Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ERBJUDER! bostäder 60-talet lokaler 900 garage och bilplatser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ERBJUDER! bostäder 60-talet lokaler 900 garage och bilplatser"— Presentationens avskrift:

1 ERBJUDER! 1.300 bostäder 60-talet lokaler 900 garage och bilplatser
Ystadbostäder ERBJUDER! 1.300 bostäder 60-talet lokaler 900 garage och bilplatser Vårt eget bostadsbolag.

2 Ystadbostäder Verksamhet i sammanfattning;
Förvalta och bygga bostäder i Ystad Kommun med god miljö och säkerhet. Där boende skall ha möjlighet till inflytande på sin boendemiljö.

3 Ystadbostäder 1.300 lägenheter
Merparten finns i tätorten, från Regementet till Västra Sjöstaden. Ca 400 lägenheter i kulturhus. 20-talet lägenheter i Köpingebro. ”efterfrågan efter lägenheter är störst i tätorten och centralt” Undersökningar har gjorts för att bygga på landsbygden.

4 Ystadbostäder Bostadsmarknaden i Sverige
Sverige; 123 (av 290) kommuner anger att man behöver bygga mer än man gör. Bostadsbrist finns i 43% av Sveriges kommuner. Grupper som har särskilt svårt att få bostad; unga, äldre och stora barnfamiljer. Hinder är höga produktionskostnader och tillgång till detaljplanelagd mark i attraktiva lägen (centralt, bra utsikt, havet).

5 Ystadbostäder Vad är seniorbostäder? Vad är trygghetsbostäder?
Det är en helt vanlig bostad som är avsedda för personer över en viss ålder, till exempel 55 år och äldre. Vad är trygghetsbostäder? Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter som bland annat har utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det skall också finnas personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa tider. Bostäderna skall innehas av personer som fyllt 70 år. Investeringsstöd kan erhållas. 1 januari 2010, har regeringen avsatt 2.5 miljarder under en 5 år period. Fram till april 2011 har 960 miljoner till lägenheter i nybyggnad. Ca i ombyggnad beviljats. Länsstyrelsen beviljar.

6 Ystadbostäder Bostadskön i Ystad hos YB, juli 2012
Faktisk kö ca personer. 70% av kön kommer från närområdet (2.310). 30% kommer från andra delar av Skåne (990). Teoretisk väntetid på lägenhet är ca 3 år. Efterfrågan; 2 och 3 rums lägenheter. Se över rutinerna för vår kö så att vi får ”kontroll” på hur den faktiska kön ser ut! Faktisk kö; söker något nytt eller bättre än man har. Registrera sig internet är lätt. Borde vara en avgift för att så i kö för att kunna få kontroll på kön. Dateras upplöpande i dag trots…

7 Ystadbostäder Nya projekt Åren 2013-2017
Grundström, 32 lägenheter Adress; Bellevuevägen Kokillen, ca 50 lägenheter Adress; Gjuterigatan Åkerblom, 16 lägenheter i trygghets boende Adress; Tobaksgatan Folkets Park, 37 ungdomslägenheter Dammhejdan, 40 lägenheter, 2 och 3 rum Kvarteret Lichton, ombyggnad tillskott på ca 15 Lägenheter Åren Totalt ca 240 nya lägenheter. Investering ca miljoner. Totalt 215 lägenheter, men allt är inte klart.

8 Ystadbostäder Grundström Adress; Bellevuevägen.
Lägenheter; 32, 2 och 3 rum + 4 rum. Antal våningar; 7 + indrag Markägare; Ystadbostäder. Status; Bygglov våren 2013 Inflyttningsklart; hösten 2014 Osäkerhet; om planen överklagas. Befintlig plan går ut dec Ny detaljåplan klar.

9 Ystadbostäder Kokillen Adress; Gjuterigatan
Lägenheter 50; 2, 3 och 4 rum Antal våningar i hus 1 troligtvis 8 vån, samt hus 2, 4 vån ev 5. Markägare; Ystadbostäder och Ystad Kommun. Status; Program finns, plan saknas. Ansökan om plan hösten 2012. Tidplan; ny plan klar 2014. Inflyttningsklart; 2016 Osäkerhet; om planen överklagas.

10 Ystadbostäder Åkerblom Adress; Tobaksgatan
Lägenheter; 16, 2 rums lägenheter. Antal våningar; 2 och 3 Markägare; Ystadbostäder. Status; Bygglovsprocessen igång Inflyttning; slutet av 2013 Osäkerhet; om bygglovet överklagas. Projektering i gång.

11 Ystadbostäder Folkets Park
Lägenheter; 37 ungdomslägenheter. 1 och 2 rum + LSS. Antal våningar; 2 och 3 Markägare; Ystadbostäder. Status; Bygglovsprocessen igång Inflyttning; slutet av 2013 Osäkerhet; troligtvis inga.

12 Ystadbostäder Dammhejdan, 2 etapper ca 80-100 lgh
Lägenheter etapp 1; ca 40, 2 och 3 rum. Lägenheter etapp 2; ca 40, 2 och 3 rum. Antal våningar; 3 till 5 Markägare; Ystadbostäder, Ystad Kommun samt privat ägare. Status; Program finns, , detaljplan start hösten 2012. Inflyttning; etapp 1, slutet av 2015/2016 Inflyttning; etapp 2, 2016/2017 Osäkerhet; om planen överklagas. Brev till kommunen den 10/ Inget svar har inkommit!

13 Ystadbostäder Dammhejdan, 2 etapper ca 80-100 lgh…forts
Området Dammhejdan omfattar 3 markägare: Ystadbostäder Ystad Kommun Privat Planeringen är att hela området skall planläggas i en detaljplan. Går detta inte kommer Ystadbostäder att välja detaljplan för egen mark. Beslut klart under hösten 2012. Tidplan: förlängning ett par månader! Hela området: ta vara på all värdefull grönska bl.a från 2 plantskolor. Bäst med en plan för hela området. Reda ut sakägarsynpunkter som helhet.

14 Ystadbostäder Lichton, nybyggnad
Lägenheter; nytillskott ca 15, 2 och 3 rum. Antal våningar; 4 + indrag Markägare; Ystadbostäder. Status; Planuppdrag lämnat Inflyttning; slutet av 2014 Osäkerhet; om planen överklagas. Projektet är slutligen inte beslutat med tanke på de totala förändringar som måste till på den så kallade huvudbyggnaden som skall vara kvar. Detta kan fördröja tidplanen. Måste tilläggsisoleras, dvs fasadförändringar, hissar på utsidan. Total ombyggnad av lägenheter och takvåning. Hela arkitekturen från 1950-talet försvinner.

15 Ystadbostäder Tack!


Ladda ner ppt "ERBJUDER! bostäder 60-talet lokaler 900 garage och bilplatser"

Liknande presentationer


Google-annonser