Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsingebygden 2008-2014 Leader Fördelning av projekt (exkl småstöd)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsingebygden 2008-2014 Leader Fördelning av projekt (exkl småstöd)"— Presentationens avskrift:

1 Hälsingebygden 2008-2014 Leader Fördelning av projekt (exkl småstöd)

2 Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden2015-2020 Hur vill vi att vår bygd ska utvecklas? Gruppdiskussion:Vilka förutsättningar/områden finns det här att utveckla? Samverkan med andra aktörer 1+1=3, vilka är det?

3 1Mobilisera underifrån Intresseanmälan att bilda LLU*-område Ansökan förberedande stöd Partnerskap Övergripande analys Preliminära fondval Geografiskt område 2 Geografiskt område Dialog med Jordbruksverket och ev. justering av karta 3 Utredning SWOT Behovs- och utvecklings- möjligheter Prioriterade insatsområden 4 Resultat Mål Indikatorer Urvalskriterier 5 LAG:s bildande Bilda ideell förening Valberedning Rätt kompetens och samman- sättning i LAG** 6 Genomförande START Mobilisering Projektbeslut Uppföljning Återkoppling Revidering av strategi 5 Budget, indikatorer Budget- fördelning Fastställ mål, indikatorer och urvalskriterier Urval av strategier Formellt startbesked Process för antagande av nya leaderområden för Lokalt Ledd Utveckling Prel. juni 2015 Prel. mars/april 2015 Våren 2014 Inlämning av strategi 1 dec 2014 Prel. sep 2014 Insamling av förslag till den lokala strategins innehåll, skrivning av strategi och remiss, sep. – nov. 2014 *LLU = Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden **LAG = Lokal AktionsGrupp, med ansvar för strategins genomförande i ett geografiskt LLU-område


Ladda ner ppt "Hälsingebygden 2008-2014 Leader Fördelning av projekt (exkl småstöd)"

Liknande presentationer


Google-annonser