Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Axis AB Välkomna till ordinarie bolagsstämma 23/5-2001.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Axis AB Välkomna till ordinarie bolagsstämma 23/5-2001."— Presentationens avskrift:

1 Axis AB Välkomna till ordinarie bolagsstämma 23/5-2001

2 Bolagsstämma 23 maj 2001  Axis - ett företag i ständig förändring  Verksamhetsåret 2000  Första kvartalet 2001 samt utblick helåret 2001

3 Axis profil  Axis är en global aktör inom IP-baserad nätverkskonnektivitet  Axis produkter säljs i mer än 60 länder  Av Axis försäljning går 95% på export

4 Axis ThinServers • Printservers • Scan servers • CDservers • Camera servers • Technology Mobile Internet • Access Points • Mobile Access Server  Grundades 1984  Noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 2000 Axis AB Netch 59% nBand 11%

5 Axis historia - fyra distinkta faser 1984199219962000 IBM protokoll konverterare Europa 1:a fasen 2:a fasen Print servers LAN TCP/IP. Asien 3:e fasen ThinServers Storage USA 4:e fasen Camera Mobila System Globalt

6 Ett företag i ständig förändring 1997 2001

7 Ett företag i ständig förändring 1997 2001

8 Bolagsstämma 23 maj 2001  Axis - ett företag i ständig förändring  Verksamhetsåret 2000  Första kvartalet 2001 samt utblick helåret 2001

9 Försäljning  Tillväxt till följd av strategiska investeringar  Strategiska partnerskap  Camera  Nya distributörer i Europa  Marknadsorientering av organisationsstrukturen

10 Försäljning Räkenskapsår har ändrats vid två tillfällen sedan Axis grundades

11 Rörelseresultat (8 mån)  Stora investeringar i marknads- och teknikutveckling  Mobile Internet 67 Mkr  FoU totalt 133 Mkr  Återgång till lönsamhet enligt plan  Rörelseresultatet i basverksamheten kraftigt förbättrat  Minskande investeringstakt

12 Mobile Internet  Början till mobil revolution i Japan med miljontals handdatorer  Axis lösningar för lokala mobila nätverk möter stort intresse

13 Forskning och utveckling Åren 1996-1999 avser dåvarande räkenskapår maj t.o.m april.

14 Nya produkter och lösningar  Under 8-månadersperioden maj-dec 2000 har Axis FoU bl.a genererat  AXIS 2120 Network Camera  AXIS 2490 Serial Server  AXIS Camera Explorer  AXIS 2420 Network Camera  AXIS Camera Accessories Program  AXIS 5800 Mobile (Bluetooth print server)  AXIS StorPoint NAS (hårddisk-servrar)  AXIS Accesspunkt, AXIS 9010  Axis Mobile Access Server  Sju patent beviljade

15 Kundfordringar och lager

16 Kassaflöde (8 mån)

17 Finansiell ställning  Likvida medel per 31/3-2001 var 198,7 Mkr

18 Bolagsstämma 23 maj 2001  Axis - ett företag i ständig förändring  Verksamhetsåret 2000  Första kvartalet 2001 samt utblick helåret 2001

19 Försäljning - kvartal 1 2001  Försäljning 176 Mkr (150)  Tillväxt 17%  ThinServers: tillväxt 23%  Netch: negativ tillväxt -32%

20 Försäljningsmix Q1-2001

21 Rörelseresultat - kvartal 1 2001  Resultatutveckling enligt plan  Minskad investeringstakt inom Mobile Internet  Temporärt ökade varuförsörjnings- kostnader samt kundförlust belastar med 5 Mkr  Netch omstruktureringskostnader totalt 31 Mkr

22 Åtgärdsprogram  Lönsamhet i fokus  förhindra att konjunktur-utvecklingen påverkar vårt mål om lönsamhet under andra halvåret 2001  Omstruktureringskostnaderna uppgår till ca 20 Mkr

23 Axis 2001  Global närvaro  Väletablerad aktör i branschen  Lönsam – och växande - basverksamhet  Unik strategisk position

24 Marknadstrender 2001  Tillväxtpotential primärt inom  Office Connectivity OEM  Camera  Vissa marknads och teknologi- förseningar (Bluetooth) inom wireless-området  Osäkerhet på makronivå  konjunkturavmattning

25 År 2001  Ökad verksamhetsfokusering  Prioritet på lönsamhet och positiva kassaflöden  Lönsamhet bedöms kunna uppnås under andra halvåret 2001


Ladda ner ppt "Axis AB Välkomna till ordinarie bolagsstämma 23/5-2001."

Liknande presentationer


Google-annonser