Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRO WORKSHOP 19/8 KERSTIN THAM, PROFESSOR, REKTOR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRO WORKSHOP 19/8 KERSTIN THAM, PROFESSOR, REKTOR."— Presentationens avskrift:

1 INTRO WORKSHOP 19/8 KERSTIN THAM, PROFESSOR, REKTOR

2 UNIVERSITETSSTATUS 2018 Internationellt framstående forskning –Internationella publikationer –Sampublikationer –Gemensamma anslag och projekt Forskning som bidrar till nya paradigm genom ett flervetenskapligt förhållningssätt –Formulera forskningsfrågor med hög originalitet, komplexitet och samhällsrelevans – på kortare och längre sikt

3 UNIVERSITETSSTATUS 2018 Utveckling av nya och innovativa forskningsmetoder och designs Berikande samband och balans mellan forskning och utbildning för att stärka kvaliteten i både forskning och utbildning

4 PROFILERING AV VÅR FORSKNING – VARFÖR? Kraftfält inom forskningen en viktig förutsättning för internationellt framgångsrik forskning som bidrar till nya paradigm Finns stort behov av nya tankebanor och paradigm som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, såväl globalt som lokalt

5 PROFILERING AV VÅR FORSKNING – VARFÖR? Nya former för utbildning och samverkan behöver utvecklas och integreras med forskningen men även utforskas och utvärderas genom forskning Vi behöver bli bättre på att fånga och presentera värdet av vår forskning, utbildning, samverkan och innovation (social impact etc).

6 PROFILERING GENOM FOKUSOMRÅDEN SOM UTGÅR FRÅN VIKTIGA SAMHÄLLSUTMANINGAR Genom att tillsammans definiera och fokusera några viktiga samhällsutmaningar kan vi på ett mer kraftfullt sätt bidra till nya paradigm och lösningar Bygga vidare på våra styrkeområden men även prioritera områden som behöver utvecklas och som bidrar till Malmö universitets samhällsengagemang och profilering

7 FOKUSOMRÅDEN SOM KÄNNETECKNAS AV ….. Flervetenskaplig och utmaningsbaserad ansats Co-design, co-production & samskapande Globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande (inklusive breddad rekrytering) Social innovation

8 DAGENS WORKSHOP VIKTIG FÖR PROFILERING AV MALMÖ UNIVERSITET Definiera fyra-fem fokusområden (dvs inte de områden som jag som rektor gav förslag på) Ej begränsa oss till nuvarande organisation och ämnesområden – ”sätta parentes om” Initiera forskarnätverk Under hösten utforma fortsatt process Arbetet med fokusområdena integreras i det fördjupade underlaget till regeringen


Ladda ner ppt "INTRO WORKSHOP 19/8 KERSTIN THAM, PROFESSOR, REKTOR."

Liknande presentationer


Google-annonser