Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellanlandakonferens- vad innebär det? • Konferensen arrangeras av ett av de fyra länsbygderåden som finns i Västra Götaland och under 2013 skall Länsbygderådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellanlandakonferens- vad innebär det? • Konferensen arrangeras av ett av de fyra länsbygderåden som finns i Västra Götaland och under 2013 skall Länsbygderådet."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Mellanlandakonferens- vad innebär det? • Konferensen arrangeras av ett av de fyra länsbygderåden som finns i Västra Götaland och under 2013 skall Länsbygderådet i Fyrbodal ansvara för genomförandet. • Konferensen arrangeras vartannat år och genomföres de år då ” Hela Sverige ska leva” inte inbjuder till Landsbygdsriksdag. Konferensen har tidigare arrangerats 2007,2009 och 2011. • Namnet Mellanlanda användes av den första konferensen i Skaraborg och hänsyftar till att tranorna mellanlandade i Skaraborg på sin väg till olika häckningsplatser runtom i Sverige. Numera i mera överförd betydelse som en konferens som tidsmässigt ligger mellan landsbygdsriksdagarna.

4 Syfte med konferensen. Vi ville • ge deltagarna nya kunskaper och insikter och också ge tillfälle till erfarenhetsutbyte i frågorna vi har ett stort engagemang i. • presentera de mänskliga och finansiella resurser som finns tillgängliga. • ge möjlighet för den offentliga sektorn och den ideella sektorn med engagemang i frågorna att mötas i dialog vid samma bord och tillsammans eller var för sig ta ytterligare steg på vägen till en långsiktigt hållbar bygd!

5 Marknadsföring. • konferensinbjudan mailades ut till kommunala politiker och tjänstemän i Västra Götaland, Värmland och Östfolds Fylke i Norge. • Regionutvecklingsnämndens ledamöter inom VGR • Coompanion, Hushållningssällskapet och Leaders kontor i Västra Götalands och även angränsande län. • Alla länsbygderåd i Sverige för vidare distribution till deras lokala utvecklingsgrupper. • Alla fiberföreningar, som sökt bidrag hos länsstyrelsen i Västra Götaland. • Alla deltagare vid Mellanlanda 2011.

6 Deltagare. • Totalt anmälde sig 111 deltagare varav 105 deltog. • Vi hade en stor geografisk spridning inte endast inom Västra Götaland utan också utanför dess gränser • Deltagarna representerade förtroendevalda och tjänstmän från regionen och kommuner. • Byalag, samhällsföreningar, omställningsgrupper och fiberföreningar var väl representerade.

7 Genomförande • Maj 2012. Beslut i Lokal Utvecklingsgrupp i Västra Götaland, LUVG ( samarbetsorganisation för länsbygderåden i Göteborg, Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal ) Att Mellanlandakonferensen skulle genomföras som en endagskonferens i maj 2013. Arrangör: Hela Sverige Ska Leva Fyrbodal. • Oktober 2012. En arbetande styrgrupp konstituerades. • Februari 2013. Vykortsinbjudan distribueras. • • Mars 2013. Inbjudan med program distribueras. • • Slutet av mars 2013. Sista anmälningsdag. • 15:de maj 2013. • Konferensen genomföres. • Juni/Juli. • Konferensdokumentation klar. • • Augusti 2013. • Uppföljningsenkät utvärderad. • Oktober/November 2013. • Bokslut klart.

8 Erfarenheter • Tidsödande och oftast förgäves att satsa på ”affischnamn”. • Minskade ekonomiska resurser hos tidigare finansiärer. • Tidsåtgång och kostnad tämligen desamma för endags- som tvådagarskonferens.

9 Vill du veta mera? • Dokumentationen kan du hämta på Mellanlandas hemsida: www.mellanlanda.sewww.mellanlanda.se • Vill du veta mera om Hela Sverige ska Leva Fyrbodal? Inger Fogelberg, ordförande inger.fogelberg@telia.com 07031-51043


Ladda ner ppt "Mellanlandakonferens- vad innebär det? • Konferensen arrangeras av ett av de fyra länsbygderåden som finns i Västra Götaland och under 2013 skall Länsbygderådet."

Liknande presentationer


Google-annonser