Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson - är resultatet av patientsäkerhetsarbetet - ett resultat som speglar vårdskadepanoramat dvs risker,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson - är resultatet av patientsäkerhetsarbetet - ett resultat som speglar vårdskadepanoramat dvs risker,"— Presentationens avskrift:

1 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson - är resultatet av patientsäkerhetsarbetet - ett resultat som speglar vårdskadepanoramat dvs risker, tillbud och negativa händelser

2 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson Patientsäkerhetsarbete Ett arbete som syftar till att analysera, fastställa och undanröja orsaker till risker, tillbud och negativa händelser Socialstyrelsens definition av patientsäkerhetsarbete

3 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson Vårdskada Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården Allvarlig vårdskada Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit

4 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson STOPP & BELÄGG....

5 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson Vårdrelaterade infektioner Läkemedelshantering Informationsöverföring och kommunikation Fallskador & trycksår Förväxlingar och glömska Misstag och felbedömningar

6 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson Bedömning av risker

7 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson Inte alltid så lätt att göra rätt

8 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson Clinical care is provided in a very complex environment. Många inblandade - ” nånannanismen”

9 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson Patienternas högsta önskan Att sjukvården lär sig av skadorna så inte fler drabbas

10 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson 2014-08-24BILD 10 Handbok för patientsäkerhetsarbete, Händelseanalys, matris

11 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson Från individsyn till systemsyn = patientsäkerhetskultur

12 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson Rapportering Analys – bearbetning Identifiering Lärande Förbättrings- arbete AvvikelsehanteringsProcessen Se & förstå vad som är en avvikelse från det normala All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att registrera avvikelser Varför hände detta? Svar på bakom- liggande orsaker till avvikelsen Förbättringsarbete. –mät effekten! Lärandet så att det inte händer igen

13 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson Patientsäkerhetslagen Krav på systematiskt patientsäkerhetsarbete Krav på förebyggande arbete Patienter och närstående ska bjudas in att delta i patientsäkerhetsarbete Riskanalyser ska göras regelbundet Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker och skador Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas/år Patient/närstående kan klaga ”Enskilda klagomål till Socialstyrelsen” Patient ska informeras när vårdskada uppstått Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan sättas under prövotid Hälso- och sjukvårdspersonal ska följa rutiner, riktlinjer och regler SFS 2010:659

14 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson Förbättringsarbete och patientsäkerhetsarbete måste gå hand & hand Professionell kunskap Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar, etik Ökat värde för de vi är till för d v s slutkund Förbättring av processer och system i hälso- och sjukvård, service el kultur o s v System Variation Förändringspsykologi Koppla teori och aktion Förbättringskunskap Efter Batalden

15 Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson Britta Svensson Utvecklingsenheten Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå 070-377 42 69


Ladda ner ppt "Utb landstingsfullmäktige, feb 2012. Britta Svensson - är resultatet av patientsäkerhetsarbetet - ett resultat som speglar vårdskadepanoramat dvs risker,"

Liknande presentationer


Google-annonser