Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Sammanfattning av förslag till LBP samt viktiga förändringar och profilfrågor jämfört med perioden

2 Jämförelse mellan förutsättningar för Landsbygdsprogrammet 2007 och 2014
Milj SEK Anslag Nationella medel 20 595 1:18 EU-medel 14 794 1:19 Övrig offentlig finansiering 730 Från kommuner m fl Programbudget 36 119 Att redovisa till Kommissionen 2014 2007 Milj SEK Anslag Nationella medel 17 823 Anslag 44:1 EU-medel 16 434 Anslag 44:2 Ca, Övrig off medfinansiering 1 000 Från kommuner m.fl. Programbudget, inkl. öof 35 257 Redovisades till Kommissionen juli 2007

3 Utgångspunkter Ett landsbygdsprogram som ger:
Lönsamma och livskraftiga företag Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur Modern landsbygd Foto: Kenneth Bengtsson/Johnér

4 Typ av åtgärd Budget (miljoner kr)
Kompetensutveckling (art. 14 och 15) Investeringsstöd1 (art. 17) Jordbruks- och affärsutveckling (art. 19) Grundläggande tjänster, inkl. bredband (art. 20) Skogsmiljöinvesteringar (art. 25) Miljö- och klimatersättningar (art. 28) Ekologiskt jordbruk (art. 29) Kompensationsbidrag (art. 31) Djurvälfärd (art. 17 och 33) Samarbete, bland annat EIP (art. 35) Lokalt ledd utveckling (Leader) Tekniskt stöd Summa

5 Nyheter i LBP 2014–2020 Fördubblad satsning på bredband
Öronmärkning av pengar till service Nya djurvälfärdsersättningar 220 kr per ko 300 kr i snitt per tacka 1000 kr per sugga Landsbygdspeng för attraktivare fritid EIP (europeiskt innovationspartnerskap), för att koppla ihop forskning och produktion Foto: Kenneth Bengtsson/Johnér

6 Landsbygdspeng 1 200 miljoner kronor till lokal service och infrastruktur 700 miljoner kronor med fokus på bl.a. butiker, bensinstationer, men även lokala servicelösningar 500 miljoner kronor till lokal service och infrastruktur samt till attraktiva natur-, kultur- och fritidsmiljöer Av dessa 500 miljoner kronor ska minst 50 miljoner kronor användas till investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

7 Andra förändringar Vall inkluderas till största delen i kompensationsbidraget. Områdesöversyn av kompensationsbidraget pågår. Separat vallersättning för slättbygd införs. Kulturmiljöersättningen slopas. Leader övergår till lokalt ledd utveckling (LLU) med flerfondsfinansiering och administreras av SJV.

8 Förändringar (forts.) Tillväxtverket blir behörig myndighet för stöd till lokal serviceutveckling. Medel till kompetensutveckling minskar. Skogliga åtgärder bibehålls i programmet, men minskar i omfattning.

9 Vad händer nu? Regeringsbeslut 5 juni Överlämnande till KOM juni
Komplettering av LBP-förslag (miljöers. och ersättningsnivåer i LFA) höst KOM:s godkännande av förslag höst/vinter Ny områdesavgränsning i LFA senast 2018


Ladda ner ppt "Landsbygdsprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser