Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BUDGETDIALOG 24 APRIL 2013 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2013 ADM/LEDNINGMILJÖKART/MÄT/GISBYGGLOV 2012 ADM/LEDNINGMILJÖPLANBYGGLOV PLAN MBF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BUDGETDIALOG 24 APRIL 2013 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2013 ADM/LEDNINGMILJÖKART/MÄT/GISBYGGLOV 2012 ADM/LEDNINGMILJÖPLANBYGGLOV PLAN MBF."— Presentationens avskrift:

1 BUDGETDIALOG 24 APRIL 2013 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2013 ADM/LEDNINGMILJÖKART/MÄT/GISBYGGLOV 2012 ADM/LEDNINGMILJÖPLANBYGGLOV PLAN MBF

2 Extra! Extra! Read all about it! •Ny förvaltningschef april 2013 •"Skiten i rören" är borta •KART/MÄT/GIS tillhör. MBF, välkomna •Bygglov givet för 1:a. hyreshuset i Lomma på länge

3 Minskade intäkter för livsmedelskontroll 2013 Ändrade regler från Livsmedelsverket har gett minskade intäkter med ca 200 000 kr MILJÖ 2014 Tekniska effektiviseringar 50 000 kr

4 ? Miljöverksamhet, nettokostnad

5 MILJÖ 2014 Fortsatt många ärenden om strandskydd och förorenad mark Samverkansavtal ska upprättas med lämpliga kommuner för att öka effektivitet och kompetens Behov av att påbörja utredning av 70 förorenade markärenden och ca 20 deponier

6 Utveckla tillsynen mot ökad dialog för medborgarnas trygghet Inbjudan till verksamheter MILJÖ 2014

7 Tillsyn bidrar till att göra Lomma kommun attraktivt att bo i Sophantering Livsmedelsverksamhet MILJÖ

8 Utveckla arbetsformerna Ex. Undersökning av farliga ämnen i mark i Bjärred Samverkansprojekt med tekniska förvaltningen Finansiering av Naturvårdsverket MILJÖ 2013/2014

9 Attraktivt för företag med fler förebyggande miljökontroller ” Det förelåg god ordning i verksamheten under inspektionstillfället. Bolaget gick igenom det övergripande miljöarbete som årligen följs upp och utvecklas. Kunder ställer höga krav på miljökontroll”. MILJÖ

10 Tillsynsärende Alnarp Byggnation på strandskyddat område MILJÖ

11 BYGGLOV

12 ? Bygglovsverksamhet, nettokostnad

13 2012 UNDER 2012 SÖKTES OCH MEDDELADES FLERA BYGGLOV FÖR STORA HUS (BOSTADS- OCH HANDELS) BUDGETEN KUNDE HÅLLAS BYGGLOV

14 2013 UNDER 2013 HAR ANTALET ANSÖKNINGAR SOM AVSER STORA HUS MINSKAT AVSEVÄRT AVVIKELSE FRÅN BUDGETEN KAN I VÄRSTA FALL BLI UPP TILL -400 TKR BYGGLOV

15 2014 BYGGLOV ? ? INTÄKTERNA ÄR HELT BEROENDE AV INKOMMANDE ANSÖKNINGAR ANSÖKNINGAR OM STORA PROJEKT ÄR HELT BEROENDE AV KONJUNKTUREN SVÅRBUDGETERAT

16 2013 KOSTNADEN FÖR KC HAR INTE MEDFÖRT ÖNSKVÄRD LÄTTNAD I ARBETSBÖRDAN ÄN Gäller endast bygg INTE KC:S FEL. BYGGLOVSFRÅGOR ÄR INTE LÄTTBESVARADE! BYGGLOV

17 ? ? ? Kontaktcenter – krav på kostnadsminskning, 424 tkr/år

18 BYGGLOV 2013 NYTT TIDREDOVISNINGSSYTEM HAR INFÖRTS 2013-02-01. DETA MEDFÖR KONTROLL AV HUR MYCKET AV VARJE HANDLÄGGARES TID SOM ÄR DEBITERBAR SYSTEMET AVSES UTVECKLAS SÅ ATT ÄVEN BUDGET KAN AVLÄSAS. 2013/2014

19 KART/MÄT/GIS 2012 KART/MÄT/GIS TILLHÖRDE TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

20 KART/MÄT/GIS 2013/2014 KART/MÄT/GIS TILLHÖR MBF ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR KOMMER UNDER ÅRET GIS KOMMER ATT UTVECKLAS OCH BETJÄNA ALLA FÖRVALTNINGAR Var finns den största koncentrationen av äldre, äldre? Var finns en majoritet av 5 åringar i Lomma?

21 KART/MÄT/GIS 2014 FORSATT UTVECKLING AV GIS KAN KOMMA ATT KRÄVA INVESTERINGAR (EX: FLYGFOTON ÄR FRÅN 2010)

22 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2014 MBF INVESTERINGAR KAN BEHÖVAS I GIS SVÅRT BUDGETERA FÖR BYGGLOV MILJÖ SAKNAR MÖJLIGHET ATT UTFÖRA ÖNSKVÄRDA UPPGIFTER INOM TILSYNSOMRÅDET INOM MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD, se Länsstyrelsen rapport -3,5 tjänster. Bör beaktas i slutlig ram LIVSMEDELSVERKSAMHETEN HAR ETT UNDERSKOTT OM CA 150 000 KR. Bör beaktas i slutlig ram INOM FÖRVALTNNGEN 2013 PÅBÖRJAD OMSTRUKTURERING FORTSÄTTER. Chefsbefattningar, antal handläggare, stadsarkitekt etc. Inget är heligt förutom kvalité


Ladda ner ppt "BUDGETDIALOG 24 APRIL 2013 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2013 ADM/LEDNINGMILJÖKART/MÄT/GISBYGGLOV 2012 ADM/LEDNINGMILJÖPLANBYGGLOV PLAN MBF."

Liknande presentationer


Google-annonser