Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar - att uppnå gemensam inriktning och samordning Namn Efternamn Datum Version 1.0, 2016-03-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar - att uppnå gemensam inriktning och samordning Namn Efternamn Datum Version 1.0, 2016-03-23."— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar - att uppnå gemensam inriktning och samordning Namn Efternamn Datum Version 1.0, 2016-03-23

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Introduktionsfilm Introduktion till gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Bakgrund om projektet, syfte och resultat. Medverkande är Olof Ekman, MSB; Per-Åke Nilsson, Socialstyrelsen; Jenny Knuthammar, Länsstyrelsen Östergötland och Lena Mäenpää, Västra Mälardalens kommunalförbund.

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bakgrund till gemensamma grunder för samverkan och ledning 2012-2014 Drygt 70 aktörer och forskare Praktisk erfarenhet samt forskning Kunskap om andra Helhetsperspektiv Samlade lägesbilder och överenskommelser Brister i hanteringen av olyckor och kriser Genomgång av tjugo rapporter från övningar och verkliga händelser 2004-2011

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utgångspunkter – sammanhanget för gemensamma grunder Det skyddsvärda i samhället När vi agerar tillsammans Vid samhällsstörningar För att förstå varandra Alla har ett ansvar att samverka

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Önskad effekt ökad förmåga att hantera samhällsstörningar göra aktörsgemensamt arbete lättare mer strukturerat och likartat när aktörer ska agera tillsammans effektivare nyttjande av samhällets resurser.

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Gemensamma förhållningssätt Människan som en del av systemet Beslutsfattande Helhetssyn Perspektiv- förståelse Tid, proaktivitet, samtidighet Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Etablera aktörsgemensamma former Inriktnings- och samordningsfunktion Inriktnings- och samordningsstöd Inriktnings- och samordningskontakt

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Exempel på regional nivå - storm LÄNSSTYRELSEN (VÄRD) KOMMUNER LANDSTING/ REGION (hälso- och sjukvård, kollektivtrafik) ELBOLAG Inriktnings- och samordningskontakt Inriktnings- och samordningsfunktion

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Exempel på nationell nivå - pandemi MSB (VÄRD) FOLKHÄLSO- MYNDIGHETEN SOCIAL- STYRELSEN LÄKEMEDELS- VERKET Inriktnings- och samordningskontakt Inriktnings- och samordningsfunktion

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skapa lägesbilder med ett urval av särskilt viktig information

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Samverkan måste vara etablerad i vardagen Skapa sociala nätverk Vardagliga kontakter Planera, utbilda och öva tillsammans Tydliga mandat för de som ska delta

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Exempel på olika implementerings- aktiviteter som kan behöva göras analysera nuläge anpassa planer och rutiner utbilda och öva förhållningssätt och arbetssätt tillägna sig förhållningssätt etablera arbetssätt avsiktsförklaring

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Exempel på pågående implementeringsarbete i landet Flera länsstyrelser utbildar länets kommuner. Nio myndigheter på nationell nivå medverkar i MSB:s utvecklingsprocess.utvecklingsprocess Nordsam utvecklar gemensamma mallar och processer för bl.a. samlad lägesbild och helhetsmetoden. Projekt för implementering i landstingen (Socialstyrelsen och Katastrofmedicinskt centrum i Linköping)

14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB:s stöd till implementering Informations- och utbildningsmaterial Temadagar Webbsända seminarier Handledning Kortfilmer Presentationer Allt material finns på: msb.se/samverkanledning

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kontakt Patrik Hjulström 073-812 88 55 patrik.hjulstrom@msb.se Malin Lintzén 070-941 08 88 malin.lintzen@msb.se Funktionsmail: implementerasol@msb.se patrik.hjulstrom@msb.se malin.lintzen@msb.seimplementerasol@msb.se Twitter: #grundSoL

16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se/samverkanledning


Ladda ner ppt "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar - att uppnå gemensam inriktning och samordning Namn Efternamn Datum Version 1.0, 2016-03-23."

Liknande presentationer


Google-annonser