Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEADER En översiktlig presentation av vad Leader är och hur Leader kan hjälpa till att utveckla landsbygden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEADER En översiktlig presentation av vad Leader är och hur Leader kan hjälpa till att utveckla landsbygden."— Presentationens avskrift:

1 LEADER En översiktlig presentation av vad Leader är och hur Leader kan hjälpa till att utveckla landsbygden

2 ”Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”
LEADER Vad är Leader: En del av landsbygdsprogrammet Stödjer projekt som utvecklar landsbygden Styrs genom en lokal Leader förening ”Leader är en metod för lokal utveckling där människor och aktörer från olika delar av samhället samarbetar för att utveckla sin hembygd”

3 Vad är en Leader-förening?
En lokal ideell förening som arbetar för att utveckla sin hembygd Styrelsen beslutar om projektstöd Har en lokal utvecklingsstrategi Förankrad i bygden genom behovsanalys, medlemskap och en bred representation Vår förening omfattar Simrishamns, Sjöbos, Tomelillas och Ystads kommuner

4 Projektet innebär ett mervärde för flera olika aktörer
Vad kan Leader stödja? Nästan vad som helst som främjar en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden Och som hjälper till att uppfylla den lokala utvecklingsstrategin Projektet innebär ett mervärde för flera olika aktörer

5 Projekten kan t ex handla om:
Insatser för en allmän näringslivsutveckling Attitydpåverkan Ungas idéutveckling Lokal livsmedelproduktion Nya energilösningar Nätverkskontakter Samarbeten …och mycket, mycket mer

6 Vem riktar sig Leader till?
Människor, föreningar, företag och offentliga enheter som vill utveckla sin landsbygd Ni som söker ett projekt kan t ex vara: En idrotts- eller byaförening En grupp företagare inom samma bransch Ett regionnätverk Enskilda personer eller kombinationer av dessa kategorier

7 Leader stöd Både en påse pengar och en metod Underifrånperspektiv
Nytänkande / innovativt Samarbete Nätverk Hållbart Lokalt beslutsfattande Överförbart

8 Leader växer! 1991 start av Leader, 400 områden
1995 utvidgning till 1200 områden 1996 kom Leader till Sverige, 12 områden 2009 Leader i hela Sverige, 65 områden

9 Organisation Jordbruksverket - betalar Länsstyrelsen - kontrollerar
Lokal utvecklings-strategi Leaders styrelse - beslutar Verksamhetsledaren - handleder

10 Projektet växer fram Hur lång tid tar det?
1. En projektidé föds 2. En projektplan arbetas fram 3. Leaders styrelse beslutar om stöd 4. Länsstyrelsen kontrollerar 5. Projektet startar ? veckor - ? månader 1 – 2 månader 2 veckor ? när …beror mycket på hur lång tid detta tar…

11 Projektstöd Ett projekt är: Begränsat i tid, omfattning och kostnad
Har tydliga mål som kan utvärderas Projektet bör vara: Utanför ordinarie verksamhet Utveckling mer än bevarande

12 Projektplanen – jätteviktig!
Projektnamn Projektidé, bakgrund och problemställning Erfarenheter från tidigare projekt Vilka som genomför projektet Syfte och målgrupp Geografiskt verksamhetsområde Projektets mål Genomförandeplan och tidsplan Plan för att sprida resultatet Övergång till ordinarie verksamhet Kostnadsbudget Finansieringsplan

13 Ej företagsstöd men näringslivsutveckling
Allmänt näringslivsinriktade projekt Resultatet gynnar många T.ex. förstudier, nätverksskapande, bryter ny mark, profilering av området, gemensamma kompetensinsatser Stöd får inte lämnas till företag endast för utveckling av den egna verksamheten eller där nyttan enbart tillfaller en mindre grupp företag På vilket sätt kan man arbeta näringslivsinriktat inom Leader? Hur resonerar vi kring vad som är möjligt inom Leader? Inte svart eller vitt! Jag ska försöka konkretisera och exemplifiera. Ex branscher kan vara turism, livsmedelssektorn, kvinnligt företagande, miljö etc. t.ex. Bygdeprojekt som ger ringar på vattnet och inte bara gynnar de som är delaktiga i projektet. När vissa företag gynnas ska det tydligt framgår hur resultatet och fördelarna med stödet kommer fler tillgodo. Definiera målgrupper. Ex om det finns 2 sparrisodlare i området och man ha ett projekt där man vill marknadsföra sparrisen i (broschyr, annonser mm) är det inte ok, men om man däremot vill göra ett projekt kring att få fler sparrisodlare genom riktade intressekvällar för odlare, kompetensutveckling, kockar som tillagar sparris på torget i syfte att få upp intresset för sparris är det däremot ok.

