Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En samlande kraft! It och landsbygdsutveckling. En samlande kraft! IT kan på många olika sätt bidra till att öka landsbygdens attraktionskraft. Det krävs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En samlande kraft! It och landsbygdsutveckling. En samlande kraft! IT kan på många olika sätt bidra till att öka landsbygdens attraktionskraft. Det krävs."— Presentationens avskrift:

1 En samlande kraft! It och landsbygdsutveckling

2 En samlande kraft! IT kan på många olika sätt bidra till att öka landsbygdens attraktionskraft. Det krävs ett engagemang och många idéer måste lyftas fram och diskuteras för att kunna förverkligas. IT inom lantbruket? IT i samhällsservicen? IT i skogsbruket? IT för en bättre service och enklare vardag, med mindre behov av resande?

3 En samlande kraft! När infrastrukturen och tekniken finns, vad skall vi använda den till? Hur kan IT användas som ett verktyg och bidra till målen som syftar till att landsbygden skall blomstra? Kan tekniken bidra till –att nya jobb skapas? –att vi får en ökad biologisk mångfald? –att vi får säkrare mat? –att vardagen blir enklare för människor på landsbygden? Behövs det utbildning för en större medvetenhet kring IT som möjliggörare och inte ett hot? Hur kan IT bidra till en lönsam ekologisk produktion och bra välfärd för människor och djur?

4 En samlande kraft! Syfte: En tydlig organisation för samverkan mellan länets kommuner, Regionförbundet Örebro, Landstinget och Länsstyrelsen i Örebro län som syftar till att stärka länets möjligheter att arbeta för att nå det övergripande nationella målet att Sverige skall bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regional digital agenda: Samverkan och projektstyrning i Örebro län

5 En samlande kraft! Mål: I bred samverkan formulera en sammanhållen strategi med tydliga och gemensamma mål för hur Örebro län ska vara ledande vad gäller att använda it för att nå målen för tillväxt i alla delar av länet, social välfärd, demokrati och klimatförbättringar. Regional digital agenda: Samverkan och projektstyrning i Örebro län

6 En samlande kraft! Styrgrupp Lst, Reg.förbund, Landsting, DA-projektledning 6 personer Lst: 2 pers Reg.förb: 2 pers Landsting: 2 pers Läns DA-grupp 12 personer 1 repr/kommun FÖLJEFORSKNINGFÖLJEFORSKNING Regional digital agenda: Samverkan och projektstyrning i Örebro län Mål för regionen Omvärldsbevakning

7 En samlande kraft! Styrgrupp: Anita Norén Lst Michael Sjöberg ÖLL Eva Gertzman Reg.förb DA-Projektledning: Laine Västrik Lst Nanny Andersson Sahlin Lst Elisabet Brynge ÖLL Peter AlsbjerÖLL Berndt ArvidssonReg.förb Marjetta LeijonhufvudReg.förb Läns DA-grupp AskersundDaniel Bergström DegerforsMaria Eriksson HallsbergLars Eriksson HälleforsThorsten Schnaars KarlskogaHanna Rosell KumlaRené Strobl LindesbergLena Åström LjusnarsbergTomas Larsson NoraElisabeth Wennerström LaxåMarianne Fall LekebergUlrika Fredlund ÖrebroBjörn Hagström

8 En samlande kraft! Möten i läns DA-gruppen hösten 2012 Onsdag 5/9 kl 14-16 hos Lst Måndag 1/10kl 14-16 hos Lst Tisdag 6/11 kl 14-16 hos Lst Onsdag 4/12kl 14-16 hos Lst


Ladda ner ppt "En samlande kraft! It och landsbygdsutveckling. En samlande kraft! IT kan på många olika sätt bidra till att öka landsbygdens attraktionskraft. Det krävs."

Liknande presentationer


Google-annonser