Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ersättning för extra djuromsorg för suggor -villkor och riktlinjer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ersättning för extra djuromsorg för suggor -villkor och riktlinjer"— Presentationens avskrift:

1 Ersättning för extra djuromsorg för suggor -villkor och riktlinjer
LÄS DETTA FÖRST! Denna presentation innehåller den senaste informationen om Ersättning för extra djuromsorg för suggor. Senaste uppdateringen skedde den 27/ Presentationen är tänkt att användas som en introduktion till suggpengen. Använd presentationen parallellt med Jordbruksverkets hemsida, där villkor och riktlinjer står beskrivna i detalj. I denna presentation beskrivs de viktigaste delarna endast kortfattat. För frågor om tolkning av villkor eller regler kring åtagande hänvisas till Jordbruksverkets kundtjänst. Namn och datum 1

2 Denna presentation är en bild av hur det ser ut idag
Håll er uppdaterade och läs ytterliggare detaljer på Jordbruksverkets hemsida, Direktlänk till sidan om ersättning

3

4 Ersättning för extra djuromsorg för suggor
Ersättning kan fås för suggor och betäckta gyltor För att få full ersättning måste du uppfylla alla villkor från och med den 1 januari 2012 Du får 1000 kronor i ersättning per sugga eller betäckt gylta

5 Åtagande För att få ersättningen måste man söka ett åtagande
Förbinder sig att sköta djuren enl. villkoren i 5 år Börjar den 1 jan samma år som du söker och slutar gälla den 31 december det sista året i 5-årsperioden Om du slutar med grisar kan du avsluta åtagandet utan att bli betalningsskyldig, men du får inga pengar det år du slutar Åtaganden kan överlåtas, läs mer på

6 Villkor för ersättningen
Följande villkor ska uppfyllas från 1 jan 2012: 1. vara med i det frivilliga salmonellaprogrammet 2. skydda dina grisar mot sjukdomar 3. ha både foder- och produktionsuppföljning 4. ha en plan för din produktion Du ska också följa tvärvillkoren. Du ska dokumentera att du följer villkoren. Läs villkoren i detalj på Detaljerade regler finns på Jordbruksverkets hemsida.

7 Ansökan All info om ansökan och blanketter finns på Jordbruksverkets hemsida Ansökan ska ha inkommit 29 mars 2012, annars minskar ersättningen per dag fram till 23 april. Ändringar (minska antalet suggor/byta produktionsplatsnummer) kan göras fram till 15 juni, men om du blir uttagen för kontroll innan dess kan du inte göra ändringar.

8 Beräkning av antal suggor
Det finns framtagna mallar för att räkna ut hur många djur besättningen har haft i genomsnitt Använd Jordbruksverkets mall för korrekt beräkning Vi har tagit fram en instruktion hur mallen fylls i med hjälp av registreringar från PigWin. Du ska kunna visa din beräkning vid en kontroll, oavsett om du har använt mallen eller inte Tänk på att du redan nu kan börja med mallen för nästa års ansökan om utbetalning!

9 Utbetalning Utbetalning sker tidigast 15 oktober 2012
Det finns en begränsad summa pengar, ersättningen kan komma att minskas eller utebli

10 Kontroller och avdrag Om du inte följer ditt åtagande kan du få en lägre ersättning Vid större avvikelser kan du förlora hela ersättningen, ditt åtagande kan dras tillbaka och du kan bli återbetalningsskyldig för ersättning som du fått tidigare Oförutsedda händelser, som att djur dör ska anmälas till Jordbruksverket för att du ska slippa bli ersättningsskyldig. Obs inom 10 dagar!

11 Ändringar som har skett under tiden
Tidigare har det sagts att du måste ha en beräkning för varje produktionsplats.  Men om du har flera produktionsplatser i ditt företag och flyttar djuren mellan produktionsplatserna räcker det att du gör en beräkning Det fanns tidigare ett krav på att du var tvungen att hålla i genomsnitt minst 50 procent av de djur som du har med i din ansökan. Det kravet finns inte längre. Men för att få några pengar måste du ha kvar din produktion. Det vill säga att du måsta ha minst en sugga eller betäckt gylta. Det finns nu två typer av mallar för beräkning av antalet djur i genomsnitt. Kolla att du har den senaste versionen av mallarna, eftersom det funnits felaktiga mallar på Jordbruksverkets hemsida

12 Svenska Pigs verktyg www.svenskapig.se Här hittar du:
Länkar till senaste informationen Fakta och verktyg till hjälp för dokumentationen Länkar till företag, rådgivare, djurhälsoveterinärer På PigWin-sidan ( finns instruktioner till arbetslistor för hullbedömning, foderjustering mm.

13

14 Diskussion Vilka frågor vill ni behandla under ERFA-träffarna?
Ansökan? Villkor för ersättning? Smarta verktyg för att underlätta dokumentation? Produktionsuppföljning? Annat..?

15 Svenska Pig, c/o LRF Sydost Box 974, 391 29 KALMAR
15 15


Ladda ner ppt "Ersättning för extra djuromsorg för suggor -villkor och riktlinjer"

Liknande presentationer


Google-annonser