Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentbostadssituationen – avrapportering till Forum för internationalisering 2012-11-29 Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentbostadssituationen – avrapportering till Forum för internationalisering 2012-11-29 Sveriges universitets- och högskoleförbund."— Presentationens avskrift:

1 Studentbostadssituationen – avrapportering till Forum för internationalisering 2012-11-29 Sveriges universitets- och högskoleförbund

2 Studentbostadssituationen 2012 Frågeställningen handlar om att bristen på studentbostäder särskilt i storstadsregionerna är ett hinder för rekryteringen av internationella studenter – såväl free movers som utbytesstudenter – och vad görs för att förbättra bostadssituationen särskilt för denna grupp studenter. Först och främst – brist råder inte över hela landet! I första hand är det ett storstadsfenomen och den allmänna bristen på studentbostäder påverkar ju också möjligheterna att ge någon form av förtur för internationella studenter. Studentbostadsföretagen – samarbetsorganisation för studentbostadsföretagen – undersöker och redovisar bristen årligen (2012): Balans: Linköping, Eskilstuna, Västerås, Växjö, Halmstad, Sundsvall, Jönköping Överskott: Falun Brist: Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Malmö Bilden varierar alltså, men antalet beräknat färdigställda studentbostäder uppgår till ett hundratal under 2012 och årligen under åren framåt. I första hand är bristen störst inför terminsstart – under senare delen av terminen kan det finnas tomma bostäder.

3 Studentbostadssituationen 2012 Vad görs och vilka är aktörerna? Regeringen – tillsatte en särskild utredare som 2012 lämnat en rapport med rekommendationer. - Uppdrag till Boverket att föreslå avregleringar – förslag lämnas 1 juli 2013 - Boverket ska utreda formerna för tillfälligt bygglov – förslag lämnas 1 juli 2013 - Boverket ska under 2013 – 2016 fördela 50 Mkr för innovativa byggåtgärder - Se över handläggningstiderna för överklaganden – uppdrag till länsstyrelserna - Fastighetsskatten sänks 2013 till 1 200 per lägenhet (från nuvarande ca 1 400 kr) - Samtliga lärosäten ges rätt att hyra ut bostäder och det t o m 2016 (RB 2013). Studentbostadsföretagen – lobbyverksamhet bl a för införande av subventioner m m vid nyproduktion. Kommunerna – äger mark, kan anvisa mark- och byggrätter Akademiska hus – stor markägare – samverkan med lärosätena kring planering av verksamhet av skilda slag och studentbostäder brukar ofta vara en del i planeringen av nya projekt. Lärosätena – diskussioner med kommuner och med Akademiska hus kring bl a tillfälliga bygglov och möjligheter till blockförhyrning av bostäder (om de finns) – kostnadsfråga! I första hand är frågan om studentbostäder en fråga mellan resp lärosäte och kommun och bristen handlar om en allmän brist på bostäder – SUHF följer dock utvecklingen!


Ladda ner ppt "Studentbostadssituationen – avrapportering till Forum för internationalisering 2012-11-29 Sveriges universitets- och högskoleförbund."

Liknande presentationer


Google-annonser