Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så kan bristen på studentbostäder minska !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så kan bristen på studentbostäder minska !"— Presentationens avskrift:

1 Så kan bristen på studentbostäder minska !
Lennart Sjögren Konsult

2 Ungdomspuckeln-Riket
Prognos över antalet åringar

3 Nuläge- Studentbostadsmarknaden
25 % bor i studentbostäder. studentbostäder varav i Stockholmsregionen. färdigställdes studentbostäder i landet. 2010 bygglov för 298 studentbostäder. 2011 bygglov för 286 studentbostäder. Mycket stor bostadsbrist i de största studentorterna.

4 Bristen på studentbostäder
Brist i 20 högskolekommuner enligt Boverket Brist på sju orter enligt Studentbostadsföretagens medlemmar Samlat behov av ca studentbostäder Visby Växjö Sundsvall Piteå Norrtälje Uppsala Norköping Stockholm Malmö Örebro Linköping Lund Kalmar Luleå Halmstad Göteborg Eskilstuna Falun Brist Balans Överskott Källa: Studentbostadsföretagen

5 Hinder i kommunerna Brist på: aktuell översiktsplan, detaljplaner,
aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning, kommunal mark, markstrategi och stadsbyggnadsstrategi. Höga priser på byggrätter. Långa handläggningstider för detaljplaner och bygglov. Högre krav på byggnaden än Boverkets byggregler. Brist i tillämpning av bostadspolitiska styrmedel.

6 Hinder för fastighetsägare
Bristande ekonomiska incitament att investera i hyresrätter för studenter. Bristande intresse för produktutveckling med t ex yteffektiva bostäder. Brist på lämplig mark att bygga. Brist på finansiering.

7 Strukturella förändringar och systemåtgärder
Lärosäten ges permanent rätt att hyra och upplåta bostadslägenheter. Använd Akademiska Hus mark för studentbostäder. Använd tidsbestämda bygglov i ökad utsträckning. Avskaffa fastighetsavgiften för korridorrum. Testa nya regler för hyressättning på andrahandsmarknaden.

8 Överenskommelser mellan aktörerna
Handslag mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) för effektivt bostadsbyggande för ungdomars och studenters behov Handslag ”Bygga Studentbostäder” på regional/lokal nivå Handslag Campus - Samlad långsiktig strategi för campusutveckling med campusnära boende Bilda centralt nätverk och stärk befintliga nätverk

9 Förenkla regler och utveckla incitamenten
Förenkla byggreglerna Gör det mer lönsamt att hyra ut privatbostad både i nyproduktion och i det äldre beståndet Gör det mer lönsamt att bygga och hyra ut yteffektiva studentlägenheter

10 Utveckla ansvar och roller
”Planlotsar” till byggare av studentbostäder. Förbättra kvaliteten i kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning. Gemensam bostadsportal för alla universitet/högskoleorter. Mer benchmarking mellan studentstäderna

11 Åtgärder som ger snabba effekter
Bestäm lokalt mål för andrahandsuthyrning och nybyggnad, och lokalt och regionalt vad som omedelbart ska göras. Inventera och upplåt mark med rimliga markhyror. Bestäm lokalt och regionalt vad som omedelbart ska göras inför HT 2012 Kommunicera!

12 Bygg under 4 000 bostäder på campusområden i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala Ge uppdrag till Akademiska Hus att sälja och upplåta mark utifrån upprättade campusplaner. Permanenta lärosätenas rätt att blockförhyra Tillsätt ett särskilt Studentbostadsprojekt som driver arbetet för att skapa byggrätter i campusområden i de fyra största studentstäderna. Utse ett antal bygg-och fastighetsföretag att i konkurrens bygga bostäder med olika upplåtelseformer


Ladda ner ppt "Så kan bristen på studentbostäder minska !"

Liknande presentationer


Google-annonser