Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om denna presentation: Version 2015-04-24 Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i anteckningssidorna är framtaget för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om denna presentation: Version 2015-04-24 Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i anteckningssidorna är framtaget för att."— Presentationens avskrift:

1 Om denna presentation: Version 2015-04-24 Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i anteckningssidorna är framtaget för att underlätta för dig som vill beskriva de gemensamma grunderna i egen organisation. OBS! Kort version. Denna presentationen är mycket avkortad och innebär en förenkling, den innehåller endast ett begränsat urval av budskapen i dokumentet som ligger till grund för presentationen. Självklart får du anpassa och forma presentationen efter dina egna ord, behov och målgrupp. Du kan även välja andra, eller ytterligare, budskap till varje bild. PPT-presentationen kan komma att uppdateras, så håll utkik på webbsidan så att du alltid har den senaste versionen.

2 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar En presentation som ska kunna användas av alla som vill berätta om grunderna. www.msb.se

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Brister i hanteringen av olyckor och kriser Genomgång av tjugo rapporter från övningar och verkliga händelser 2004- 2011 Kunskap om andra Sociala nätverk Samlade lägesbilder och överenskommelser Detta behöver utvecklas

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap För att förbättra vår förmåga att förstå varandra kontakta varandra träffa överenskommelser utbyta information skapa lägesbilder utbilda, öva och lära.

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Därför att vi vill uppnå aktörsgemensam inriktning och samordning skydda samhällets skyddsvärden effektivt använda samhällets resurser.

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap UTGÅNGSPUNKTER

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Det vi skyddar

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktörsgemensamt

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vid samhällsstörningar

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ett aktörsgemensamt språk Inriktning och samordning

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Viktiga termer

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tre viktiga principer Ansvarsprincipen Närhetsprincipen Likhetsprincipen Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Aktörerna ska även stödja varandra och samverka, det kallas ”den utökade ansvarsprincipen”. En kris ska hanteras där den inträffar och av de aktörer som är närmast berörda och ansvariga Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt.

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Geografiskt områdesansvar Kommun Länsstyrelse Regering

14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SÄTT ATT TÄNKA

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Gemensamma förhållningssätt Människan som en del av systemet Beslutsfattande Helhetssyn Perspektiv- förståelse Tid, proaktivitet, samtidighet Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation

16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SÄTT ATT GÖRA

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktörsgemensamma former

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Etablera gemensamma former Inriktnings- och samordningsfunktion StödKontakt

19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Använd helhetsmetoden tillsammans

20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skapa förutsättningar för att effektivt dela information Ha hög tillgänglighet och god förmåga att kommunicera Utveckla förståelse och bygg förtroende Var aktiv med att söka och förmedla Återkoppla och lär

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bidra till en helhetssyn med samlade lägesbilder

22 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se/samverkanledning


Ladda ner ppt "Om denna presentation: Version 2015-04-24 Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i anteckningssidorna är framtaget för att."

Liknande presentationer


Google-annonser