Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektstöd Västerbotten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektstöd Västerbotten"— Presentationens avskrift:

1 Projektstöd Västerbotten
Stärka länets förutsättningar att via projekt som arbetsmetod skapa regional utveckling.

2 5 områden som behöver förstärkas:
Inspiration & idégenerering Mötesplatser och aktiviteter som inspirerar, samlar projektidéer och utvecklingsbehov, etc. 2) Mäklare & lots Projektstödet behöver stärka sökandens möjlighet att hitta rätt bland finansiärer och finansiärer att samarbeta kring projekt.

3 3) Processtöd i projektutformning
Rådgivande stöd till länets projektsökanden i att formulera projektansökningar av god kvalité, att finna finansiärer och ansökningsomgångar, koppla till regionala strategier, finna samarbeten, etc. NOD - med utgångspunkt de kommuner där efterfrågan är störst. Upphandlade konsulter – European Minds

4 4) Stöd i projektgenomförandet
Stärka projektens möjligheter till ett framgångsrikt projektgenomförande, lärande och erfarenhetsutbyte. 5) Fortsättning på virtuella EU-projektkontoret Fokus på öka deltagande internationella projekt

5 Virtuellt EU-projektkontor 2013-
Mål och syfte Öka regionens deltagande inom EU och övriga internationella program och bidra till: Ökad extern finansiering till regionen Ökad samverkan mellan aktörer i regionen Kommersialiseringen av forskningsresultat Regional utveckling och tillväxt

6 Identifierade framgångsfaktorer
Utvecklade internationella nätverk och partnerskap Bygga plattformar inom sektorer av särskilt intresse, såsom EBA- samarbetet En kontinuerlig programbevakning I det regionala partnerskapet finns en bred kunskapsbas. Genom att bevaka olika fokusområden kan vi bli starkare tillsammans. Påverkan För att framtida program skall vara i linje med våra ambitioner Dvs, vad vi kommer att jobba vidare med att utveckla efter Mål2 projektet avslutas. Detta beskrivs i vårt ”samverkansavtal”.

7 Identifierade framgångsfaktorer
Utbildningar För att öka kompetensen inom områden såsom projektskrivning, projektledning och rapportering/redovisning. Skalfördelar med gemensamma utbildningar där var och en ensam kanske till och med har svårt att få ihop en kritiska massa Ansökningar Att strukturerat arbeta med ansökningar inom relevanta program Ett ökat SME deltagande En förutsättning i framtida program Arbeta vidare med befintliga goda exempel för att öka möjligheterna att få med SMEs i ansökningar


Ladda ner ppt "Projektstöd Västerbotten"

Liknande presentationer


Google-annonser