Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringslivets perspektiv Miljömålsdagarna 15-16 maj 2013, -Mer fart i miljöarbetet Inger Strömdahl, Ansvarig Miljö polices, Svenskt Näringsliv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringslivets perspektiv Miljömålsdagarna 15-16 maj 2013, -Mer fart i miljöarbetet Inger Strömdahl, Ansvarig Miljö polices, Svenskt Näringsliv."— Presentationens avskrift:

1 Näringslivets perspektiv Miljömålsdagarna 15-16 maj 2013, -Mer fart i miljöarbetet Inger Strömdahl, Ansvarig Miljö polices, Svenskt Näringsliv

2 Vår miljö 1930-2030; Den oklippta versionen; utgiven 2010 Svenska bidragen till föroreningen av miljön

3 Vår miljö 1930-2030

4

5

6

7 Näringslivets slutsatser Föroreningsutsläppen har i genomsnitt reducerats med ca 80 % sedan 1970-talet Miljön i Sverige är internationellt beroende De stora miljöfrågorna är av global karaktär och kräver internationella lösningar

8

9 % ANM. Det finns lokala avvikelser från den huvudregel som visas Svenskt inflytande på miljöpåverkan i Sverige

10 Näringslivets rekommendationer Politikerna måste våga prioritera bland olika miljömål – och tillvarata synergieffekter Prioritera insatser som är både miljö- och kostnadseffektiva – ta hänsyn till alla tre benen i hållbar utveckling Handläggningstider i Sverige av tillståndsärenden måste förkortas så att investeringar/miljöinvesteringar kan ske  Nya arbetsprocessen med MKM och MMB ett steg framåt  Fokus på rätt strategier som berör flera MKM  Politikerna involverade  Är det dags börja fundera på nya MM efter år 2020? Kanske MM för 2050??

11 Näringslivets miljöarbete och Sveriges miljömål Företagen bedriver ett aktivt miljöarbete och miljöfrågorna står högt upp på dagordningen, liksom frågor kring HU och CSR/SR De nationella miljömålen fungerar som en ”kompass” för företagen Företagen arbetar med flera olika verktyg som miljöledningssystem – miljömålen kommer in när man sätter mål för verksamheten Allt miljöarbete bidrar till miljömålen Miljöområdet är idag starkt reglerat genom EU-förordningar och direktiv, IED, Reach, WFD, Air Quality som adderas/inkluderas i MB

12 Näringslivet – läs mer… www.svensktnaringsliv.se Näringslivets miljöarbete och Sveriges miljömål, 2007 Miljöindikatorer för näringslivet, IVL, 2007 Vår miljö 1930 – 2030, Svenskt Näringsliv 2009 Miljönytta.se – nya produkter och tjänster Advantageenvironment.com

13 Funderingar Hur värderar myndigheterna trenderna i näringslivets miljöarbete? Hur värderar myndigheterna förutsättningarna? Som ny europeisk lagstiftning IED/BREF dokument utifrån BAT, successiva implementeringen av REACH till 2018, implementeringen av vattendirektivet, kommande ny lagstiftning luftområdet m m Vi funderar på att studera svenska näringslivets bidrag till miljöförbättringar i vår omvärld genom export av miljösmarta produkter…….

14 Företagen står för många lösningar Hållbar tillväxt skapar resurser för teknikutveckling – som är bra för miljön TACK www.miljonytta.se


Ladda ner ppt "Näringslivets perspektiv Miljömålsdagarna 15-16 maj 2013, -Mer fart i miljöarbetet Inger Strömdahl, Ansvarig Miljö polices, Svenskt Näringsliv."

Liknande presentationer


Google-annonser