Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det händer inte … Det händer inte mig….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det händer inte … Det händer inte mig…."— Presentationens avskrift:

1 Det händer inte … Det händer inte mig…

2

3 Att vara steget före Basutbildning om Landstinget Kronobergs krisberedskap vid allvarlig händelse

4 Vad är en allvarlig händelse?

5

6

7

8

9

10 Allvarlig händelse Exempel
Vi behöver ledas, organiseras och samordnas av en krisledning Exempel

11 Krisberedskap Styrs av lagar Består av planer och utbildning Samverkan

12 Vår krisberedskap bygger på att alla tar sitt ansvar.
Det gäller även dig!

13 Krisberedskapsorganisation
Regional krisledning PKL Psykosocialt krisstöd Lokal krisledning Länssjukvården Lokal Krisledning Närsjukvården Lokal Krisledning Rättspsykiatriska regionkliniken Lokal Krisledning Landstingsservice Lokal Krisledning Folktandvården

14 Beredskapslägen

15 Beredskapslägen Stabsläge

16 Beredskapslägen Stabsläge Förstärkningsläge

17 Beredskapslägen Stabsläge Förstärkningsläge Katastrofläge

18 Tjänsteman i beredskap
TiB

19 TiB Regional krisledning? Allvarlig händelse? Bakjour kirurg/
Stabsläkare SOS Alarm Andra landsting Polis, Räddningstjänst, SoS mfl. TiB Sjukvårdsledare olycksplats Landstingets driftenheter Regional krisledning?

20 Krisinformation Stort informationsbehov.
Snabbt ge korrekt och saklig information.

21

22 Målgrupp anhöriga

23 Målgrupp media

24 Målgrupp samverkande myndighet

25

26 Som medarbetare har du ett ansvar att söka information
Som medarbetare har du ett ansvar att söka information. Du ska också dela med dig av den kunskap som du har.

27 Scenario

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Stabsläge

40 Stabsläge

41

42

43

44 Skadebeteckning på olycksplats
Svårt skadade Lindrigt skadade Lätt oskadade/oskadade

45

46

47 Förstärkningsläge

48 Förstärkningsläge

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Katastrofläge

58 Katastrofläge

59

60

61

62

63

64

65 Ansvar Chef Medarbetare

66 Att vara förberedd

67 Att vara förberedd Vad händer i vår verksamhet om en allvarlig olycka med ett stort antal skadade inträffar?

68 Att vara förberedd Vad händer i vår verksamhet om en allvarlig olycka med ett stort antal skadade inträffar? Hur påverkar det vår avdelning om datanätet inte fungerar?

69 Att vara förberedd Vad händer i vår verksamhet om en allvarlig olycka med ett stort antal skadade inträffar? Hur påverkar det vår avdelning om datanätet inte fungerar? Hur ska vi agera om telefonin är ur funktion?

70 Vad behöver jag göra för att vara förberedd…
…när det händer?

71 Mer information På säkerhet och beredskaps sidor på den interna webben kan du läsa mer.

72 Har du frågor och funderingar?
Fråga din närmaste chef eller kontakta enheten för säkerhet och beredskap som arbetar med landstingets krisberedskap i samverkan med säkerhetssamordnarna.

73 Produktion Informationsavdelningen 2009


Ladda ner ppt "Det händer inte … Det händer inte mig…."

Liknande presentationer


Google-annonser