Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framgångsfaktorer för tillgänglighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framgångsfaktorer för tillgänglighet"— Presentationens avskrift:

1 Framgångsfaktorer för tillgänglighet
Sonja Pagrotsky och Emilie Gullberg 18 april 2012

2 Nätverket för tillgänglighetsfrågor
Bakgrund Socialdepartementets skrivelse (mars 2010) en femårig strategi för funktionshinderpolitiken (2011‑2016) nya inriktningsmål SKL fick frågan om ett samarbete kring strategin konkreta åtaganden viljeinriktning Nätverket för tillgänglighetsfrågor

3 Nätverket för tillgänglighetsfrågor
SKL:s åtagande ”Förbundet kommer att stödja medlemmarna i arbetet med förbättrad tillgänglighet i deras ansvar för fysisk planering och fastighetsansvar. Särskilt fokus kommer under perioden att läggas på enkelt avhjälpta hinder på landets idrotts-anläggningar, skolor, vårdcentraler och handikapptoaletter.” Stödja medlemmarna – tidigare kvantitativt arbete (spindlar, enkäter etc), nu kvalitativt. Stötta de som inte alls kommit igång. Nätverket för tillgänglighetsfrågor

4 Förstudiens resultat Framgångsfaktorer för ett effektivt tillgänglighetsarbete 1. Organisation 2. Mål, styrning och uppföljning 3. Motivation och engagemang 4. Verktyg Det finns fyra tydliga framgångsfaktorer för ett effektivt tillgänglighetsarbete i studerade kommuner och landsting. Organisation Mål, styrning och uppföljning Motivation och engagemang Verktyg Nätverket för tillgänglighetsfrågor

5 Nätverket för tillgänglighetsfrågor
1. Organisation Politisk förankring Tydlig, centralt placerad organisation som har rätt mandat och kompetens! Politisk förankring och finansiella resurser avsatta Tillgänglighetssamordnare som är strategiskt placerad i organisationen och som har ett tydligt uppdrag och befogenheter Bra dialog mellan politiker och tjänstemän Förankring i alla förvaltningar och bolag Ett kommunalt handikappråd Nätverket för tillgänglighetsfrågor

6 2. Mål, styrning, uppföljning, tillsyn
Finns lämpliga mål och frågorna är en del av befintliga styrsystem? Tydliga mål- och styrdokument Systematik i program, handlingsplaner och uppföljning – tillgänglighet är en del av befintliga styrsystem Systematiskt arbete med inventering och genomförande av åtgärder Nätverket för tillgänglighetsfrågor

7 3. Motivation och engagemang
Genuin övertygelse på alla nivåer om frågornas betydelse. Eldsjälar med engagemang Kunniga, engagerade och drivande tjänstemän Väl fungerande samarbete med handikapporganisationerna Samarbete mellan alla parter vid ny-, om- och tillbyggnad, dvs inom organisationen men även med arkitekter och övriga konsulter samt entreprenörer Nätverket för tillgänglighetsfrågor

8 Nätverket för tillgänglighetsfrågor
4. Verktyg Effektiva verktyg som underlättar internt och hjälper leverantörer att göra rätt från början Tydliga och konkreta riktlinjer för ny-, om- och tillbyggnad Tillgänglighetsdatabasen är ett viktigt verktyg Nätverket för tillgänglighetsfrågor

9 Förstudiens resultat Framgångsfaktorer för ett effektivt tillgänglighetsarbete 1. Organisation 2. Mål, styrning och uppföljning 3. Motivation och engagemang 4. Verktyg Det finns fyra tydliga framgångsfaktorer för ett effektivt tillgänglighetsarbete i studerade kommuner och landsting. Organisation Mål, styrning och uppföljning Motivation och engagemang Verktyg Nätverket för tillgänglighetsfrågor

10 Nätverket för tillgänglighetsfrågor
Vad tycker du? Fråga bordsgrannen! Stämmer detta även på din organisation? Vilka framgångsfaktorer är avgörande för tillgänglighetsarbetet i din kommun eller ditt landsting? Nätverket för tillgänglighetsfrågor

11 Nätverket för tillgänglighetsfrågor
Nästa steg 3-4 politikerkonferenser Varför arbeta med tillgänglighet? Hur lyckas med tillgänglighetsarbetet? Vi behöver tips från dig! Lokala goda exempel Nätverket för tillgänglighetsfrågor

12 Nätverket för tillgänglighetsfrågor
Tack! Kontakta oss gärna! Sonja Pagrotsky Emilie Gullberg Nätverket för tillgänglighetsfrågor


Ladda ner ppt "Framgångsfaktorer för tillgänglighet"

Liknande presentationer


Google-annonser