Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB"— Presentationens avskrift:

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB

2 Kort om MSB 1 januari 2009 Generaldirektör Helena Lindberg
Stockholm, Karlstad, Sandö och Revinge Strategisk ledning, 5 avdelningar, ca 800 anställda Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Generaldirektör Helena Lindberg Överdirektör Nils Svartz Ekonomi- och planeringsdirektör Björn Myrberg Kommunikationsdirektör Svante Werger HR-direktör Louise Bodegård Chefsjurist Key Hedström Avdelningen för verksamhetsstöd (Ulrica Johansson) Omfattar myndighetens stödfunktioner i form av juridik, ekonomi, personal, kommunikation, IT, säkerhet och service. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete (Cecilia Nyström) Omfattar bl.a. informationssäkerhet, medieberedskap, brandskydd, farliga ämnen, den enskilde medborgarens säkerhet och samhällsplaneringsfrågor. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap (Ivar Rönnbäck) Omfattar bl.a. Rakel- systemet, utveckling av räddningstjänst och krishantering, tekniska stödsystem som RIB och VMA, utbildning och övning. Avdelningen för samordning och insats (Anneli Bergholm Söder) Omfattar bl.a. MSBs beredskapsorganisation, omvärldsanalys, krisportalen myndighetens insatsverksamhet samt materiel och stödresurser. Avdelningen för utvärdering och lärande (Pertti Nordman) Omfattar bl.a. strategisk analys, samordning och förmedling av forskning, myndighetens tillsynsuppgifter samt stöd och utveckling av samhällets lärande från olyckor och kriser.

3 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull
Prop 2007/08:92. Ett sammanhållet stöd. Stärkt krisledningsförmåga. Stärkt operativ förmåga. Utvecklat samarbete inom EU och internationellt. Förbättrad styrning och uppföljning av krisberedskapen. Förtydligad ansvarsprincip Tre myndigheter läggs ner – MSB bildas

4 Uppdrag Samhällsskydd och beredskap = Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Före, under och efter en olycka eller en kris. Från vardagens olyckor till stora katastrofer.

5 Inriktning Utveckla och stödja samhällets beredskap.
Minska konsekvenserna av en allvarlig olycka eller kris. Verka för samordning över sektorsgränser och ansvarsområden. MSB tar inte över andra aktörers ansvar.

6 ”Vi hjälper andra att ta det ansvar de faktiskt har”
Driva på Stödja Följa upp ”Vi hjälper andra att ta det ansvar de faktiskt har”

7 Regeringens förtydligande av ansvarsprincipen
”I ansvarsprincipen, som innebär att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer, ingår även att initiera och bedriva samverkan. Förmågan att samverka över sektorsgränserna bör förbättras.” (Prop: 2007/08:92)

8 MSB:s värdegrund MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället.

9 Samhällsskydd och beredskap
MSB på en övergripande nivå Samhällsskydd och beredskap Förebygga Förbereda Hantera Lära

10 Generaldirektör Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist Internrevisionen Överdirektör Avdelningen för verksamhetsstöd Karlstad Service- och säkerhetsenheten Rättsenheten Ekonomienheten Personalenheten Kommunikationsenheten IT-enheten Karlstad och Stockholm Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text Avdelningen för risk- och sårbarhets-reducerande arbete Karlstad Enheten för planerings- och analysstöd Enheten för den enskildes säkerhet Karlstad och Stockholm Enheten för brand- skydd och brandfarlig vara Enheten för farliga ämnen Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Enheten för informationssäkerhet Stockholm Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Karlstad Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Enheten för lednings-system och beslutsstöd Utbildningsenheten Övningsenheten Stockholm Rakel Stockholm och Sandö Affärsstyrning Infrastruktur Kundstöd Revinge Sandö Avdelningen för samordning och insats Stockholm Enheten för samordning Enheten för omvärld och beredskap Karlstad och Stockholm Enheten för insatser Karlstad Enheten för insatspersonal Enheten för materiel och stödresurser Kristinehamn och Karlstad Avdelningen för utvärdering och lärande Stockholm Enheten för strategisk analys Enheten för inriktning och planering Enheten för inriktning av forskning Tillsynsenheten Karlstad Enheten för lärande av olyckor och kriser Revinge Utbildnings- och utvecklingsenhet 1 Utbildnings- och utvecklingsenhet 2 Utbildnings- och utvecklingsenhet 3 Utbildningsstödenhet Internatenheten Teknik- och övningsenheten Sandö Utbildnings- och utvecklingsenhet Utbildningsenhet SMO Utbildningsenhet övrig utbildning Utbildningsstödsenhet Internatenheten Teknik- och övningsenheten

11 Helena Lindberg Generaldirektör Nils Svartz Överdirektör Björn Myrberg Ekonomi- och planeringsdirektör Svante Werger Kommunikationsdirektör Louise Bodegård HR-direktör Key Hedström Chefsjurist Cecilia Nyström Chef för Avdelningen för risk- och sårbarhets- reducerande arbete Ivar Rönnbäck Chef för Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Anneli Bergholm Söder Chef för Avdelningen för insats och samordning Pertti Nordman Chef för Avdelningen för utvärdering och lärande Ulrica Johansson Chef för Avdelningen för verksamhetsstöd

12 Sammanfattningsvis MSB verkar för ett stärkt samhällsskydd
och en god beredskap där alla tar ansvar.


Ladda ner ppt "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB"

Liknande presentationer


Google-annonser