Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetskulturenkät

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetskulturenkät"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetskulturenkät
Mars 2014

2 Vad är säkerhetskultur?
Chefer och medarbetares förhållningssätt och attityder till patientsäkerhet

3 Bakgrund Enkäten är ursprungligen internationell men har översatts till svenska var Landstinget Kronoberg en av de första i Sverige att genomföra enkäten hade alla landsting genomfört en eller två enkäter och 2014 genomför vi vår tredje enkät. Det gör det möjligt att jämföra resultatet både nationellt och internationellt.

4 Varför en enkät? Få en bild av patientsäkerhetskulturen i Landstinget Kronoberg Kartlägga styrkor och svagheter och se vilka förbättringsområden som finns Öka kunskapen om förutsättningar för god patientsäkerhet - både hos medarbetare och chefer Få ett underlag att arbeta vidare från

5 Målgrupp All hälso- och sjukvårdspersonal i Landstinget Kronoberg och de privata vårdcentralerna.

6 Enkäten Handlar bland annat om: Benägenhet att rapportera händelser
Självskattad patientsäkerhetsnivå Närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet Återföring och kommunikation kring avvikelser Rådande kultur vid negativa händelser Arbetsbelastning och personaltäthet Samarbete och informationsöverföring mellan enheter

7 Enkäten Genomförs i mars, v 11-13 Är webbaserad – skickas via e-post
Besvaras enskilt och anonymt Tar ungefär 20 minuter att svara på Svarsfrekvens kommer att publiceras på webben Resultatet presenteras i mitten av april

8 Frågor? Kontakta: Person Persson, patientsäkerhetsnätverket med ansvar för X-centrum, tfn XXXX-XX XX XX eller: Inger Henningsson, process, metod och patientsäkerhet, tel


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetskulturenkät"

Liknande presentationer


Google-annonser