Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektiva samhällsbyggnadsprocesser 9 juni 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektiva samhällsbyggnadsprocesser 9 juni 2014"— Presentationens avskrift:

1 Effektiva samhällsbyggnadsprocesser 9 juni 2014
KIRUNA Effektiva samhällsbyggnadsprocesser 9 juni 2014 Peter Niemi och Eva Ekelund, Kiruna kommun

2 LKAB och staden i symbios
I över 100 år har LKAB brutit Kirunas rika järnmalm. Malmen ger jobb och välfärd för regionen och landet. Utan gruvbrytningen hade inte staden funnits – och utan staden med dess invånare hade inte malmen kunnat brytas. Staden och LKAB är beroende av varandra. Allt börjar med det här…. Järnmalmen. I över 100 år har LKAB brutit den rika järnmalmen i Kiirunavaara…..

3 LKAB orsakar stadsomvandlingen
Kirunas nya huvudnivå, KUJ 1365, förlänger Kirunagruvans livslängd med ca 20 år. Men markdeformationerna orsakade av gruvdriften gör att staden som växte upp tillsammans med gruvan nu måste flytta på sig i etapper för att gruvan ska kunna fortsätta drivas.

4 2003

5 Kiruna –stad i omvandling
Hela centrumområdet. Ca 3000 lägenheter ca kvm kontor, handel. sjukvård., fritid, hotell ca 800 bäddar. Brist redan idag. Inte bara LKAB rekryterar. Bostadsbrist redan nu innan någon lägenhet avvecklats.

6 Det här påverkar KUJ 1365 3 000 lägenheter 200 villor 400 hotellrum
Huvudnivå 1365 3 000 lägenheter 200 villor 400 hotellrum kvadratmeter offentliga och kommersiella lokaler och byggnader

7 Gruvstadspark etapp 1

8

9 Byte av centrum beslutade kommunfullmäktige att Kirunas nya stadskärna skulle etableras öster om befintlig stad. En stadsbyggnadstävling genomfördes och en vinnare utsågs 26 mars Kf beslutade att en utvecklingsplan skulle tas fram med utgångspunkt i det vinnande förslaget. Arbetet med planen smögs igång under våren och när avtalet med vinnande team var klart i augusti startades arbetet med full kraft och redan 22 april 2014 antogs en utvecklingsplan för nya Kiruna. Under arbetets gång togs ett delbeslut i kommunfullmäktige dels för stadshuset med torgbildningen som var akut men också för att få veta om vi var på rätt väg. Det betyder att på 19 månader har en stadsbyggnadstävling för ny stadskärna och en utvecklingsplan tagits fram. Det är inget hastverk utan en bra genomarbetad plan som givetvis måste fördjupas och detaljeras men det är ett ramverk med riktlinjer utan att vara låst i detaljer.

10 Stadsbyggnadstävling
White – Gillardi Hellsten vann tävlingen. Tät och funktionsblandad stad. Levande centrum med många mötesplatser. Lätt ta sig ut i naturen, binda ihop gammalt och nytt. Portalen ta tillvara det som rivs. Återvinning. Alla ska med. Internationell biennal. Kf beslut ta fram en utvecklingsplan med förslaget som grund. Första etappen klart till 1 oktober.

11 Utvecklingsplanen

12 Kärnan med torget och stadshuset med konstmuseum. Handelsgata mot E10
Kärnan med torget och stadshuset med konstmuseum. Handelsgata mot E10. Närmast E10 volymhandel.

13 Detaljplan nytt stadshus

14 Kristallen Kirunas nya stadshus
I fredags presenterades vinnaren i tävlingen om vårt nya stadshus. Det är tufft att ersätta vårt nuvarande omtyckta stadshus men det känns som Kristallen ritat av Henning Larsen arkitekter har förutsättningar att lyckas med det. Stadshuset är inte bara en kontorsbyggnad. Konstmuseum. Henning Larsen arkitekter

15 Hur lyckas vi motsvara kirunabornas förväntningar på en attraktiv stadskärna?

16 Kirunabornas förväntningar
attraktivt stadstorg levande handelsgata mötesplatser funktionsblandning tät stad märkesbyggnad White- Ghillardi Hellsten arkitekter

17 Handelns önskemål Sammanhållen flytt Koncentrerad handel
Mindre galleria/gallerior Bra parkeringsmöjligheter Genomtänkt helhet Samlokalisering med kultur och offentlig service Slående samstämmighet med Kirunabornas önskemål

18 Nya stadskärnan – genomförandet
Många vill vara med och bidra till byggandet av den nya stadskärnan. Hur säkerställer vi att det finns plats för nytänkande, ny teknik. Hur avgörs vilka som har de bästa ideerna? Konsortium, Bolag, samverkansgrupp. Vi kan inte dela ut tomt för tomt i stadskärnan en helhet måste tas fram. Att bygga i Kiruna.

19 Tidplan Kirunas utses till årets stadskärna 2018
2014 – nya stadshuset börjar byggas 2015 – börjar bostäder avvecklas byggnation i kvarteren runt stadstorget och längs handelsgatan påbörjas. (handel, bostäder, kontor) inflyttning i nytt stadshus 2016 – gymnasium börjar byggas 2017 – nya stadshotellet står klart kulturhus med Folkets Hus, bibliotek, bio m m invigs 2017 – badhuset börjar byggas 2017 – del av handelsgatan står klar stor del av centrumkärnan är på plats bostäder byggs i nya Kiruna, Jägarskolan, Lombolo, Luossa Kirunas utses till årets stadskärna 2018

20 Risker ”Okynnes besvär” detaljplaner m m Överklagningar i allmänhet
Kommunen äger inte alla viktiga beslut som påverkar stadsutvecklingen Brist på Lantmäteriservice, arbetskraft m m Och många många fler…….

21

22 Tack för att ni lyssnade


Ladda ner ppt "Effektiva samhällsbyggnadsprocesser 9 juni 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser