Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Kulturbryggan? En statlig utredning med två huvudsakliga uppdrag: Att ge förslag till regeringen på hur en permanentad Kulturbrygga ska se ut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Kulturbryggan? En statlig utredning med två huvudsakliga uppdrag: Att ge förslag till regeringen på hur en permanentad Kulturbrygga ska se ut."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är Kulturbryggan? En statlig utredning med två huvudsakliga uppdrag: Att ge förslag till regeringen på hur en permanentad Kulturbrygga ska se ut. Att inom ramen för en försöksverksamhet fördela 25 miljoner kronor till nyskapande kulturprojekt under 2011, 2012 och 2013.

3 Kulturbryggan ska: vara ett oberoende alternativ till övriga offentliga bidragsinstanser inom kulturområdet. fördela stöd till nyskapande kulturprojekt. betona konstnärligt, kulturellt och ekonomiskt risktagande. skapa incitament för en bredare finansiering av kulturlivet. nå ut till hela kulturlivet, även nya, oetablerade aktörer och discipliner

4 Riktlinjer och villkor Stöd kan ges till: nyskapande kulturell verksamhet av professionell art som bedrivs i projektform, samverkansprojekt som syftar till att utveckla nya former för att bedriva kulturell verksamhet, eller projekt som syftar till att utveckla nya sätt att finansiera kulturell verksamhet.

5 Våra stödformer Startstöd – stöd till nyskapande kulturprojekt som befinner sig på ett idéstadium. Inga krav på medfinansiering. Genomförandestöd – stöd till nyskapande kulturprojekt som befinner sig på en konkret nivå. Projekten måste ha medfinansiering på minst 50 % från annat håll, varav en part måste vara privat.

6 Tematiska utlysningar Tema: Finansiell Samverkan projekt som utvecklar nya verksamhets- och finansieringsformer inom kulturområdet arbetssätt, metoder, nätverk, mötesplatser upp till 300 000 kr sista ansökningsdag 24 oktober

7 Våra bedömningsgrunder Nyskapande Kvalitet Kompetens och genomförbarhet Samverkan Risktagande (bedöms av Kulturbryggans kansli och innefattar bl.a. en granskning av projektens budget).

8 Från ansökan till beslut Digitalt ansökningsförfarande Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven sorteras bort Matchning mellan sökandens önskemål om kompetenser och bedömarnas kompetenser Ansökningar bedöms Kommittén fattar beslut

9 Kommunikation Nyskapande i vår kommunikation Tror på dialog och partnerskap Inte bara en fråga om information Problematisera för att engagera Långsiktiga och kortsiktiga mål Blandning av verktyg kulturbryggan.sekulturbryggan.se

10 Tack! Chrissie Faniadis 08-405 17 15 chrisoula.faniadis@culture.ministry.se


Ladda ner ppt "Vad är Kulturbryggan? En statlig utredning med två huvudsakliga uppdrag: Att ge förslag till regeringen på hur en permanentad Kulturbrygga ska se ut."

Liknande presentationer


Google-annonser