Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götaland Förutsättningar att bli en stark jordbruksregion inom Horisont 2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götaland Förutsättningar att bli en stark jordbruksregion inom Horisont 2020."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götaland Förutsättningar att bli en stark jordbruksregion inom Horisont 2020

2

3 ”Five Clusters” innehåller områden där ambitionen är att vara världsledande. Andra starka områden där ett aktivt arbete ska drivas är textil/mode/design, material (nano, plast, trä) och hållbar produktion, kulturella och kreativa näringar (KKN), förnybar energi, livsmedel/gröna näringar, informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt besöksnäring.

4 Livsmedel och gröna näringar Ett prioriterat styrkeområde

5 Övergripande mål Västra Götaland ska ha en hållbar livsmedels­försörjning 2030, där utveckling av livsmedels­ produktionen och goda matvanor står i fokus

6 Nya satsningar inom hållbart jordbruk Hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter Precisionsodling Ett fossilfritt jordbruk Kunskapsförmedling till lantbruket Landsbygds- och stadsutveckling i samverkan Stärka förutsättningar för medverkan i EU:s forskningsprogram

7 Internationella forsknings- & innovationssamarbeten Ett prioriterat insatsområde

8 Övergripande mål Västra Götaland ska ha ett högt, smart och breddat deltagande i internationella forsknings- och innovationsprogram

9 Internationella F&I samarbeten Bidrar till att: Öka kunskapsintensiteten hos näringsliv, akademi och offentlig sektor som deltar – därmed stärks konkurrenskraften i regionen Utveckla ny kunskap som kan lösa samhällsutmaningar Positionera Västra Götaland som global kunskapsregion och som ledande inom utpekade styrkeområden

10 Västra Götalandsregionens roll inom Horisont 2020 VGR stimulerar till ökad medverkan och påverkan på Horisont 2020 Underlätta för andra att delta Indirekt via andra organisationer: EEN, Science Parks, FoU-drivna kluster Direkt via planeringsanslag, förstudiemedel Delta själva i projekt T ex som användare av nya produkter och tjänster Strategiutvecklare och forskningsfinansiär Påverkansåtgärder

11 Västra Götaland i Fp7 Susanne Hammarström 2014-03-20

12 Förväntningar på plattformen ”Hållbart Jordbruk Sverige” Susanne Hammarström Horizon 2020 arbetet 20 mars VGR arbetar för en ökad och koordinerad påverkan på H2020, inom prioriterade styrkeområden; VINNOVAs påverkansplattformar ett välkommet initiativ Förväntningar på plattformen: -Bättre koordinering inom området ”hållbart jordbruk”; prioritera frågar att driva mot EU -Påverka kommande arbetsprogram inom H2020 - fler H2020 samarbeten med (väst)svenska parter inom området ”hållbart jordbruk”

13 Förväntningar på plattformen ”Hållbart Jordbruk Sverige” Susanne Hammarström Horizon 2020 arbetet 20 mars VGR kan bidra till plattformen genom: -Erfarenhet av arbete med andra plattformar -Påverkanskanaler nationell/EU nivå -Expertis avseende påverkan och beslutsprocesser -Brysselkontor med möjlighet till möten och workshops -Förstärkning av västsvenska parters deltagande


Ladda ner ppt "Västra Götaland Förutsättningar att bli en stark jordbruksregion inom Horisont 2020."

Liknande presentationer


Google-annonser