Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynsutbildning 5-6 februari 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynsutbildning 5-6 februari 2014"— Presentationens avskrift:

1 Tillsynsutbildning 5-6 februari 2014
Länsstyrelsens ansvar vid kärnteknisk olycka och ansvar för övertagande av kommunal räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor Tillsynsutbildning 5-6 februari 2014

2 Länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning

3 Några fakta Över 400 reaktorer i drift i ca 30 länder
I Sverige - Forsmark (3 reaktorer), Oskarshamn (3 reaktorer) och Ringhals (4 reaktorer). Kärnkraftverket i Barsebäck stängde sina reaktorer 1999 och 2005 Studsvik (Nyköping) – avfallsbehandling och hantering av avfall Westinghouse (Västerås) - tillverkare av kärnbränsle Clab (Oskarshamn) – mellanlagring av använt kärnbränsle Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR (Forsmark)

4 Länsstyrelsens ansvar
4 kap 15 § FSO Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning och sanering efter sådana utsläpp. 4 kap 21 § FSO Länsstyrelsen ska – efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner och landsting – upprätta ett program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.

5 Tillsyn - Länsstyrelserna
Har fastställda program för räddningstjänst och sanering (4 kap. 21 § FSO) som behandlar: Organisation och ledning Samband Strålningsmätning Information till allmänheten Personella och materiella resurser i länet Saneringsmetoder Andra frågor av betydelse för beredskapen Kärnkraftslänen (Uppsala, Kalmar, Halland) - alarmering, utrymning, utdelning av jodtabletter och bistånd (Västerbotten, Skåne) Aktuellt innehåll Hänsyn tagna till regionala förhållanden Presumtiva räddnings- och saneringsledare Remitterad till berörda Övad

6 Länsstyrelsens övertagande av ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner

7 Länsstyrelsens ansvar
4 kap. 33 § FSO Fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst, får länsstyrelsen ta över ansvaret i de kommuner som berörs av insatserna. Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst, skall länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

8 Exempel på inträffade händelser där länsstyrelsen har tagit över
Tuveraset (jordskred 1977). Stockholms län (oljeutsläpp i skärgård 1979). Kalmar län (Oskarshamn, skogsbrand 1983). Kälarne (järnväg och kemolycka 1997). Värmland och Dalsland (högt flöde Vänern, Glafsfjorden 2000).

9 Ex. på situationer för övertagande (MSBFS 2012:5)
Det ställs större krav på ledning än vad de berörda kommunerna har förmåga till. Berörda kommuner har stora svårigheter att samverka och samordna verksamheter sinsemellan eller med statliga myndigheter. Berörda kommuner kan inte få överblick över eller tillgång till de resurser som är nödvändiga för insatsen. Det ställs så stora krav på uthållighet att de berörda kommunerna inte klarar att upprätthålla sin beredskap. En eller flera kommuner begär att länsstyrelsen tar över ansvaret.

10 Länsstyrelsens ansvar
4 kap. 34 § FSO Länsstyrelsen ska – efter att ha hört kommunerna i länet och berörda myndigheter – upprätta de planer som behövs för att kunna utöva sitt ansvar (enligt FSO 4 kap. 33 §)

11 Tillsyn - Länsstyrelserna
Övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst Har fastställd plan Aktuellt innehåll Hänsyn tagna till regionala förhållanden - scenarion Remitterad till berörda Övad Presumtiva räddningsledare Information till allmänheten

12 Kompletterande inriktning, föreskrifter m.m.
SRVFS 2007:4 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om länsstyrelsens beredskap för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning Handbok December 2007 Sanering av radioaktiva ämnen. Planeringsstöd för länsstyrelser inför en kärnteknisk olycka SRVFS 2000:3 Statens räddningsverks föreskrifter om information till allmänheten i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning MSBFS 2012:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

13 Tillsyn Tillsynsbesök – samordnas med tillsynsvägledning LSO och Seveso Minnesanteckningar Uppföljning efter tillsynsbesök Årlig enkät till länsstyrelserna Årssammanställning

14 Sakfrågor om kärnenergi
Kontakter MSB Tillsynsfrågor LSO Sakfrågor om kärnenergi


Ladda ner ppt "Tillsynsutbildning 5-6 februari 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser