Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• VD kommentar • Finansiell information • Verksamhet och marknad • Framtiden • Frågor- och svar 2 Agenda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• VD kommentar • Finansiell information • Verksamhet och marknad • Framtiden • Frågor- och svar 2 Agenda."— Presentationens avskrift:

1

2 • VD kommentar • Finansiell information • Verksamhet och marknad • Framtiden • Frågor- och svar 2 Agenda

3 VD kommentar ”StjärnaFyrkant ser en stark underliggande tillväxt på marknaden för mobile management i och med att mobiltelefonin blir alltmer affärskritisk för företagen. Det framgångsrikt genomförda integrationsarbetet under årets första halvår, har förutom lägre kostnader även inneburit att StjärnaFyrkant under perioden har kunnat fokusera på en ökad marknadsbearbetning. Detta har sammantaget inneburit en fortsatt positiv resultatutveckling för koncernen. För första gången på många år levererar bolaget ett positivt resultat före skatt under kvartalet”. 3

4 Finansiell information - Q3 och helår 4

5 Perioden 1 juli – 30 september, 2011 Finansiell data • Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 45,7 MSEK (26,3) • Bruttomarginalen ökade till 36,7% (17,7%) och bruttovinsten uppgick till 16,8 MSEK (4,7) • EBITDA uppgick till 2,6 MSEK (-2,2) • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,4 MSEK (-5,2) 5

6 Perioden 1 januari–30 september, 2011 Finansiell data • Intäkterna för perioden januari - september uppgick till 161,0 MSEK (90,0) • Bruttomarginalen ökade till 33,3% (19,8%) och bruttovinsten uppgick till 53,5 MSEK (17,8) • EBITDA uppgick till 3,4 MSEK (-7.5) • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,1 MSEK (-17,1). 6

7 Intäkter 2009 - 2011 • Förvärvet av StjärnaFyrkant skedde slutet av december 2010 • Intäkterna påverkas av säsongsvariation • Kvartal 3 är historiskt ett svagare försäljningskvartal på grund semesterperioden. 7 Mobyson Mobyson + StjärnaFyrkant = StjärnaFyrkant Tkr

8 Rörelseresultat f. avskr. 2009-2011 • Positiv EBITDA trend • Lägre break even nivå • Effektiviserad organisation 8 Mobyson Mobyson + StjärnaFyrkant = StjärnaFyrkant

9 Balansräkning - nyckeltal • Soliditeten ökar från 41% till 45% sedan årsskiftet • Skuldsättningsgraden minskar från 146% till 124% sedan årsskiftet • Kassalikviditet ökar från 1,06 till 1,43 sedan årsskiftet * Nedskrivning av goodwill om 87 Mkr i december 2010 9 Mobyson Mobyson + StjärnaFyrkant = StjärnaFyrkant *

10 Verksamhet och marknad 10

11 Verksamhet och marknad • Integrationen av de båda verksamheterna har varit lyckosam. Utlovade synergieffekter uppgående till 6,7 Mkr har säkerställts. • Under perioden har bolaget tecknat avtal som sträcker sig upp till fyra år med 5 kommuner om leverans av mobiltelefoni och olika grader av tjänsteinnehåll. • Leaf-koncernen har under perioden valt StjärnaFyrkant som leverantör för sin verksamhet i de nordiska länderna. • För att öka kvaliteten i bemötande av kunder har StjärnaFyrkant lanserat ett nytt ärendehanteringssystem 11

12 Framtidsutsikter 12

13 Framtidsutsikter • Stark underliggande tillväxt på marknaden för mobile management • Geografisk expansion via ökat antalet säljpunkter i Sverige och i övriga Norden • Fortsatt kostnads- och effektiviseringsfokus för att säkerställa lönsam tillväxt • Marknadsefterfrågan bedöms vara fortsatt god även under årets sista kvartal. Det finns dock en osäkerhet om det oroliga globala finansiella läget kortsiktigt kan komma att påverka inköpsmönstret 13

14 14 Frågor- och svar

15 Vi optimerar mobila investeringar - fokus på lägre driftskostnader och högre effektivitet • 13 säljkontor i Sverige, varav 8 är franchise, och 1 i Finland • Säkerhetsklassad serviceverkstad • Över 25 års erfarenhet 15


Ladda ner ppt "• VD kommentar • Finansiell information • Verksamhet och marknad • Framtiden • Frågor- och svar 2 Agenda."

Liknande presentationer


Google-annonser