Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt flexibelt lärande inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt flexibelt lärande inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt flexibelt lärande inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen
Reflex Regionalt flexibelt lärande inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

2 ”CFL:s huvudsakliga intresse i projektet ligger i de erfarenheter man kommer att vinna kring regional samverkan för att uppnå gemensamt kursutbud”

3 CFL Nationellt centrum för flexibelt lärande har till uppgift att främja livslångt lärande för alla, genom att stärka och stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom vuxenutbildning, folkbildning och arbetsliv.

4 Genom att … Ge information och rådgivning för att öka kunskapen hos olika utbildningsanordnare om läromedel, arbetssätt och metoder. Stödja en höjning av den pedagogiska och metodiska nivån när det gäller personal, material och teknik. Stödja utvecklingsprojekt ekonomiskt eller på annat sätt. Arbeta med spridning av svensk och internationell utveckling och forskning.

5 Reflex – mål/syfte Erbjuda bättre och mer flexibla lösningar för vuxnas lärande Öka förutsättningarna för tillväxt Skapa nya nätverk och mötesplatser Utgöra en länk i utvecklingen av samarbetet kring flexibelt lärande för vuxna ……i Göteborgsregionen

6 Pedagogiskt/didaktiskt/metodiskt utvecklingsarbete
Utveckling mot flexibla undervisningsformer Distansutbildningsmetodik Kompetensutveckling av lokala handledare Fortbildning för utveckling av flexibla kurser

7 Praktiskt/tekniskt utvecklingsarbete
Utveckling av vägledningsfunktioner Teknikutveckling – personalutbildning Fortbildning kring teknisk och pedagogisk beställarkompetens Skapa strategier kring möjliga gemensamma lösningar

8 Erfarenhetsutbyte i olika former, nationellt och internationellt
Seminarier Studiebesök hos aktörer på området

9 Skapa nya nätverk utvecklingsledare/skolledare undervisande personal
studerande samråd mellan GR-kommunerna och arbetslivet samarbete med RVC (regionalt valideringscentrum) där arbetslivets olika intressenter är representerade samarbete med andra regioner

10 Utveckla arbetet i befintliga nätverk
Skapa rutiner för beslut om utbudet av utbildningar/kurser (kommunplacering, utbildningens benämning, starttid, längd, antal platser, kostnad per plats och ekonomisk brytpunkt) Utveckla arbetet i aktuella GR-nätverk Skapa rutiner för ekonomihantering

11 Förväntade effekter På ett bättre sätt tillgodose invånarnas varierande behov av kompetensutveckling Ökad kompetens hos invånarna Utvecklad infrastruktur för vuxnas lärande Större samsyn kring infrastruktur för vuxnas lärande Bättre samspel mellan aktörer i regionens infrastruktur för vuxnas utbildning och lärande

12 Förväntade effekter Ökat utbud i antal och form av tillväxtskapande vuxenutbildningar Ökad kompetens och flexibilitet hos utbildningsanordnarna På ett bättre sätt tillgodose arbetslivets behov av relevant utbildad arbetskraft Ökad medvetenhet om vuxenutbildnings roll som tillväxtskapande faktor

13 Projektledning Kontaktperson för projektet Peter Holmström, GR
Projektledare Monica Sandorf, GR Biträdande projektledare Helena Jonsson, GR Resurspersoner Ann Kjellgren, Partille Lars Kastö, Stenungsund

14 Aktiviteter Kartläggning Projektplan Budget Referensgrupp - nätverk
Olika perspektiv

15 Aktiviteter Marknadsföring Samarbete med olika aktörer inleds
Fortbildning Teknik för samarbete Utvärderingsplan


Ladda ner ppt "Regionalt flexibelt lärande inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser