Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bredbandsbristområden i Västra Götalands län Mars 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bredbandsbristområden i Västra Götalands län Mars 2012"— Presentationens avskrift:

1 Bredbandsbristområden i Västra Götalands län Mars 2012
Bredbandsstöd och Bredbandsbristområden i Västra Götalands län Mars 2012 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Västra Götalandsregionen Tel: Mail: 1

2 Bredbandsbrister i Västra Götaland
1. Kvarvarande vita och gråa kopparanslutna områden utan bredband alls. 77 områden i länet. Ca invånare. 2. Radiolänkanslutna telestationsområden. Maximalt kan 8/0,8 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL beställas. 62 områden i länet. I ovanstående områden bor det totalt ca invånare 3. Områden utanför ca 2 km fågelavstånd från närmaste fiberanslutna telestation. Utanför detta område har man inte möjlighet att beställa trådbundet bredband med 2/2 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL som är ett mål för 2010 enligt IT-infrastrukturstrategin. I område 1 ,2 och 3 ovan bor det drygt invånare totalt. Ca 7,5 % av invånarna. Page 2

3 Genomförda bredbandsprojekt med statligt stöd
Kvarvarande vita, grå fläckar samt radiolänkstråk Grå fläck Vit fläck Fiber (VGR) Fiber (Telia) Länk 34 Länk 155

4 Statliga nya bredbandsstöd
Stöd tillgängliga för fiberföreningar i Västra Götalands län inom våra bristområden. Landsbygdsprogrammets bredbandsstöd Kanalisationsstöd

5 Landsbygdsprogrammet
– Fördelningen klar. Nu kan vi börja jobba med de över 40 ansökningar som fått stå i kö i väntan på mer pengar. Vi kommer också att samordna stödhanteringen med Västra Götalandsregionen som kommer att få mer pengar till kanalisationsstödet. Vi vill tillsammans göra det lättare för föreningarna fastslår Peter Svensson., Landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen. Totalt för Västra Götaland under 3 år finns knappt 50 mkr tillgängligt. Stöd ges till fiberföreningsmedlemmar utanför Tätort. Pengarna slut men vi hoppas och tror att det dyker upp mer pengar 2013

6 Kanalisationsstödet Totalt för Västra Götaland under 3 år finns ca 20 mkr tillgängligt. Stöd ges till fiberföreningsmedlemmar utanför Tätort. Pengarna slut men vi hoppas och tror att det dyker upp mer pengar 2013

7 Stödberättigade kostnader för fiberföreningar
Nedanstående gäller från 1 januari 2012 för BÅDE Landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet i Västra Götaland. D v s grävning, kanalisationsrör, brunnar ingår ingår. Fiber, blåsning och svetsning etc ingår EJ.

8 Detta innebär i Västra Götalands län;
Samma stödberättigade kostnader i både Landsbygdsprogram och kanalisationsstöd. Ansökan sker på landsbygdsprogrammets ansökningsblanketter Blankett: Projektstöd – Ansökan om stöd. ALLA ansökningar skickas till Landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Skara. Pengarna för alla tre åren finns i en pott för resp stöd. Först till kvarn med diarieförd ansökan gäller. Avstämning sker nationellt oktober 2012. Detta ger enklare hantering och lika villkor för alla fiberföreningar.

9 Websajter att använda och få hjälp av
Ansökningsblanketter för VGR´s bredbandsstöd Mall för kommunernas IT-infrastrukturarbete Riktlinjer för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd, kommunerna Förfrågningsunderlag och avtalsmall för VGR´s bredbandsstöd, kommunerna Länsstyrelsens landsbygdsenhet, Skara Ansökningsblanketter för både Landsbygdsprogram och kanalisationsstöd Information för fiberföreningar Hit skickas alla ansökningar från fiberföreningar i Västra Götaland /stod-till-bredband/Pages/default.aspx Av de stora grävarna och PTS instiftad registerdatabas över nät i Sverige Kommunala el och bredbandsnät bör också registeras. Öppet för frågare, ägare, projektörer Svarar på frågan var närmaste fiberpunkt är Inte alltid möjligt att ansluta på men ger en känsla för var fibernät finns.

10 VGR bredbandstöd Regionutvecklingsnämnden har tagit fram ett bredbandstöd: Inriktning på 5 års satsning RUN beslut på 30 mkr för fem år klart Kan endast sökas av kommunerna. Medfinansiering krav. Max 50% stödandel Andra intressenter förväntas bistå vid samnyttjande, t ex mobiloperatörer Huvudfokus på fiberpunkter till fiberföreningar, telestationer eller mobilmaster Tankar kring hantering; Bra om kommunerna samarbetar i både program- och upphandlingsfasen Följa nationella bredbandsstrategin och länets strategiska mål angeläget Endast fiberpunkter i länets definierade bristområden godkänns Intresserade kommunerna skall i ansökan redovisa ett uppdaterat IT-infrastrukturprogram Beslut och prioritering av VGR kontinuerligt Ansökningsblanketter finns framme. Ansökan finns på VGR´s hemsida under minst 1 månad. Kommunerna skall upphandla ett tillhandahållande av bredband till näringsliv och hushåll. Beslut fås på ansökan. Pengarna erhålls efter slutredovisning

11 Finansieringsupplägg
Landsbygdsprogram Kanalisationsstöd VGR bredbandsstöd (Kommun/VGR delar finansiering) Ev. mobilmast Befintlig fiberstruktur AP Ny fibersträckning Fiberförening i landsbygd Fiberanslutningspunkt 11

12 ? Företaget Bynets FFH-PROCESSEN SKEDE 1 12 Storemöte 1
Här är vi idag och den röda figuren skall symbolisera mig.. Ni är dem svarta och vita där de svarta skall symbolisera eran tänkta interimsstyrelsen (tillsätts fram till den riktiga styrelsen är på plats). Interimsstyrelsen utser också en valberedning vars uppgift är att utse den riktiga styrelsen. Målsättning är att vi startar en ekonomisk förening idag då kan ni börja värva faktiska medlemmar, ni är du en juridisk part som kan förhandla med bank, kommun samt söka bidrag. En förening bör bestå av en interimsstyrelse av 6personer, skälet till det är att om ni har 100sek som årsavgift och 100sek som medlems avgift får ni ihop 1200sek vilket det kostar att registrera en förening (det är det ni riskar i pengar idag). Sedan kan ni börja värva medlemmar till förening, kostnad är 200sek att gå med och det är först då vi verkligen ser vilka som är villiga att gå med. När föreningen fått ihop medlemmar görs en projektering kan vi få fram en mer verklig kostnad per anslutning (ju fler desto lägre kostnad blir det per abonnent). Projektgruppen utser en Entreprenad grupp som hjälper till i dialogen med byNet under projektering, upphandling av mark entreprenad etc. Administrations gruppen ansvarar för avtal med bank, markavtal (vilket är den viktigaste tillgången vi har för att hålla nere kostnaderna) samt ekonomi. Stormöte 2 De kan även behöva hållas flera stormöten för att ragga fler medlemmar samt komma ut med informationen på rätt sätt. Entreprenadgruppen Utser områdesansvariga som sköter informationsflödet i sitt del område, det kan vara tex. 10 hus längs en väg och dessa ansvarar också för dagsverken i sina delområden. Vanligt är att föreningen inför 3 dagsverken per abonnent och att dessa fördelas utefter den kapacitet man har (Agda 95 kan själfallet in röja väg för entreprenören men kan koka kaffe och baka). Stämma Vid stämman tas beslut om byggnation eller inte, då har vi tagit fram ett verkligt pris per anslutning. Fram till stämman har ni och vi endast riskerat tid och engagemang. Om det blir ett JA att gå vidare så binder sig medlemmarna till att gå vidare. ENTREPRENAD- GRUPP PROJEKTGRUPP ADMINISTRATIONS- GRUPP STORMÖTE 1 STORMÖTE 2 OMRÅDES- ANSVARIGA ENTREPRENAD- GRUPP ? ADMINISTRATIONS- GRUPP STÄMMA 12

13 Företaget Bynets FFH-PROCESSEN SKEDE 2
KANALISATION SKÅP KABEL & FIBER Byggnation Flödet för utbyggnaden ser ut som följande. Gröna gubbar är upphandlade grävare. De vita är ni som bidrar med dagsverken (slå sly, ta bort gärdsgård, sätta kabelskåp) De röda gubbarna är byNet anlitat företag som sköter installation av fiber samt svetsning. Svetsning i skåpen sker endast av fackmän medans i hemmet så är det bra om någon från föreningen är med. SVETSNING SVETSNING 13

14 Kommunstatus 2012-03-01 Strategi ej påbörjad Strategi påbörjad
Strategi klar Ansökan inlämnad Upphandling påbörjad Upphandling avslutad

15 Kommuner med aktiva fiberföreningar 2012-03-08
Aktiva föreningar


Ladda ner ppt "Bredbandsbristområden i Västra Götalands län Mars 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser