Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget 2016 kv3 i Stockholmsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget 2016 kv3 i Stockholmsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance kv3 2016 December 2016

2 Konjunkturläget 2016 kv3 i Stockholmsregionen
Fortsatt uppåt i Stockholmsregionen Under tredje kvartalet hade Stockholmsregionen en fortsatt positiv utveckling. Lönesumman för Stockholmsregionen visade en god tillväxt jämfört med motsvarande kvartal Under tredje kvartalet startades totalt företag i Stockholms-regionen vilket innebär en minskning med 1 procent jämfört med samma kvartal De senaste fyra kvartalen har nya företag startats motsvarande en ökning på närmare 9 % i förhållande till de fyra föregående kvartalen. Arbetsmarknaden och dess sysselsättning fortsätter utvecklas positivt. Antalet lediga jobb ökar med störst antalsmässig ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Antalet varsel har dock ökat i jämförelse med tredje kvartalet Arbetslösheten i Stockholmsregionen minskade något jämfört med motsvarande kvartal Sysselsättningen ökade procentuellt sett mest under årets tredje kvartal inom personliga och kulturella tjänster samt byggindustrin. Under de senaste fyra kvartalen har regionen fått drygt fler invånare vilket motsvarar en befolkningsökning om 1 % i regionen. Bostadsbyggandet i regionen ökade med 27 % jämfört med samma kvartal Totalt har drygt lägenheter påbörjats i regionen under de senaste fyra kvartalen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Konjunkturläget 2016 kv3 i Stockholmsregionen Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. I rapporten omfattar Stockholmsregionen Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 54 kommuner i Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport även för de åtta län som ingår i Stockholmsregionen. Den här och övriga länsrapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg.

3 Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv1
I Stockholms län ökade lönesumman mest i ICT-branschen vid en jämförelse med tredje kvartalet 2015. Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv1 2016 kv3 Förändring (%) sedan, Mdkr 2005 kv1 2010 kv1 2015 kv3 Stockholmsregionen 153.7 74.3 35.7 5.0 Övriga Sverige 147.8 64.7 36.0 3.9 Stockholms län 99.1 79.4 35.8 5.6 Uppsala län 7.9 93.0 48.9 6.2 Södermanlands län 6.0 57.8 32.0 2.6 Östergötlands län 12.0 62.0 35.3 4.6 Örebro län 7.6 68.6 36.7 4.3 Västmanlands län 7.3 59.9 34.9 2.3 Dalarnas län 7.0 59.2 33.6 4.0 Gävleborgs län 6.8 62.4 26.5 Källa: Statistiska centralbyrån

4 Lönesumma efter sektor Index 100 = 2005 kv1
Förändring (%) sedan, Mdkr 2005 kv1 2010 kv1 2015 kv3 INDUSTRI Stockholmsregionen 25.5 19.3 13.5 1.6 Övriga Sverige 37.5 17.6 14.5 1.1 Stockholms län 9.9 18.6 14.4 3.5 Uppsala län 1.4 24.1 15.0 -2.1 Södermanlands län 1.8 16.6 2.1 Östergötlands län 3.3 16.2 13.8 Örebro län 15.8 1.7 Västmanlands län 2.6 23.7 17.8 -0.8 Dalarnas län 2.2 23.1 16.1 Gävleborgs län 13.4 -2.4 -2.5 TJÄNSTER 113.7 88.1 39.2 5.7 92.7 85.3 43.5 4.6 81.5 86.4 37.0 5.9 5.3 115.0 55.6 8.8 3.4 78.3 35.8 2.3 7.3 89.1 43.2 5.0 98.3 47.1 5.2 4.0 92.3 48.6 4.4 3.8 77.4 40.9 5.4 3.7 93.2 43.1 4.8 ÖVRIGT* 14.6 127.0 57.6 5.6 125.8 55.7 6.1 7.7 143.0 58.3 150.4 80.7 6.3 0.8 120.1 55.2 5.5 103.2 62.7 9.1 0.9 84.0 47.3 6.2 0.7 76.7 34.7 1.0 112.8 54.5 138.3 56.9 3.6 Lönesumma efter sektor Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån *I övrigt ingår jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet samt okänd näringsgren

5 Nyregistrerade företag
Aktiebolag var enda bolagsformen som utvecklades positivt jämfört med tredje kvartalet 2015 i Stockholmsregionen, en ökning med 1 %. Nyregistrerade företag 2016 kv3 Årstakt* Antal Utv., % Stockholmsregionen 7 348 -1.2 36 293 8.5 Övriga Sverige 6 591 2.0 32 093 8.3 Stockholms län 4 966 -2.7 24 675 8.7 Uppsala län 408 -4.9 2 209 10.7 Södermanlands län 319 7.8 1 557 13.6 Östergötlands län 454 9.1 2 245 8.8 Örebro län 335 1.2 1 604 7.9 Västmanlands län 257 -12.6 1 325 -1.0 Dalarnas län 317 6.0 1 367 6.9 Gävleborgs län 292 9.8 1 311 8.0 *De fyra senaste kvartalen Källa: Bolagsverket

6 Företagskonkurser 2016 kv3 Årstakt* Stockholmsregionen 607 4.7 3 058
Antal Utv., % Stockholmsregionen 607 4.7 3 058 -8.9 Övriga Sverige 591 -4.8 3 041 -8.3 Stockholms län 416 14.0 2 060 -1.5 Uppsala län 29 -27.5 187 -12.6 Södermanlands län 27 58.8 133 -11.3 Östergötlands län 34 -22.7 178 -22.9 Örebro län 31 72.2 162 1.3 Västmanlands län 15 -28.6 80 -44.8 Dalarnas län 25 -24.2 118 -33.7 Gävleborgs län 30 140 -25.1 *De fyra senaste kvartalen Källa: Statistiska centralbyrån

7 Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1
Personliga och kulturella tjänster var den bransch där sysselsättningen procentuellt ökade mest i Stockholmsregionen jämfört med tredje kvartalet 2015. Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1 Antal Förändring Förändring (%) sedan, 2016 kv3 årstakt* 2008 kv1 2010 kv1 2015 kv3 Stockholmsregionen 38 000 12.6 13.3 1.7 Övriga Sverige 11 300 7.9 12.2 0.4 Stockholms län 23 900 17.8 15.2 2.0 Uppsala län 5 100 17.2 2.8 Södermanlands län 2 500 4.2 9.7 1.9 Östergötlands län 1 400 11.5 13.4 0.7 Örebro län 5 700 8.7 14.5 Västmanlands län -100 9.0 10.5 -0.1 Dalarnas län 2 300 -1.7 8.8 Gävleborgs län -2 800 -1.9 0.9 -2.2 *De fyra senaste kvartalen Källa: Statistiska centralbyrån

8 Sysselsättning i Stockholmsregionen
Antal Förändring Förändring (%) sedan, 2016 kv3 årstakt* 2008 kv1 2010 kv1 2015 kv3 Total 38 000 12.6 13.3 1.7 Jordbruk, skogsbruk & fiske 18 600 -7 700 -29.0 -28.7 -29.3 Tillverkn. & utvinning, energi och miljö -700 -13.0 -0.7 -0.3 därav Tillverkn. Av verkstadsvaror 2 300 -13.6 0.5 2.3 Byggverksamhet 7 100 13.0 13.9 5.1 Handel 10 100 7.4 8.7 4.0 Transport 1.1 -1.4 -9.1 Hotell och restaurang 82 700 -800 26.5 21.1 -1.0 Information & kommunikation 5 200 23.7 25.0 4.3 Personliga & kulturella tjänster 7 200 12.8 10.7 6.3 Finansiell verksamhet, företagstjänster 11 500 26.8 19.3 2.6 Offentlig förvalting 5 100 27.4 3.4 Utbildning 1 700 13.2 0.7 Vård och omsorg 6 100 13.7 15.6 1.9 Uppgift saknas -3 000 i.u. -100.0 Sysselsatta i Sverige 42 000 12.9 13.5 Sysselsatta utomlands 4 000 17.6 8.1 -14.9 *De fyra senaste kvartalen Källa: Statistiska centralbyrån

9 Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1
Företagen i Stockholmsregionen inom finansiell verksamhet och företagstjänster anmälde drygt fler platser till Arbetsförmedlingen under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2015. Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1 2016 kv3 Årstakt* Antal Utv., % Stockholmsregionen 25.0 25.9 Övriga Sverige 19.6 30.3 Stockholms län 92 573 29.6 26.4 Uppsala län 8 230 11.4 37 781 28.1 Södermanlands län 6 403 36.5 34 132 39.8 Östergötlands län 10 505 8.7 55 031 26.6 Örebro län 6 962 35.5 31 571 25.3 Västmanlands län 5 026 10.0 26 229 12.3 Dalarnas län 6 003 11.9 27 699 20.4 Gävleborgs län 4 626 14.8 24 660 20.5 *De fyra senaste kvartalen Källa: Arbetsförmedlingen

