Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om denna presentation: Version 2016-02-19 Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i anteckningssidorna är framtaget för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om denna presentation: Version 2016-02-19 Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i anteckningssidorna är framtaget för att."— Presentationens avskrift:

1 Om denna presentation: Version 2016-02-19 Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i anteckningssidorna är framtaget för att underlätta för dig som vill beskriva de gemensamma grunderna i egen organisation. OBS! Denna (mini) presentation är ett starkt begränsat urval av budskapen i dokumentet som ligger till grund för presentationen. Självklart får du anpassa och forma presentationen efter dina egna ord, behov och målgrupp. Du kan även välja andra, eller ytterligare, budskap till varje bild. PPT-presentationen kan komma att uppdateras, så håll utkik på webbsidan så att du alltid har den senaste versionen.

2 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar www.msb.se #grundSoL Introduktion till gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Introduktion till gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Filmtips om bakgrunden till projektet, syfte och resultat. Medverkande är Olof Ekman, Per- Åke Nilsson, Jenny Knuthammar och Lena Mäenpää.

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekt Ledning och Samverkan 2012-2014 Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap Representanter för kommuner och landsting/regioner, myndigheter Forskare, experter Ca 70-80 aktörer

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Brister i hanteringen av olyckor och kriser Genomgång av tjugo rapporter från övningar och verkliga händelser 2004- 2011 Kunskap om andra Sociala nätverk Samlade lägesbilder och överenskommelser Detta behöver utvecklas

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap För att förbättra vår förmåga att förstå varandra kontakta varandra träffa överenskommelser utbyta information skapa lägesbilder utbilda, öva och lära.

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Därför att vi vill uppnå aktörsgemensam inriktning och samordning skydda samhällets skyddsvärden effektivt använda samhällets resurser.

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap UTGÅNGSPUNKTER

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Det vi skyddar En övergripande presentation av utgångspunkter och förhållningssätt En övergripande presentation av utgångspunkter och förhållningssätt Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare MSB, berättar om den utökade ansvarsprincipen, vikten av helhetssyn samt behov och effekter.

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktörsgemensamt Ett aktörsgemensamt språk Ett aktörsgemensamt språk Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om två viktiga termer som lyfts fram inom gemensamma grunder för samverkan och ledning.

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vid samhällsstörningar

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ett aktörsgemensamt språk Inriktning och samordning som effekter Inriktning och samordning som effekter Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om innebörden i termerna inriktning, samordning, samverkan och ledning.

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SÄTT ATT TÄNKA

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Gemensamma förhållningssätt Människan som en del av systemet Beslutsfattande Helhetssyn Perspektiv- förståelse Tid, proaktivitet, samtidighet Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation Filmtips: Helhetsmetoden och Perspektivförståelse Medverkande: Olof Ekman, forskare och utvecklare MSB.Helhetsmetoden Perspektivförståelse

14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SÄTT ATT GÖRA

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktörsgemensamma former Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare MSB, berättar om samverkansformerna.

16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Etablera gemensamma former Inriktnings- och samordningsfunktion StödKontakt Medvetet beslutsfattande Medvetet beslutsfattande Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om beslutsfattande i aktörsgemensamma sammanhang.

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bidra till en helhetssyn med samlade lägesbilder Lägesbilder ger bättre överblick Filmtips där Jonas Landgren, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, berättar om lägesbilder och vad de bör innehålla för att kunna vidta lämpliga och samordnade åtgärder vid samhällsstörningar.

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se/samverkanledning


Ladda ner ppt "Om denna presentation: Version 2016-02-19 Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i anteckningssidorna är framtaget för att."

Liknande presentationer


Google-annonser