Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudien om utbyggnad av Bredband på landsbygden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudien om utbyggnad av Bredband på landsbygden"— Presentationens avskrift:

1 Förstudien om utbyggnad av Bredband på landsbygden
Sparreholm Företagarförening 26 november 2013

2 Förstudie Bredband på landsbygden
En kartläggning av befintlig bredband och kabel i Flens kommun Kartlägga möjliga tekniska lösningar Marknadsanalys för att bedöma möjliga kommersiella aktörers roll i bredbandsetableringen i Flens kommun Förslag på hur bredband kan utbyggas i kommunens orter och landsbygd Förslag på finansiering av utbyggnad av bredband till orter och landsbygd Förslag på möjliga samarbetsparter i andra kommuner

3 Organisation för förstudien
Projektägare Mikael Brandfors, IT-chef Flens kommun Styrgrupp Lars Rådh, kommunchef Peter Israelsson, samhällsbyggnadschef Ingrid Larsson, utrednings-och strategichef Mikael Larsson, näringslivschef Förstudieledare Karina Krogh

4 Regeringens bredbandsmål
I 2020 bör 90% av hushållen i Sverige ha tillgång till 100 Mbit/sek.

5 Tekniska möjligheter ADSL upp till 24-40 Mbit/sek. 4G
Bra kapacitet att ladda ner, men inte upp Baserat på kopparnätet Bemöter inte morgondagens behov 4G Fokus på mobilt användande Kapacitet beroende på antal användare Beroende på väderförhållande Antal master för att täcka Flens kommuns behov stort

6 Tekniska möjligheter Fiber i dag enda lösningen som ger tillgång till 100 Mbit/Sek eller mer och därmed möter morgondagens behov: Internet TV Telefoni

7 Kartläggning av befintlig bredband
Alla lägenheter i Flens Bostad AB har möjlighet för fiberanslutning genom Telia Tätorterna har i de flesta fall möjlighet för ADSL Delar av kommunen i dag bara tillgång till mobilt bredband (kopparnätet borttaget) Tillgängliga fiberstamnät: Flens kommun Skanova

8 Organisation/aktörer
Vem äger nätet? Vem driver och underhåller nätet? Vem levererar tjänster i nätet? Stamnäts-ägare Kommunikations-operatör Tjänste-leverantör Fiber-föreningar

9 Fiberförening/Byalagsmodellen
Internet TV - Telefoni Fastighets nät Bynät Huvudnod Stadsnätet Ortsnod

10 Fiberföreningarnas roll
Rekrytera medlemmar till föreningen Ansvara för utbyggnad av lokala nät (accessnät) Ansvara för finansiering av lokala nät

11 Flen Fibernät Fastighets nät Bynät Sparreholm Blå linje = luftledning
Röd linje = markförlagt

12 S F M F M M F F F M M F M F M M F F M F F F F F F S F F M S F
Förklaring : F = Skanova har fiber till stationen, M = Radiomast , S = Stationen saknar fiber idag F

13 Flens kommun 8 telestationsområden Skanova 15 telestationsområden

14 Alternativ för utbyggnad
1 2 Ägare av stamnätet Flens kommun Skanova Kommunikationsoperatör Zitius/Quadracom Telia Öppet Nät Öppet nät JA Befintlig stamnät 8 av 21 telestationsområden 15 av 21 telestationsområden Utbyggnad av stamnät Kommunen Skanova i samarbete med kommunen? Finansiering av stamnätsutbyggnad Genom intäkt från utyrning av stamnät till Zitius Potentiellt fibertillgång Till alla telestationsområden där XX antal hushåll går med i fiberförening Bara där fiber finns i dag? Kostnad per hushåll Villapris kr Landsbygd ? Villapris kr

15 Kostnader för utbyggnad
Område kostnad Glesbygd 150 kr/meter Landsbygd 200 kr/meter Bebyggt område 300 kr/meter Stadsnära miljö 500 kr/meter Städer 1000 kr/meter Post- och telestyrelsens utvärdering av bredbandsprojekt i hela Sverige 2012 Schablonkostnad för utbyggnad av 5 mil stamnät = 12,5 miljoner kr.

16 Finansiering – utbyggnad stamnät
Uthyrning av Flens kommuns stamnät till Zitius Anslutningsgrad Årlig inkomst 50% av hushållen kr. 75% av hushållen kr.

17 Finansiering utbyggnad av lokala nät
Hushållen – – kr. Beroende på anslutningsgrad, engagemang och avstånd EU- bidrag genom Länsstyrelsen LeaderInlandet - förprojektering

18 Läget Förstudien i stort set klar
Visar på de två möjligheterna: Kommunen/Zitius eller Skanova/Telia Öppet Nät Diskussioner med Skanova/Telia Öppet Nät pågår

19 Alternativ för utbyggnad
1 2 Ägare av stamnätet Flens kommun Skanova Kommunikationsoperatör Zitius/Quadracom Telia Öppet Nät Öppet nät JA Befintlig stamnät 8 av 21 telestationsområden 15 av 21 telestationsområden Utbyggnad av stamnät Kommunen Skanova i samarbete med kommunen? Finansiering av stamnätsutbyggnad Genom intäkt från uthyrning av stamnät till Zitius Potentiellt fibertillgång Till alla telestationsområden där XX antal hushåll går med i fiberförening Bara där fiber finns i dag? Kostnad per hushåll Villapris kr Landsbygd ? Villapris kr


Ladda ner ppt "Förstudien om utbyggnad av Bredband på landsbygden"

Liknande presentationer


Google-annonser