10 Varslade personer Index 100 = 2006 kv1
Årstakt* Antal Utv., % Stockholmsregionen 3 883 4.2 17 871 -18.0 Övriga Sverige 3 741 -6.3 18 954 -17.1 Stockholms län 2 457 13.5 10 270 -16.4 Uppsala län 208 147.6 826 9.8 Södermanlands län 293 127.1 1 518 -11.2 Östergötlands län 246 -45.9 1 104 -42.0 Örebro län 146 -9.3 962 -29.3 Västmanlands län 175 -51.7 1 090 -24.3 Dalarnas län 102 -35.8 985 Gävleborgs län 256 20.8 1 116 15.6 *De fyra senaste kvartalen Källa: Arbetsförmedlingen

11 Arbetslöshet i förh. till befolkningen (%), 15-74 år
Andelen ungdomsarbetslösa i åldern år minskade i Stockholmsregionen jämfört med tredje kvartalet 2015. Arbetslöshet i förh. till befolkningen (%), år Antal Förändring Arbetslösa i förh. till befolkningen, år 2016 kv3 årstakt* 2010 kv1 2015 kv3 Stockholmsregionen -3 534 5.7 4.9 4.7 Sverige 6.2 5.0 4.8 Stockholms län 69 467 -2 287 4.4 4.3 4.1 Uppsala län 9 680 262 4.6 3.5 3.6 Södermanlands län 14 105 40 7.8 6.8 Östergötlands län 18 028 -762 6.9 5.4 Örebro län 10 750 -602 7.4 5.3 Västmanlands län 11 512 -88 7.2 6.0 5.9 Dalarnas län 9 018 82 Gävleborgs län 14 726 -179 8.7 7.1 *De fyra senaste kvartalen Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån

12 Befolkning Index 100 = 2005 kv1 2016 kv3 Årstakt*
Stockholmsregionen svarade för 50 % av Sveriges befolkningsökning under tredje kvartalet 2016. Befolkning Index 100 = 2005 kv1 2016 kv3 Årstakt* Förändring (%) sedan, (i tusental) 2005 kv1 2010 kv1 2015 kv3 Stockholmsregionen 62.9 13.7 8.4 1.4 Övriga Sverige 7.8 4.9 1.2 Stockholms län 36.6 20.5 11.6 1.6 Uppsala län 359.4 6.3 18.7 8.0 1.8 Södermanlands län 286.7 3.7 9.9 6.5 1.3 Östergötlands län 450.4 5.4 8.3 Örebro län 293.8 3.1 7.3 5.2 1.1 Västmanlands län 266.7 2.7 2.2 6.0 1.0 Dalarnas län 283.2 2.4 Gävleborgs län 283.7 0.8 *Utveckling de fyra senaste kvartalen Källa: Statistiska centralbyrån

13 Påbörjade lägenheter Index 100 = 2005 kv1
Årstakt* Antal Utv., % Stockholmsregionen 7 148 27.0 29 845 12.9 Övriga Sverige 8 917 5.3 38 512 15.9 Stockholms län 4 357 29.2 16 971 14.4 Uppsala län 927 161.1 4 119 38.5 Södermanlands län 145 3.6 973 46.3 Östergötlands län 665 -13.7 3 168 12.0 Örebro län 238 -67.4 2 150 -27.4 Västmanlands län 268 97.1 1 041 -15.0 Dalarnas län 110 86.4 436 41.6 Gävleborgs län 438 544.1 987 57.4 *De fyra senaste kvartalen Källa: Statistiska centralbyrån

14 Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv1 (kv1, 2008-2016)
Den största ökningen av antalet övernattningar i Stockholmsregionen under tredje kvartalet stod resenärer från Storbritannien och Kina för. Störst minskning hade besökare från Norge, Nederländerna och Ryssland. Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv1 (kv1, ) 2016 kv3 Årstakt* Förändring (%) sedan, (i tusental) 2008 kv3 2010 kv3 2015 kv3 Stockholmsregionen 9 041 25 441 27.2 19.0 3.1 Övriga Sverige 16 719 36 038 23.1 13.5 3.2 Stockholms län 4 430 13 305 41.2 25.3 0.5 Uppsala län 418 1 133 22.3 9.4 -7.7 Södermanlands län 500 1 107 8.0 11.5 13.3 Östergötlands län 830 1 775 29.5 22.0 1.2 Örebro län 549 1 222 10.4 7.5 1.0 Västmanlands län 288 718 9.6 14.0 1.6 Dalarnas län 1 601 5 103 11.0 10.6 Gävleborgs län 426 1 079 31.9 *De fyra senaste kvartalen Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

15 Stockholm Business Region Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 54 kommuner i Stockholmsregionen – tas det fram kvartalsvisa konjunkturrapporter för länen; Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län. Samtliga rapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box SE Stockholm, Sweden Phone investstockholm.com stockholmbusinessregion.se


Ladda ner ppt "Konjunkturläget 2016 kv3 i Stockholmsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser