Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Piteå kommuns beredskapsplaner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Piteå kommuns beredskapsplaner."— Presentationens avskrift:

1 Piteå kommuns beredskapsplaner.
Linda Sjölund Säkerhets- och försäkringssamordnare

2 Från vardagshändelse till extraordinär händelse

3 Principerna Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation Likhetsprincipen: Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Närhetsprincipen: Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

4 Geografiskt områdesansvar
En myndighet ska samverka och samordna de samhällsviktiga verksamheterna inom sitt geografiska område, före, under och efter en kris.

5 Men först….. Allting börjar med en årsplan…….. Riskinventering
Samhällsviktiga verksamheter Kontinuitetshantering Risk- och sårbarhetsanalys Plan för hantering av …… Övnings- och utbildningsplan Nya beredskapsplaner Övning

6 ”Kris” Krissida - Insidan

7 På g eller färdiga Mottagning Kärnteknisk olycka Sanering
Väpnat våld i skolmiljöer Styrel (Värmebölja) (Klimatstrategi) Värmeavbrott Oljeskydd Styrel

8 Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

9 Två alternativ och en skyldighet
Utrymma Omplacera Sanera kärnteknisk olycka

10 Ansvar vid ett utsläpp av radioaktivt ämne.
Statlig räddningstjänst – Länsstyrelsen Leder arbetet, både vid akut fas och sanering. Enligt upprättat program Utser räddningsledare och saneringsledare. Kommunens ansvar Skyldig att bistå med personal och material enligt räddningsledaren i bägge faserna. Skyldig att delta i planering, medverka i övning i bägge faserna. kärnteknisk olycka

11 Inledande åtgärder vid händelse
VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten Beslut om utrymning eller omplacering Information till invånarna – Länsstyrelsen genom kommunen Mottagarkommun ?? Transport – de vi ansvara för till vardags ska vi ansvara för vid kris. Vad invånarna bör och får ta med sig. kärnteknisk olycka

12 Hjälp vid utrymning och omplacering
Andra myndigheter och deras uppgift vid en kärnteknisk olycka Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med: Jordbruksverket Livsmedelsverket SMHI Socialstyrelsen Försvarsmakten Frivilliga organisationer INES-skalan Jodtabletter kärnteknisk olycka

13 Sanering Beroende av: Väder, jordmån, årstid, spridning, påverkan, skyldighet att vidta åtgärder gällande sanering men det föreligger endast med hänsyn till följderna av utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheter i övrigt Saneringsledare utses av Lsty som även har ansvar för detta. När det ej längre är kommunal räddningstjänst. Beordrad omflyttning vid sanering Resurser Olika typer av metoder för sanering Avklingning, inkapsling, bortforsling kärnteknisk olycka

14 Mottagande av utrymda från annan ort

15 Två delar Ta emot personer under 65 år Ta emot brukare Mottagande

16 Under 65 Transport Vård och medicin Livsmedel och utspisning
Egen transport Ej egen transport Registrering Information Mottagna Invånare Inkvartering Hygien Vård och medicin Livsmedel och utspisning Ordning och säkerhet Resurser Posom Personal Försvarsmakten Svenska kyrkan Frivilliga organisationer Mottagande

17 Funktionshindrade och äldre
Transporter Registrering Information Inkvartering Utrustning Hygien Livsmedel och utspisning Vård och medicin Personal Mottagande

18 Sanering Ebola och misstänkt försändelse

19 Avskärma kontaminerat område
Det bör finnas en lokal lösning förankrad och dokumenterad i de rutiner som kommunerna ansvarar för att ta fram för hur en avskärmning genomförs. ..\..\Beredskapsplaner\Sanering\Saneringsrutiner för EBOLA.docx Kontakta smittskyddsläkaren (Polis) i landstinget och utför en riskbedömning Om en incident inträffar bör en riskbedömning omedelbart utföras efter konsultation med smittskyddsläkare (Polis) , enligt de rutiner som har tagits fram. Smittskyddsläkaren ansvarar för att person som misstänks ha ebolafeber tas om hand enligt sjukvårdens rutiner i enlighet med landstingets handlingsplan för omhändertagande av fall med misstänkt ebola. Häv avskärmning alternativt kontakta saneringsteam Om det misstänkta fallet kan avfärdas genom riskbedömning behöver inga särskilda åtgärder vidtas avseende sanering. Sanering

20 Väpnat våld i skolmiljöer

21 Innehåll: Utbildning ..\..\Beredskapsplaner\Väpnat våld i skolmiljöer\Folder Instuktioner vid väpnat våld i skolan.pdf Ansvar och roller Skola Polis Landsting Räddningstjänst POSOM Kommunens krisledning Väpnat våld

22 Värmebölja Värmebölja

23 Innehåll: Allmänna råd till vård- och omsorgspersonal inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende och primärvård. Särskilda råd till läkare/sjuksköterska. Information till chef för hemtjänst. Information till chef för särskilt boende. Information till chef för primärvård eller hemsjukvård. Allmänna råd till äldre och deras anhöriga. Värmebölja

24 Så här ser de ut. Värmebölja

25 De sista tre beredskapsplanerna då?
(Klimatstrategi) Värmeavbrott Oljeskydd


Ladda ner ppt "Piteå kommuns beredskapsplaner."

Liknande presentationer


Google-annonser