14 Offentliga projekt Offentliga projekt är möjliga om det:
Är ny verksamhet Ej är stöd till lagpliktig verksamhet Ej ersätter nedlagd verksamhet Ej är bidrag till löpande drift

15 Finansiering Ett projekt finansieras med:
30 % Privat/ideell finansiering 21 % Kommunal finansiering 21 % Staten 28 % EU Total projektbudget: 7½ miljoner / år

16 Ideellt arbete Obetalt arbete som för projektet framåt
Ideellt arbete värderas generellt beroende på ålder: 13-15 år: kr/tim 16-17 år: kr/tim från 18 år: 175 kr/tim Om arbetet utförs av en yrkesman får värdet maximalt uppgå till det belopp som denne normalt fakturerar

17 Ex. Råmjölksförädling, produktutveckling som gagnar bygden
Idé: förstudie - undersöka möjligheten för en produkt av råmjölk. Resulterade i Kalvdans, nu landskapsefterrätt. Utnyttjar områdets tillgångar, är profilskapande och kan leda till fler produkter. En förstudie kring möjligheterna till att skapa en kommersiell produkt av en outnyttjad resurs. Idén kom från några inom HS gille, som ansvarade för projektet och anställde projektledare. Utmaningen var att få en jämn kvalitet på produkten kalvdans/råmjölkspannkaka, vilket krävde mycket arbete och testmetoder (mätte proteinhalter, smak mm). Dessutom krävdes en marknadsundersökning för att undersöka om och i så fall vilka som var intresserade av att köpa en sådan produkt (äldreboende till gourmetrestauranger?). De fick låna ett storkök i kommunen. Dessutom behövde man undersöka hur man mest praktiskt skulle lagra och transportera råmjölken (frystes in med etiketter hos varje lantbrukare för att levereras då det var dags för tillagning i storköket). Krävdes effektiv och kontrollerad hantering. Efter projekttiden tog lantbrukare över affärsidén och driver det nu vidare i ett företag. Nu anställd personal efter att projektledaren slutat. Gjordes inga investeringar inom projektet. Nu ca 25 lantbrukare och 1500 kor anslutna. Stor efterfrågan.

18 Ex. Förstudie Vara Horse Arena
Idé: Förstudie kring att skapa norra Europas största hästanläggning Projektägare: Vara kommun Mål: ekonomisk utveckling på landsbygden Ex på förstudie som verkligen ”krattar manegen” för nyföretagande och bygdeutveckling. Förstudien utvecklade koncept, undersökte intresse och möjligheter, arbetade med arbetsgrupper från hästnäring och föreningar för att ta reda på behov, önskemål på hur anläggningen behövde utformas och användningsområden. Fånga upp underifrånperspektivet. Nätverksbyggande på alla nivåer, från elit till amatörer och inom alla sektorer. Leverera resultat från arbetsgrupper (behov, utformning mm) till arkitekter som ritade. Koppla in tänkbara finansiärer inom olika affärsområden.

19 Ex. Profilskapande ”VästgötaLandet och NärMat”
VästgötaLandet (vastgotalandet.se) Gränsöverskridande turismsatsning som utgår från företagarnas behov och säljer in området under en gemensam profil. NärMat (VästgötaSmak) Ökar områdets attraktivitet med mer förädlade produkter, mathantverk och kvalitet. Branschvis satsning inom t.ex. turism och livsmedelsförädling som tillväxtfaktor. Profilerar området och gynnar företagande, sysselsättning, besöksfrekvens och inflyttning Västgötalandet var en satsning mellan kommuner och näringsliv i sex kommuner för att samordna besöksnäringen. Utveckla nisch och profil, gemensam plattform. Företaens behov stod i centrum. NärMat var ett initiativ från LAG-gruppen eftersom det inte kom in några ansökningar inom livsmedelsförädlingen. Inom projektet anställdes en projektledare som hade till syfte att stimulera lantbrukare att förädla mer. Skapades tillgång till gemensamt förädlingskök (koppling till angränsande projekt i Grästorp), kurser, studiebesök, gemensam marknadsföring, nätverksskapande och samverkan. Projektet tog ut deltagaravgifter mm som genererade kontant privat finansiering. Viktigt att inte skämma bort deltagarna så att de efter projekttiden själva driver den gemensamma marknadsföringen och nätverket vidare.

20 Projekt som inte stöds inom Leader (pga företagsstöd)
Gategårdens Bryggeri & Bränneri Undersöka möjligheterna samt start av ett ölbryggeri och framställning av akvavit Solcellsdriven vägbelysning Att producera solcellsdriven vägbelysning Vissa projekt som tidigare var möjliga inom Leader+ ( ), är nu inte möjliga inom Leader inom landsbygdsprogrammet ( ). Gategårdens bryggeri gagnar bygden med lokalt producerad öl och akvavit som använder lokala råvaror och är ett attraktivt besöksmål, men investeringen gagnar företaget Qvänum Mat och Malt. Solcellsdriven vägbelysning är i och för sig ett projekt som gynnar landsbygden (med fler upplysta och säkrare vägar), men patentet och resultatet gagnar Cellux AB.

21 Var finns Leader? www.leaderskane.se In real life:
Gamla Rådhuset, Ystad 0411 –

22 SLUT Frågor Diskussion


Ladda ner ppt "LEADER En översiktlig presentation av vad Leader är och hur Leader kan hjälpa till att utveckla landsbygden."

Liknande presentationer


Google-annonser