Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Stormöte 4 februari 2014 Ortsutveckling FLENS STAD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Stormöte 4 februari 2014 Ortsutveckling FLENS STAD."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Stormöte 4 februari 2014 Ortsutveckling FLENS STAD

2 Dagens program 19.00 Välkommen 19.05 Intro till Färdplan Flen och ortsutveckling 19.10Rapport från arbetsgrupperna 19.30Återkoppling SWOT-analysen 19.40Fakta och Statistik 20.00Fika och grupparbete 20.45Feedback från grupperna och nästa steg 21.00Tack för i kväll!

3 •Flens kommuns arbete med kommun- och varumärkesutveckling •Beslut i kommunfullmäktige i hösten 2009

4 Faser i Färdplan Flen Projektdirektiv 2010-2019 Planerings- och visionsfas 2010-2011 Strategi och projektutveckling 2012-2013 Strategi och projektutveckling 2014 - 2019 Årliga projekt/genomförande planer och redovisning

5 Kvällens program • Välkommen 19.00 • Hur kom vi hit? 19.10 • Presentation av bygderådet19.20 • Handlingsplanen 2012 19.55 • Förslag på vidare arbete • Utvärdering20.30 • Tack för denna gången!20.55

6 Ortsutveckling Mål Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. Mål för Flens stad •Att utveckla en vision och långsiktig handlingsplan

7 Ortsutveckling Flens stad

8 Hur kom vi hit? •Stormöte 28 april 2013 •Fyra arbetsgrupper bildat (maj 2013) –Centrum- och näringslivsutveckling –Stadsmiljö –Kultur och Fritid –Samordning/vision •Möten i arbetsgrupperna (augusti - ) •Stormöte 22 oktober 2013 •Stormöte i kväll www.flen.se/ortsutvecklingflen

9 Arbetsgruppernas uppdrag •Analys av förutsättningarna för utveckling •Förslag till åtgärder i handlingsplanen •Bidra till visionsarbetet •Vem: de som är intresserade och tjänstemän från kommunen www.flen.se/ortsutvecklingflen

10 Samordnings gruppen Stadsmiljö Kultur och fritid Centrum- och näringslivs- utveckling www.flen.se/ortsutvecklingflen

11 SWOT analysen StyrkorSvagheterMöjligheterHot

12 Styrkor •Service •Läget •Boendemiljö •Företagande •Naturen •Anda •Kultur och fritid •Anläggningar

13 Svagheter •Närings- och affärslivet •Kommunikationerna •Andan •Centrum •Boende och miljön •Demografin

14 Möjligheter •Den fysiska miljön •Kommunikationer och läget •Demografin •Näringsliv och företagande •Kultur och fritid •Andan

15 Hot •Service •Kommunikationerna •Demografin •Näringslivet •Regionen/läget

16 Fakta och statistik Flens stad

17 Fakta och statistik •Demografin •Näringsliv och arbetsmarknad •Kommunikationer •Kultur och fritid •Fysisk planering •(Kapacitet och service)

18 Demografi

19

20

21 Demografi Befolkningsprognos

22 Demografi

23 Demografi utbildningsnivå

24 Näringsliv och arbetsmarknad Antal företag med besöksort Flen435 Antal arbetstillfällen med besöksort Flen2292 Antal sysselsattaFöretag 1-5 personer365 6-15 personer45 16-30 personer13 31-50 personer5 51-100 personer4 101-2002 201-3001

25 Näringsliv och arbetsmarknad

26 Arbetslöshet •Totalt i Flens tätort 14,3% •Gruppen 18-24 i Flens tätort: 15,9%

27 Kommunikationer - pendling

28 Kommunikationer

29 Kultur och fritid

30 Fysisk planering IndustriområdeYta Öjaca 75 000 m2 Taljaca 20 000 m2 Talja, pågående detaljplanca 50 000 m2 Totaltca 145 000 m2 FlerbostadshusAntal lgh Kvarteret Degeln (bakom ”Runda banken” )ca 40 Solrosen 1, Orröca 15 Kvarteret Städet (Smedjan)ca 40 Kvarteret Pinglanca 5-10 Kvarteret Vårlöken, Orröca 20 Totaltca 120-125 Villatomter till försäljning ca 35

31 Vision Flens stad 2019

32 Flens stad 2019 Hur ser det ut i dag? SWOT Hur ser det ut runt oss? Omvärldsanalys Byggstenar för Flens stad Flen stad 2019

33 Grupparbete •Grupper med max 4 personer •Gå genom Fakta och Statistik •Diskutera: –Överraskningar, nåt som förvånar? –Prioritera 3 styrkor och tre svagheter utifrån Fakta och statistik – gärna med beskrivningar

34 Ortsutveckling Flens stad FIKA! och grupparbete

35 Grupparbete •Grupper med max 4 personer •Gå genom Fakta och Statistik •Diskutera: –Överraskningar, nåt som förvånar? –Något som fattas? –Prioritera 3 styrkor och tre svagheter utifrån Fakta och statistik – gärna med beskrivningar

36 Feedback grupperna •Något som fattas i Fakta och Statistik? •3 prioriterade styrkor •3 prioriterade svagheter

37 Ortsutveckling Flens stad •Nästa steg: –arbetsgrupperna jobbar vidare med analys och idéer –Dokumentation skickas till alla som lämnat kontaktuppgifter –Nästa stormöte innan sommaren 2014 –Följ arbetet på Flens kommuns hemsida www.flen.se/ortsutvecklingflen www.flen.se/ortsutvecklingflen –Carla Swenson kontaktperson tills ny samordnare är på plats T: 0157 43 09 62 eller carl-fredrik.swenson@flen.secarl-fredrik.swenson@flen.se

38 Tack för i kväll! Ortsutveckling Flens stad


Ladda ner ppt "Välkommen! Stormöte 4 februari 2014 Ortsutveckling FLENS STAD."

Liknande presentationer


Google-annonser