Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 Koncern Moderbolag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 Koncern Moderbolag"— Presentationens avskrift:

1 EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 Koncern Moderbolag
Nettoomsättning, mkr , ,8 Rörelseresultat, mkr , ,5 Resultat efter finansiella poster, mkr , ,8 Anläggningstillgångar, mkr , ,4 Balansomslutning, mkr , ,3 Eget kapital, mkr , ,8 Avsättning och långfristiga skulder, mkr , ,7 Soliditet, % , ,6 Skuldsättningsgrad, ggr , ,3 Avkastning på totalt kapital, % , ,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % , ,6 Avkastning på justerat eget kapital, % , neg. Räntetäckningsgrad, ggr , neg. Lånefinansieringsgrad, % , ,2 Kassalikviditet, ggr , ,4 Självfinansieringsgrad, % , ,7

2 EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 Koncern Moderbolag
Bruttomarginal, % ,6 neg. Rörelsemarginal, % ,2 neg. Vinstmarginal, % , neg. Utdelning till ägaren, mkr , ,7 Investeringar, mkr , ,6 Medelantalet anställda, st För uppgifter om försäljningsvolymer hänvisas till respektive dotterbolag.

3 EKONOMISKA NYCKELTAL, definitioner
Soliditet = justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen Skuldsättningsgrad = avsättningar och långfristiga skulder i förhållande till justerat eget kapital Avkastning på totalt kapital = resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning under räkenskapsåret ((IB + UB)/2) Avkastning på sysselsatt kapital =resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning minskad med ej räntebärande skulder under räkenskapsåret ((IB + UB)/2) Avkastning på justerat eget kapital = resultat före skatt * (1 – aktuell skattesats) i förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital ((IB + UB)/2) Räntetäckningsgrad = resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader Lånefinansieringsgrad = avsättningar och långfristiga skulder i förhållande till anläggningstillgångar Kassalikviditet = omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Självfinansieringsgrad = kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till kassaflöde från investeringsverksamheten

4 EKONOMISKA NYCKELTAL, definitioner
Bruttomarginal = rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till nettoomsättning Rörelsemarginal = rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning Vinstmarginal = resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning Avkastning till ägaren = ränta på skuld avseende förvärv av dotterbolag samt beslut om utdelning från moderbolag Affärsområden = de olika områden där dotterbolagens verksamhet följs upp ekonomiskt Investeringar = investeringar i anläggningstillgångar enligt kassaflödesanalys Medelantalet anställda = : arbetade timmar utom övertid genom timmar BFN 2006:11.

5 EKONOMISKA NYCKELTAL KONCERNEN
Nettoomsättning, mkr , , , , ,1 Rörelseresultat, mkr , , , , ,0 Resultat efter finansiella poster, mkr , , , , ,2 Anläggningstillgångar, mkr , , , , ,3 Balansomslutning, mkr , , , , ,4 Eget kapital, mkr , , , ,9 Avsättningar och långfristiga skulder, mkr , , , , ,1 Soliditet, % , , , , ,7 Skuldsättningsgrad, ggr , , , , ,1 Avkastning på totalt kapital, % , , , , ,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % , , , , ,3 Avkastning på justerat eget kapital, % , , , , ,8 Räntetäckningsgrad, ggr , , , , ,4 Lånefinansieringsgrad, % , , , , ,9 Kassalikviditet, ggr , , , , ,8 Självfinansieringsgrad, % , , , , ,7

6 EKONOMISKA NYCKELTAL KONCERNEN
Bruttomarginal, % , , , , ,0 Rörelsemarginal, % , , , , ,6 Vinstmarginal, % , , , , ,0 Utdelning till ägaren, mkr , , , , ,3 Investeringar, mkr , , , , ,0 Medelantalet anställda, st


Ladda ner ppt "EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 Koncern Moderbolag"

Liknande presentationer


Google-annonser