Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Remiss 8 januari till 14 februari Vad ville vi veta? Är analysen relevant och korrekt? Kontroll av uppgifter om butiker o bensinstationer i kartorna Ger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Remiss 8 januari till 14 februari Vad ville vi veta? Är analysen relevant och korrekt? Kontroll av uppgifter om butiker o bensinstationer i kartorna Ger."— Presentationens avskrift:

1 Remiss 8 januari till 14 februari Vad ville vi veta? Är analysen relevant och korrekt? Kontroll av uppgifter om butiker o bensinstationer i kartorna Ger SWOT-en en riktig bild? Är de fyra prioriterade områdena väl valda? Finns andra områden som bör prioriteras? Är något område irrelevant? Är det rätt mål och är målen formulerade så att de går att utvärdera?

2 13 Remissvar 8 Kommuner Regionförbundet Jämtlands län Jämtlands läns landsting LRF ICA Sverige AB Ida Collin, Handlare Norråker

3 Vad tycker man? Om analysen ”Analyserna upplevs som korrekta” – Men också; Brister i kartläggningen av butiker o bensinstationer Beskriv förutsättningarna för handlarna bättre, bland annat när det gäller grossisterna krav på volymer, inköpspriser och varuleveranser För dåligt jämställdhetsintegrerat, lyssna mer på kvinnornas behov Beskriv närheten till Sollefteå o Sundsvall och Midlanda Beskriv godstransporternas viktiga funktion

4

5

6 Vad tycker man? Om SWOT:en Komplettera med; Höga inköpspriser för små handlare E-handel både hot och möjlighet Hot om indragen postdistribution Växande intresse för lokalt och ekologiskt odlad mat

7 Vad tycker man? Är de fyra prioriterade områdena rätt valda? 1)Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceföretag 2)Tillgänglighet till framför allt dagligvaror och drivmedel 3)Samordning för god service 4)Ökad kunskap och nya metoder för servicefrågor I grunden OK, men synpunkter under respektive område;

8 Vad tycker man? Är de fyra prioriterade områdena rätt valda? 1)Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceföretag Bredband till alla behövs (även för landstingets verksamhet) Definiera ”bredband” till butiksorter Mål om mobiltäckning bör ingå i programmet Bör inte bara avse helt nya lösningar 2) Tillgänglighet till framför allt dagligvaror och drivmedel Saknar investeringsstöd till livsmedel Förhöjt stöd till investeringar i förnybara drivmedel 3) Samordning för god service 4) Ökad kunskap och nya metoder för servicefrågor

9 Vad tycker man? Andra synpunkter: Kriterierna för stöd bör inte vara upphängda på km-avstånd Bidrag behöver inte gjutas fast i strama regelverk Sluta bevilja etablering av externa köpcentra Värna odlingsjorden för framtiden Det behövs en livsmedelsstrategi som grundar sig på länets produktion av livsmedelsråvara

10 Vad tycker man? Andra synpunkter, forts: Också fackhandeln är viktig för attraktionskraften för en ort Mer effektivt att hitta nationella lösningar Ansvarig för samordning borde ligga på nationell nivå Fel att förutsätta att de huvudsakliga medlen för åtgärderna ska komma från företagens och organisationernas egen budget

11 Vad tycker man? Andra synpunkter, forts: Vill se kartor på kommunnivå Förslag om en gemensam varuförsörjningsplan för länet med bilagor för varje kommun Samarbetet kommun/Länsstyrelse bör fördjupas Saknas kommunala resurser för att ta en större roll inom detta område

12 Vad tycker man? Andra synpunkter, forts: Länsstyrelsen bör kalla servicegivare till gemensamma seminarier/träffar för att öka kunskapen och få ytterligare synpunkter Samverkan mellan servicebutikerna behövs med regelbundna träffar eller utbildningar Ökad närvaro av lokala livsmedel i dagligvarubutiker och offentliga kök kräver särskild kunskap om bl a upphandling, produktutveckling, logistik och affärsutveckling och ha ett eget partnerskap


Ladda ner ppt "Remiss 8 januari till 14 februari Vad ville vi veta? Är analysen relevant och korrekt? Kontroll av uppgifter om butiker o bensinstationer i kartorna Ger."

Liknande presentationer


Google-annonser