonomiska ställning är god Den förväntade avkastningen är hög Ung Privatekonomi

17 Fatta säljbeslut Ung Privatekonomi
En aktie kan vara värd att sälja när: Kurstillväxten varit snabbare än försäljnings- och vinsttillväxten P/E talet är historiskt högt Bolagets ekonomiska ställning är mindre god Den förväntade avkastningen är låg Eller när: Du väljer bland bättre investeringsalternativ Du har nått ditt mål/delmål med ditt sparande Ung Privatekonomi


Ladda ner ppt "Ung Privatekonomi Lektion 6 - Analysera."

Liknande presentationer


Google-annonser