Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AXIS Communications - a world of intelligent networks Bolagsstämma 2002.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AXIS Communications - a world of intelligent networks Bolagsstämma 2002."— Presentationens avskrift:

1 AXIS Communications - a world of intelligent networks Bolagsstämma 2002

2 Verkställande direktörens anförande vid ordinarie bolagsstämma 2002 Peter Ragnarsson

3 Axis 2001 Lönsamhet och positivt kassaflöde uppnåddes planenligt för andra halvåret 2001

4 År 2001  Lågkonjunkturen slår till med full kraft  Kraftig påverkan på IT & Telekom ¬Negativa tillväxttal ¬Stora förluster ¬Stora värdeförändringar

5 Axis 2001 i korthet...  Grunden lagd för fortsatt lönsam tillväxt  Positivt rörelseresultat andra halvåret 2001  Första kvartalet 2002 visar fortsatt god utveckling Proforma 2000 96/9797/9898/99 99/0020002001 Q1 -02 Rörelseresultat

6 Drivkrafter bakom utvecklingen  Försäljningsökning med drygt 5% inklusive valutaeffekter  Förbättrade bruttomarginalerna  Minskade kostnader  Strukturella åtgärder

7 Kärnan i våra erbjudanden  Lösningar för användarvänlig, säker och effektiv kommunikation över nätverk

8  Network Camera & Video Server  #1 i världen Våra erbjudanden  Network Printing  #2 i världen  Network Scan & Store  Network Wireless Access  Axis ThinServer Technology

9 En global aktör - 95% på export… 46% Europa Mellanöstern Afrika Nord, Syd och Central Amerika Asien 31% 23% Fakturering per region

10 Axis marknadssegment Branded Networked Office Networked Facility Nätverken växer över tid in i nya miljöer OEM

11 End user Affärsmodell – god riskspridning OEM Axis National distributor Value added distributor Reseller

12 Ett globalt distributionsnätverk  Distributörer ¬ Mellan 500 och 1.000 globalt  Återförsäljare & Installatörer ¬ Mellan 50.000 och 100.000 globalt

13 En växande bas av kunder  Ingram Micro  Azlan  Adimpo  MicroP  Allnet  Fibrenetix  NSM Storage  EET Nordic  Canon  SONY  Honeywell  Securitas  Minolta - QMS  Panasonic Några av våra distributions- och OEM partners

14 Framtidsinvesteringar  Intensiv FoU agenda ¬22% av omsättningen återinvesteras i FoU ¬Stöd för nya protokoll ¬Ökad funktionalitet ¬Nya applikationer ¬Trådlös kommunikation  Sju nya patent under 2001

15 Första kvartalet Januari - Mars 2002

16 Första kvartalet 2002 Stabil plattform för lönsam tillväxt

17 Finansiellt utfall Lönsamhet och Positivt Kassaflöde…  Rörelseresultatet förbättrades med 43 Mkr (jämförbara enheter)  3:de kvartalet i rad med positivt rörelseresultat  Ökad produktivitet  Minskad kapitalbindning

18 Försäljning första kvartalet 2002 Per produktgrupp 41%Video Print43% Store 5% Scan 2% Access 1% Other 8% Eget varumärke resp. OEM 25%OEM Branded 75%

19 Rörelseresultat per kvartal  FoU totalt ¬ 31 Mkr i första kvartalet  Rörelsemarginal 6.5%  Vinstmarginal 8.3% Proforma 2000 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 2000 Q1 2001-02

20 Fortgående verksamhet, Mkr Omsättning per kvartal

21 Likvida medel Mkr

22 Marknadstrender  Svaga marknadsförutsättningar förväntas råda åtminstone mitten av 2002  Ökad marknadsaktivitet har noterats

23 Utblick 2002  Lönsamhet och positivt kassaflöde från den löpande verksamheten  Goda förutsättningar för lönsam tillväxt


Ladda ner ppt "AXIS Communications - a world of intelligent networks Bolagsstämma 2002."

Liknande presentationer


Google-annonser