Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi"— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015

2 Arbetsprocessen Politisk referensgrupp: Peter Boberg Anders Dahlén Paul Flisak Abbas Zarrinpour Förarbeten och erfarenheter

3 Övergripande mål Handlingsprogram för energi är ett program för hållbar utveckling inom området energi. Programmet har tagits fram i ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens miljönämnd och regionutvecklingsnämnd, parallellt med handlingsprogrammen för livsmedel, transporter och life science. Inom flera områden finns kopplingar till övriga handlingsprogram, inte minst för utvecklingsinsatser som rör energi och bränsle i landbaserade transporter. Ansökningar inom detta område kommer primärt att behandlas inom ramen för Västra Götalandsregionens handlingsprogram för hållbara transporter. Det övergripande målet för Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi är främja utvecklingen av ett hållbart energisystem och samtidigt stimulera företagande och sysselsättning inom området.

4 Energianvändning i Sverige
Västra Götaland: Industrin större andel större inslag fossil energi i industrin

5 Utmaningarna i Västra Götaland
Transportområdet hög fossil energianvändning (hanteras av transporthandlingsprogrammet) Energikrävande industri och dessutom stor del av landets petro- och kemiindusti med stora inslag av fossil energi Bostäder och service stor energianvändning, uppvärmning och ökande elanvändning

6 Perspektiv: hållbar energiförsörjning
Förutsättningar för hållbar energiförsörjning minskad energianvändning effektivare produktion, distribution och användning av energi ökad produktion och användning av förnybar energi

7 Perspektiv: platsförutsättningar
Utveckling för hela Västra Götaland Stad Primärt användare av energi Industri Marin miljö Producenter av förnybar energi Landsbygd

8 Identifierade styrkeområden i Västra Götaland
Energieffektiva byggnader och stadsutveckling Marin energi Bioenergi och biomaterial och hög outnyttjad potential inom Solenergi Vindkraft

9 Prioriterade åtgärdsområden
Stadens energisystem och hållbar stadsbyggnad Energiomställning i industrin Marin Energi Landsbygden som producent av förnybar energi

10 Stadens energisystem och hållbar stadsbyggnad
Minskad energianvändning i bebyggd miljö inklusive verksamhetsenergin Ökad andel solenergi i bebyggd miljö Återanvändning, återvinning och återföring av material och resurser Ökad konkurrenskraft för företag som levererar produkter, tjänster och lösningar inom området stadens energisystem och stadsutveckling

11 Energiomställning i industrin
Ökad användning av förnybar energi i industrin Minskad specifik energianvändning Ökat energiutbyte mellan industrier och mellan industri och samhälle

12 Marin Energi Minskad miljöpåverkan från sjöfart
Utbyggnad av havsbaserad vindkraft Effektiv teknik för våg-, tidvatten- och strömningskraft Ökad konkurrenskraft för såväl västsvenska företag inom marin energi.

13 Landsbygden som producent av förnybar energi
Ökad hållbar produktion av bioenergi och biomassa från lantbrukare i Västra Götaland Ökad produktion av landbaserad vindkraft i Västra Götaland Ökad konkurrenskraft inom jordbruksproduktion av bioråvara i Västra Götaland


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi"

Liknande presentationer


Google-annonser