Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga principer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga principer"— Presentationens avskrift:

1 Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga principer
”Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar” – legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga principer Legala aspekter - lokal, regional och nationell nivå Lagtolkningsmetoder Noterbart!

2 Sveriges konstitution: RF
Principerna: ansvar, likhet, närhet Krishanteringsstrukturen: Sektorsansvar – men arbeta sektorsövergripande. Geografiskt områdesansvar: lokalt – kommun och landsting (politiskt); regionalt – länsstyrelsen; nationellt – regeringen (politiskt). Fler nyckelkord: samverkan, samordning, helhetssyn (från vardagsolyckan till katastrofen…); före -, under- och efterperspektivet

3 Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser … (med förordning)

4 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Polislag (1984:387) Särskild händelse – RPSFS 2006:14 FAP 201-1 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Allvarlig händelse – SOSFS 2013:22 (M) Socialtjänstlag (2001:453) Kommunallag (1991:900)

5 Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
”… minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap” (1 §) Definition av ”krisberedskap” – ej ”kris” (4 §) Krav på samverkan och stöd (5 §) Geografiskt områdesansvar (6-7 §§)

6 Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Samverkansområden (8 §) RSA (9 §) Utbildning och övning (10 §) Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen (11 §) TIB (12 §) Höjd beredskap (16-30 §§)

7 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
”Myndighetsinstruktioner” Regleringsbrev Förvaltningslag (1986:223) Offentlighets- och sekretsslag (2009:400)

8 Lagen kan tolkas på olika sätt
”Bokstavstolkning” - logisk-grammatikalisk analys av lagtexten Extensiv tolkning - utvidgande Restriktiv tolkning - inskränkande Teleologisk tolkning - lagen tolkas efter sitt ändamål Bikupa: ”Känner ni igen er”? Vilka konsekvenser kan detta få vid samverkan?

9 Notera! Ledning och samverkan ur ett juridiskt perspektiv Mandat
Skyldighet att samverka?!

10 Ingen aktör äger krisen
Notera! Parallella ansvar? Ingen aktör äger krisen Flera aktörer kan ha en roll i hanteringen av en händelse samtidigt utifrån respektive uppdrag


Ladda ner ppt "Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga principer"

Liknande presentationer


Google-annonser