Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans bygger vi det hållbara Karlskrona Tryggt, attraktivt och företagsamt Budget för 2013 samt ramar för 2014 och 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans bygger vi det hållbara Karlskrona Tryggt, attraktivt och företagsamt Budget för 2013 samt ramar för 2014 och 2015."— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans bygger vi det hållbara Karlskrona Tryggt, attraktivt och företagsamt Budget för 2013 samt ramar för 2014 och 2015

2  Förskola och grundskola  Gymnasieskolan  Jobbpaket  Ett attraktivt Karlskrona  Effektivare kommun

3 Framtiden börjar i Klassrummet  Barn- och ungdomsnämnden får tillskott med 65 mkr under tre år  Nya skolorganisationen frigör dessutom resurser om 40 mkr till volym- och kvalitetsökning under tre år  Satsning på landsbygdsskolor  Ett mer träffsäkert ”resursfördelningssystem”  Läsa, skriva, räkna satsning  Fortsatt införande av nya skollagen, vilket ger en tryggare och mer kunskapsinriktad skola

4 Barn & Ungdomsnämnden  Barn- och ungdomsnämnden får tillskott med 65 mkr under tre år  Nya skolorganisationen frigör dessutom resurser om 40 mkr till volym- och kvalitetsökning under tre år

5 Framtiden fortsätter i Klassrummet  Utbildningsnämnden får bibehållen ram trots minskning av elevkullar. Möjlighet till fler kvalitetsförbättringar  Vi fortsätter att genomföra nya gymnasiereformen. Målen blir färre och tydligare, rektorernas ledarskap förtydligas och lärarlegitimationen säkerställer en likvärdig utbildning för våra elever

6 Framtiden fortsätter i Klassrummet - UN Bibehållen ram om 255.8 MKR frigör 20 MKR i tillskott till verksamheten med aktuell elevprognos 2013-2015

7 Fler Jobb  Ökad satsning på vuxenutbildning och yrkesutbildning  Ytterligare 20 kommunala beredskapsjobb  Minst 150 praktikplatser  3 mkr årligen till sommarjobb

8 Ett attraktivt Karlskrona  Projektering av Pottholmen fortsätter. Detaljplanerna påbörjas 2012. Vi vill ha blandade boendeformer, en hållbar stadsdel med nära till allt och en mötesplats för alla invånare.  Vår vision är en Bomässa senast 2020  Fler båtplatser  En attraktiv stadsmarina  Översiktsplanen för skärgården blir färdig under 2014

9 En effektiv kommun  Minskade driftskostnader på IT, administration, fastigheter, städ och organisation om ca 40 mkr årligen  Viktigt att fortsätta utvärdera och se vad vi kan göra bättre. Det som var rätt igår kanske inte är rätt imorgon

10 En effektiv kommun Vi effektiviserar under planperioden med ca 40 MKR årligen på minskade driftskostnader på IT, administration, fastigheter, städ och organisation

11 Övriga satsningar 2013-2015  Vi avsätter 15.2 MKR för satsningar på kollektivtrafik  Planskild korsning Bergåsa byggs om under 2013 och 2014  Ny reserv för välfärd 22 MKR under planperioden  Satsning på Östersjöhallen ska möjliggöras under förutsättning att föreningarna och näringslivet tar fram ett upplägg för drift och medfinansiering

12 Utmaningen med de offentliga nettoutgifterna Gruppen äldre i samhället blir allt större. Diagrammet visar att 90% av befolkningstillväxten mellan 2013 och 2040 förväntas ske i grupper som inte är yrkesaktiva.

13 Utmaningen med de offentliga nettoutgifterna Under en relativ kort tid i livet bidrar vi kommuninvånare mer till välfärdssystemet än vad vi får tillbaka. Det ställer krav på ekonomisk hushållning, ordning och reda i de offentliga finanserna.

14 Det har varit och är ett ekonomiskt tufft läge i världen. Vi ser att den ekonomiska utvecklingen i Karlskrona pekar åt rätt håll och vi ser en ljus framtid för Karlskrona. Nu gäller det både att satsa men också att hushålla med våra kommuninvånares pengar. Välfärden ska vi alltid värna och den ska komma först.

15  Förskola och grundskola  Gymnasieskolan  Jobbpaket  Ett attraktivt Karlskrona  Effektivare kommun


Ladda ner ppt "Tillsammans bygger vi det hållbara Karlskrona Tryggt, attraktivt och företagsamt Budget för 2013 samt ramar för 2014 och 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser